Đề thi học kì 1 Toán 10 Sở GDKHCN Bạc Liêu năm 2020 - 2021

KIỂM TRA CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021
Môn kiểm tra: TOÁN 10
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
MÃ ĐỀ 125
Họ và tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Số báo danh: . . . . . . . . . . . . . .
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm)
Câu 1. Tại một công trình xây dựng có ba tổ công nhân cùng làm các chậu hoa giống nhau. Số chậu của
tổ (I) làm trong 1 giờ ít hơn tổng số chậu của tổ (II) và tổ (III) làm trong 1 giờ 5 chậu. Tổng số chậu
của tổ (I) làm trong 4 giờ và tổ (II) làm trong 3 giờ nhiều hơn số chậu của tổ (III) làm trong 5 giờ là 30
chậu. Số chậu của tổ (I) làm trong 2 giờ cộng với số chậu của tổ (II) làm trong 5 giờ số chậu của tổ
(III) làm trong 3 giờ là 76 chậu. Biết rằng số chậu của mỗi tổ làm trong 1 giờ là không đổi. Hỏi trong 1
giờ tổ (I) làm được bao nhiêu chậu?
A. 6. B. 8. C. 9. D. 7.
Câu 2. Cho mệnh đề: “ x
,
2
3 5 0
x x
”. Mệnh đề phủ định của mệnh đề trên là:
A. x
,
2
3 5 0
x x
. B. x
,
2
3 5 0
x x
.
C. x
,
2
3 5 0
x x
. D. x
,
2
3 5 0
x x
.
Câu 3. Parabol
2
y ax bx c
có đỉnh
2; 5
I
và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng
3
. Khi đó
tích abc bằng:
A. 6. B. 3. C.
3
. D.
6
.
Câu 4. Cho hàm số
2
khi ;0
1
1 khi 0;
x
x
y
x x


. Tính
4
f , ta được kết quả:
A. 7. B.
5
. C.
2
3
. D. 15.
Câu 5. Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng 3. Gọi I là trung điểm của cạnh AC. Tích vô hướng
.
BI BC
có giá trị bằng:
A.
9 3
4
. B.
9 3
4
. C.
27
4
. D.
0
.
Câu 6. Cho I là trung điểm của đoạn thẳng AB, với
1;2
A
2;3
I . Tìm tọa độ của điểm B.
SỞ GDKHCN BẠC LIÊU
ĐỀ CHÍNH THỨC
Đề thi gồm có 03 trang
A.
5;4
B . B.
4; 5
B
. C.
1 5
;
2 2
B
. D.
5; 4
B
.
Câu 7. Giao điểm của parabol
2
: 3 2
P y x x
đường thẳng
: 2 2
d y x
các điểm tọa
độ:
A.
2;2 ; 0; 2
. B.
1;0 ; 4;6
. C.
0; 2 ; 4;6
. D.
1;0 ; 2;2
.
Câu 8. Parabol dưới đây là đồ thị của hàm số nào?
A.
2
2 2
y x x
. B.
2
2 1
y x x
. C.
2
2 1
y x x
. D.
2
2 1
y x x
.
Câu 9. Trên một miếng đất, ông A dự định xây một mảnh vườn hình chữ nhật để thả gia súc. Một cạnh
của mảnh vườn được xây tường, ông A dùng 100m dây rào để rào ba cạnh còn lại. Hỏi diện tích lớn nhất
của mảnh vườn là bao nhiêu?
A. 1350
2
m
. B. 1250
2
m
. C. 625
2
m
. D. 1150
2
m
.
Câu 10. Cho tam giác ABC. Gọi I là trung điểm của cạnh AB. Tìm điểm M thỏa mãn đẳng thức
2 0
MA MB MC
.
A. M là trung điểm của IA. B. M là điểm trên cạnh IC sao cho 2
IM MC
.
C. M là trung điểm của BC. D. M là trung điểm của IC.
Câu 11. Giải hệ phương trình
1
2 4
2 2
x y z
x y z
x y z
, ta được nghiệm là:
A.
; ; 1;1;1
x y z . B.
; ; 1;1; 1
x y z
.
C.
; ; 1; 1;1
x y z . D.
; ; 2;1;1
x y z .
Câu 12. Điều kiện xác định của phương trình
2
3 2 2
x x x
là:
A.
2
x
. B.
3
x
. C.
3
x
. D.
2
x
.
Câu 13. Phần bù của nửa khoảng
2;1
trong
là:
A.
; 2 1;
 
. B.
; 2

.
C.
;1

. D.
; 2 1;
 
.
Câu 14. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai vec
1; 3
a m
,
2;0
b
. Tìm tất cả các giá trị
nguyên dương của m để góc giữa hai vectơ
a
b
bằng 60°.
A.
1
m
. B.
0; 2
m m
. C.
2
m
. D.
1; 3
m m
.
Câu 15. Cho hàm số
2
y ax bx c
0
a
. Khẳng định nào sau đây là sai?
A. Hàm số đồng biến trên khoảng
;
2
b
a

khi
0
a
.
B. Đồ thị hàm số có đỉnh là điểm
;
2 4
b
I
a a
.
C. Hàm số đồng biến trên khoảng
;
2
b
a

khi
0
a
.
D. Đồ thị hàm số là một đường cong parabol.
Câu 16. Cho parabol
2
: 4 3
P y x x
đường thẳng
: 3
d y mx
. Biết rằng hai giá trị của
m
1
m
,
2
m
để
d
cắt
P
tại hai điểm phân biệt A, B sao cho diện tích tam giác OAB bằng
9
2
. Tính
giá trị biểu thức
2 2
1 2
P m m
.
A.
50
P
. B.
5
P
. C.
25
P
. D.
10
P
.
Câu 17. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?
A.
a b
a b
c d
c d
. B.
a b
ac bd
c d
.
C.
a b
a c b d
c d
. C.
0
0
a b
ac bd
c d
.
Câu 18. Số nghiệm của phương trình
2 2 2 2
x x x
là:
A. 1. B. 0. C. 2. D. 3.
Câu 19. Cho ba điểm A, B, C phân biệt. Đẳng thức nào sau đây là đẳng thức sai?
A.
AB AC CB

. B.
BA CA BC
. C.
AB BC AC
. D.
AB CA BC
.
Câu 20. Số nghiệm của phương trình
2
1 1
2
1 1
x x
x x
là:
A. 1. B. 3. C. 2. D. 0.

Đề thi học kì 1 Toán 10 Sở GDKHCN Bạc Liêu năm 2020

Đề thi học kì 1 Toán 10 Sở GDKHCN Bạc Liêu năm 2020 - 2021 được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Nội dung đề thi gồm có 2 phần câu hỏi trắc nghiệm và tự luận, đề thi gồm 03 trang. Với tổng thời gian học sinh làm bài thi là 90 phút, sẽ giúp ích cho các bạn học sinh ôn tập thử sức với các đề thi khác nhau. Sau đây là nội dung đề thi mời các bạn tham khảo

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đề thi học kì 1 Toán 10 Sở GDKHCN Bạc Liêu năm 2020 - 2021. Đề thi gồm 2 phần câu hỏi với thời gian 90 phút. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các bạn học sinh ôn tập củng cố lại phần kiến thức đã học và kỹ năng giải đề thi, biết cách phân bổ thời gian làm bài. Mời các bạn tham khảo tài liệu trên

-----------------------------

Ngoài Đề thi học kì 1 Toán 10 Sở GDKHCN Bạc Liêu năm 2020 - 2021. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học học kì 1 lớp 10, đề thi học học kì 2 lớp 10 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì lớp 10 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 11
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 10 Xem thêm