Đề thi học kì 2 Toán 6 Sở GD&ĐT Bắc Giang năm 2022 - 2023

Trang 1/3 - Mã đề thi 161
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BẮC GIANG
(Đề gồm có 03 trang)
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2022 - 2023
MÔN: TOÁN LỚP 6
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề
Mã đề: 161
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm).
Câu 1: Biết điểm
M
nằm giữa hai điểm
A
,
B
53AB cm, MB cm= =
. Độ dài đoạn thẳng
MA
A.
.
B.
25, cm
.
C.
2cm
.
D.
1cm.
Câu 2: Một hộp chứa 4 viên bi có kích thước và khối lượng như nhau, mỗi viên bi có màu xanh, đỏ, tím
hoặc vàng . Bạn Lan lấy ngẫu nhiên 1 viên bi trong hộp. Tập hợp tất cả các màu có thể của viên bi được
lấy ra là
A. {xanh, đỏ, tím, vàng}. B. {xanh, đỏ, vàng}.
C. {xanh, đỏ}. D. {xanh, đỏ, tím}.
Câu 3: Một thanh gỗ dài
6, 48
m
được chia đều thành ba đoạn bằng nhau. Độ dài của mỗi thanh gỗ ( làm tròn
đến ng phần mười)
A.
26, m.
B.
2 16, m.
C.
22, m.
D.
21, m.
Câu 4: Số nguyên
x
thỏa mãn
3
416
x
=
A.
12
.
B.
4
.
C.
12
.
D.
3
.
Câu 5: Có bao nhiêu số nguyên
x
thỏa mãn
61
1
4 2
1 x
≤<
?
A.
4
.
B.
5
.
C.
6
.
D.
7
.
Câu 6: Cho biểu đồ sau:
Dựa vào biểu đồ hãy cho biết: Năm 2010 dân số của nước Việt Nam là bao nhiêu triệu người?
A.
87
.
B.
79
.
C.
67
.
D.
97
.
Câu 7: Cho điểm
I
là trung điểm của đoạn thẳng
PQ
5PI cm
=
. Độ dài đoạn thẳng
PQ
A.
.
B.
25, cm
.
C.
75, cm
.
D.
10cm
.
Câu 8: Một hộp có 5 chiếc thẻ cùng loại được đánh số 1, 2, 3, 4, 5. Bạn An rút ngẫu một chiếc thẻ trong
hộp và ghi số trên thẻ rồi trả lại hộp. Bạn An thực hiện rút thẻ 30 lần và thấy có 6 lần xuất hiện thẻ ghi số
1. Xác suất thực nghiệm xuất hiện thẻ ghi số 1 là
A.
1
6
. B.
5
6
. C.
1
30
. D.
1
5
.
Câu 9: Ta coi kim giờ và kim phút của đồng hồ là hai tia chung gốc. Khi đồng hồ chỉ đúng 3 giờ 00 phút
thì kim giờ và kim phút tạo thành một góc có số đo bằng bao nhiêu?
A.
60°
.
B.
15
°
.
C.
90°
.
D.
270°
.
Câu 10: Cho bảng thống kê xếp loại học lực của học sinh lớp 6B như sau:
Xếp loại học lực
Tốt
Khá
Đạt
Chưa đạt
Số học sinh
12
17
5
1
Dựa vào bảng thống kê trên, em hãy cho biết: Lớp 6B có tổng số bao nhiêu học sinh?
A.
17
.
B.
35
.
C.
34
.
D.
12
.
Câu 11: Cho
Ox
Oy
là hai tia đối nhau, khi đó góc
xOy
Trang 2/3 - Mã đề thi 161
A. góc nhọn.
B. góc vuông.
C. góc tù.
D. góc bẹt.
Câu 12: Phân số nghịch đảo của phân số
7
9
A.
7
9
. B.
9
7
. C.
9
7
. D.
7
9
.
Câu 13: Cho các điểm
M, N, P
cùng thuộc một đường thẳng như hình vẽ. Hai tia đối nhau trong hình là
M
N
P
A. tia
PN
và tia
PM
.
B. tia
PN
và tia
NM
.
C. tia
và tia
NP
.
D. tia
NM
và tia
NP
.
Câu 14: Biết khí Oxygen chiếm 21% thể tích của không khí. Hỏi trong
không khí thì Oxygen chiếm
thể tích là bao nhiêu?
A.
3
21,m
. B.
3
1 05,m
. C.
3
3 95
,m
. D.
3
15,m
.
Câu 15: Trong hình vẽ dưới đây, số đo
aOb
bằng bao nhiêu độ?
A.
0
145
.
B.
0
45
.
C. 50°.
D. 130°.
Câu 16: Số góc có trên hình vẽ sau là
A. 7 góc.
B. 4 góc.
C. 6 góc.
D. 5 góc .
Câu 17: Bạn Minh tung một đồng xu 20 lần đếm được 12 lần đồng xu xuất hiện mặt sấp. Xác suất
thực nghiệm bạn Minh tung đồng xu xuất hiện mặt ngửa
A.
0 67
,
.
B.
04,
.
C.
06,
.
D.
05
,
.
Câu 18: Bác Tâm có một cuộn dây điện, bác đã bán
3
7
cuộn dây điện và thấy còn lại 84 mét dây điện.
Hỏi cuộn dây điện ban đầu của bác Tâm dài bao nhiêu mét?
A.
147m
.
B.
36m
.
C.
196m
.
D.
588m
.
Câu 19: Cho hình vẽ dưới đây. Những điểm thuộc đường thẳng
a
a
C
D
A
B
A. điểm
C, D
.
B. điểm
B, D
.
C. điểm
A, C
.
D. điểm
A, B
.
Câu 20: Số học sinh các lớp khối 6 đạt từ 9 điểm trở lên trong bài kiểm tra cuối học kỳ 2 môn Toán được
thống kê ở biểu đồ dưới đây:
Lớp
Số học sinh được điểm tốt
Trang 3/3 - Mã đề thi 161
6A
6B
6C
6D
6E
: 3 học sinh
Dựa vào biểu đồ trên em hãy cho biết: Lớp 6B có bao nhiêu bạn được từ 9 điểm trở lên trong bài kiểm tra
cuối học kỳ 2 môn Toán?
A.
15
.
B.
5
.
C.
18
.
D.
24
.
---------------------------------------------
II. PHẦN TỰ LUẬN (5,0 điểm).
Câu 1. (1,0 điểm).
a) Thực hiện phép tính
5 71
6 3 14
−⋅
.
b) Tìm
x
biết
72
:2
55
x
+=
.
Câu 2. (1,0 điểm).
Bạn Linh gieo 20 lần một con xúc xắc 6 mặt và ghi lại số chấm xuất hiện của mỗi lần gieo như sau:
2 5 1 6 3 3 4 4 6 2
3 4 6 5 1 5 2 6 6 3
a) Em hãy lập bảng thống kê theo mẫu sau:
Mặt ghi số chấm
1
2
3
4
5
6
Số lần xuất hiện
Em hãy cho biết số lần xuất hiện của mặt ghi số chấm nào là nhiều nhất?
b) Tính xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt có số chấm là số lẻ.
Câu 3. (1,0 điểm).
Một thùng đựng gạo chứa
60
kg
gạo. Lần thứ nhất người ta lấy đi
2
5
số gạo trong thùng. Lần thứ
hai người ta tiếp tục lấy đi 25% số gạo còn lại sau lần lấy thứ nhất. Hỏi sau hai lần lấy, trong thùng còn lại
bao nhiêu ki--gam gạo?
Câu 4. (1,5 điểm).
Trên đường thẳng
xy
lấy ba điểm
;;ABC
sao cho điểm
B
nằm giữa hai điểm
A
C
, biết
3AB cm=
,
7AC cm=
.
a) Tính độ dài đoạn thẳng
BC
.
b) Gọi điểm
M
là trung điểm của đoạn thẳng
AB
. Tính độ dài đoạn thẳng
MC
?
Câu 5. (0,5 điểm).
Tháng 11 vừa qua, trong ngày Black Friday, phần lớn các trung tâm thương mại đều giảm giá rất
nhiều mặt hàng. Mẹ bạn Minh có dẫn Minh đến một trung tâm thương mại để mua một đôi giày. Biết đôi
giày đang khuyến mãi giảm giá 45%, mẹ Minh có thẻ khách hàng thân thiết của trung tâm thương mại
nên được giảm thêm 5% trên giá đã giảm nữa. Do đó, mẹ Minh chỉ phải trả
418000
đồng cho đôi giày.
Hỏi giá bán ban đầu của đôi giày nếu không được khuyến mãi là bao nhiêu?
----------- HẾT ----------

Đề thi học kì 2 Toán 6 Sở GD&ĐT Bắc Giang 2023

VnDoc xin giới thiệu Đề thi học kì 2 Toán 6 Sở GD&ĐT Bắc Giang năm 2022 - 2023. Đây là đề thi hay cho các bạn học sinh ôn tập, củng cố kiến thức chuẩn bị tốt cho kì thi đề thi Toán 6 học kì 2 sắp tới. Đề thi có đáp án kèm theo cho các bạn so sánh đối chiếu sau khi làm xong. Sau đây mời các bạn tải về tham khảo.

Để chuẩn bị cho kì thi học kì 2 lớp 6 sắp tới, các em học sinh cần ôn tập theo đề cương, bên cạnh đó cần thực hành luyện đề để làm quen với nhiều dạng đề khác nhau cũng như nắm được cấu trúc đề thi. Chuyên mục Đề thi học kì 2 lớp 6 trên VnDoc tổng hợp đề thi của tất cả các môn, là tài liệu phong phú và hữu ích cho các em ôn tập và luyện đề. Đây cũng là tài liệu hay cho thầy cô tham khảo ra đề. Mời thầy cô và các em tham khảo.

Đánh giá bài viết
3 1.695
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2 Toán 6 Kết nối tri thức

    Xem thêm