Đề thi KSCL môn Hóa học 11 năm học 2018 - 2019 trường THPT Chuyên Bắc Ninh lần 1

TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH
TỔ HÓA HỌC
( Đề thi có 01 trang)
ĐỀ THI ĐỊNH KỲ LẦN 1
NĂM HỌC 2018 - 2019
Môn thi: Hóa học 11 (lớp 11T, 11L, 11Si, 11Ti, 11C1).
Thi gian làm bài : 90 phút (không k thi gian phát đề)
Câu 1(2,0 điểm)Viết các phương trình dạng phân tử và ion rút gọn của các phản ứng xảy ra trong dung
dịch giữa các chất sau:
1. BaCl
2
+ H
2
SO
4
2. NaOH + HCl→
3. Ca(HCO
3
)
2
+ NaOH
4. NH
3
+ FeCl
3
5. NH
4
Cl + Ba(OH)
2
Câu 2(2 điểm): Viết phương trình thhiện các dãy chuyển hóa sau, ghi điều kiện phản ứng(nếu
có)?
a. N
2
→NH
3
→NO→NO
2
→HNO
3
→Cu(NO
3
)
2
→ KNO
3
→KNO
2
b. P→P
2
O
5
→ H
3
PO
4
→Na
3
PO
4
→ Ag
3
PO
4
Câu 3(1,5 điểm). Bằng phương pháp hóa học, nhận biếtcác chất sau đựng trong các lọ mất nhãn
a. Các dung dịch H
3
PO
4
, H
2
SO
4
, HNO
3
b. Các dung dịch H
3
PO
4
, BaCl
2
, Na
2
CO
3
, (NH
4
)
2
SO
4
chỉ được dùng dung dịch HCl
Câu 4 (3 điểm)
a. Dung dịch chất A pH=3. Cần thêm V
2
ml nưc vào V
1
ml dung dịch chất A để pha loãng
thành dung dịch có pH=4. Tỉ tỉ lệ V
1
/V
2
b. Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam photpho trong oxi lấy dư. Cho sản phẩm tạo thành tác dụng với
150ml dung dịch NaOH 2M. Xác định khối lượng các chất có trong dung dịch thu được.
c. Nhiệt phân hoàn toàn 27,3 gam một hỗn hợp rắn X gồm NaNO
3
và Cu(NO
3
)
2
thu đưc hn
hợp khí có thể tích 6,72 lít(đktc). Viết các phương trình và c định % về khối lượng mỗi muối
trong hỗn hợp X.
d. Hòa tan hoàn toàn 12,8 gam kim loại M trong một lượng vừa đủ dung dịch HNO
3
nồng độ
dung dịch 60%thu được 8,96 lít đktc một khí duy nhất màu nâu đỏ (sản phẩm khử duy nhất
của N
+5
).
Xác định tên kim loại M, và nồng độ % của dung dịch thu được.
Câu 5 (1,5 điểm)
1. Cho 50 ml dung dịch A gồm: Na
+
, NH
4
+
, SO
4
2-
, CO
3
2-
. Cho từ từ đến dư dung dịch Ba(OH)
2
vào
dung dịch A đun nóng thu được 0,34 gam khí thể làm xanh giy qum và có 4,3 gam kết ta,
còn khi cho A tác dụng với dung dịch H
2
SO
4
loãng dư thì thu được 0,224 lít khí ở đktc.
a - Viết các phương trình xảy ra dạng ion, tìm nồng độ mol của mỗi ion trong A.
b - Tính khối lượng muối khan thu được khi cô cạn dung dịch A.
2.Cho 9,55 gam hỗn hợp gồm Mg, Al Zn tác dụng vừa đủ với 870 ml dung dịch HNO
3
1M, thu
được dung dịch chứa m gam muối và 0,06 mol hỗn hợp khí N
2
N
2
O. Tỉ khối của hỗn hợp khí so với
H
2
là 20,667. Tính giá trị của m?
------------ Hết ------------
Thí sinh không được s dng tài liu. Cán b coi thi không gii thích gì thêm.
Đáp án
Câu 1 (2 điểm)
Viết đúng các phương trình phân tử, ion và cân bằng của từng trường hợp: 0,4.5= 2 điểm
Câu 2.(2 điểm)
Viết và cân bằng, có ghi đk phản ứng nếu có: 1điểm. 2 dãy=2 điểm.
Câu 3.(1,5 điểm)
Mỗi trường hợp nhận biết đúng, viết đúng pt có cân bằng 0,75 điểm.2=1,5 điểm
Câu 4 (3 điểm) Mỗi ý 0,75 điểm. 4 ý= 3 điểm
a. V
1
/V
2
=1/9
b. Hai muối NaH
2
PO
4
= 12 gam và Na
2
HPO
4
=14,2 gam
c. % m
NaNO3
= 31,1%; % m
Cu(NO3)2
=68,9%
d. M= Cu; khối lượng dd=78,4 gam, C%
Cu(NO3)2
= 47,96%
Câu 5: có 2 ý, ý 1 là 1,0 điểm (0,75 + 0,25); ý 2 là 0,5 điểm.
1. Nồng độ mol NH
4
+
= 0,4M; CO
3
2-
= 0,2M; SO
4
2-
= 0,2M; Na
+
= 0,4M; m
muối
= 2,38 gam
2. Trong dung dịch muối có NH
4
+
= 0,025 mol. Khối lượng muối = 54,95 gam.

Đề thi KSCL môn Hóa học 11 năm học 2018 - 2019

VnDoc mời các bạn tham khảo tài liệu Đề thi KSCL môn Hóa học 11 năm học 2018 - 2019 trường THPT Chuyên Bắc Ninh lần 1, với 5 câu hỏi bài tập, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Lịch Sử 11, Giải bài tập Địa Lí 11, Học tốt Ngữ văn 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
2 525
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 11 Xem thêm