Đề thi thử theo cấu trúc Đề minh họa 2021 môn Toán có đáp án và lời giải chi tiết số 6

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
ĐỀ THI THỬ THEO CẤU
TRÚC MINH HỌA
ĐỀ SỐ 06
(Đề thi 04 trang)
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM
2021 THEO ĐỀ MINH HỌA
Bài thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút không kể thời gian phát đề
Câu 1.      
 
         
A.

C
B.

A
C.
D.
C C
Câu 2.   
n
u

u
u
  
q
   
A.
q
B.
q
C.
q
D.
q
Câu 3.   
y f x
     
          
A.

B.
C.
D.

Câu 4.   
y f x
     
        
A.
x
B.
x
C.
x
D.
x
Câu 5.   
( )y f x
  
          
 
f x
     
A.
B.
C.
D.
Câu 6.        
x
y
x
  
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
A.
x
B.
x
C.
x
D.
x
Câu 7.                
A.
y x x
B.
y x x
C.
y x x
D.
y x x
Câu 8.    
x
y
x
        
A.
x
B.
x
C.
x
D.
x
Câu 9. 
a

b
     
a
 

a
a b

A.

a
b
B.

a
b
C.

a
b
D.

a
b
Câu 10.     
x
y

A.


x
x
y
B.
 
x
y x
C.
x x
y
D.


x
x
y
Câu 11. 
a
        
P a a
A.
B.
a
C.
D.
Câu 12.    

x+
=

A.
x =
B.
x =
C.
x =
D.
x =
Câu 13.    
( )

x + =

A.
x =
B.
x = -
C.
x =
D.
x =
Câu 14.   
 xf xx
        
A.

f C x xx x
B.

f C x xx x
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
C.
 x x Cf x x
D.
 x x Cf x x
Câu 15.   
x
xf x
        
A.

x
Cf x x x e
B.
x
Cf x xx e
C.

x
Cf x x x e
D.
x
Cf x xx e
Câu 16. 
I f x x
 
J f x x

A.
B.
C.
D.
Câu 17.  
I x x

A.
I
B.
I
C.
I
D.
I
Câu 18.     
z i

A.
B.
C.
D.
Câu 19.   
z i

z i
   
z z z
A.

B.

C.
D.
Câu 20.   
z i
          
w iz

   
A.
Q
B.
N
C.
M
D.
P
Câu 21.          
   
  
   
A. B.  C.  D. 
Câu 22.        

A.

B.

C.

D.
Câu 23.              
r
  
l

A.
tp
S r rl
B.
tp
S r rl
C.
tp
S rl
D.
tp
S r r
Câu 24.       
          
                


Đề phát triển theo đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021

Để giúp các em học sinh lớp 12 ôn luyện, chuẩn bị tốt cho kì thi THPT Quốc gia 2021, VnDoc giới thiệu tới các em Đề thi thử theo cấu trúc Đề minh họa 2021 môn Toán (số 6). Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 với cấu trúc 50 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết, được biện soạn theo cấu trúc đề thi minh họa 2021 môn Toán giúp các em ôn tập và làm quen với nhiều dạng đề khác nhau. Sau đây mời các em tham khảo chi tiết.

Đề thi thử theo cấu trúc Đề minh họa 2021 môn Toán có đáp án và lời giải chi tiết số 6 nằm trong bộ đề ôn thi THPT Quốc gia với đầy đủ môn thi, là nguồn tài liệu phong phú và hữu ích cho các em học sinh lớp 12 ôn luyện, chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt kết quả cao.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử theo cấu trúc Đề minh họa 2021 môn Toán có đáp án và lời giải chi tiết số 6, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Tham khảo thêm: Đề thi thử theo cấu trúc Đề minh họa 2021 môn Toán có đáp án và lời giải chi tiết số 1

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
3 3.133
Sắp xếp theo
    Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm