Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán Sở GD&ĐT Nghệ An lần 1

Câu 1. Cho hình chóp có diện tích mặt đáy là
2
3a
và chiều cao bằng
3 .a
Thể tích của khối chóp bằng
A.
3
a
B.
3
9a
C.
3
6a
D.
3
3 .a
Câu 2. Cho
, ,a b c
là các số dương,
1a
. Đẳng thức nào sau đây đúng?
A.
log log
log
a a a
b
b c
c
. B.
log log
log
a a a
b
b c
c
.
C.
log log log
b ba
b
a c
c
. D.
log log log
a a a
b
c b
c
.
Câu 3. Giá trị lớn nhất của hàm số
3
2
x
y
x
trên đoạn
[ 2;0]
bằng
A. 4 . B.
3
2
C. 3. D.
5
4
.
Câu 4. Cho hình lăng trụ đứng
.ABC A B
C
đáy
ABC
tam giác vuông n tại
A
,
4AB a
3AA a
. Thể tích khối lăng trụ
.ABC A B
C
bằng
A.
3
8 3a B.
3
4 3a . C.
3
16 3a . D.
3
8 3
3
a
.
Câu 5. Gọi
R
là bán kính,
S
là diện tích mặt cầu và
V
là thể tích khối cầu. Công thức nào sau sai
A.
2
4S R
. B.
2
4
3
V R
C.
2
4
3
V
R
R
D.
3 .V S R
.
Câu 6. Cho hình chóp
.S ABCD
SB ABCD
(xem hình dưới), góc giữa đường thẳng
SC
mặt
phẳng
( )ABCD
là góc nào sau đây?
A.
DSB B.
SDA C.
SCB . D.
.SDC
Câu 7. Hàm số (3 )y x
xác định khi và chỉ khi
A.
3.x
B.
(0; )x 
. C.
(3; )x 
. D.
( ;3)x 
B
C
A
S
D
________________________________________________________________________________________
Trang 01/07 - Mã đề thi 104
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NGHỆ AN
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
Đề thi gồm có 05 trang
KỲ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG KẾT HỢP THI THỬ
LỚP 12 - ĐỢT 1 - NĂM HỌC 2020 - 2021
Bài thi: TOÁN
Ngày thi: 30/01/2021
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
___________________________
Họ và tên thí sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MÃ ĐỀ THI: 104
Số báo danh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tải tài liệu miễn phí tại đây: https://vndoc.com/
Câu 8. Hàm số
4 2
4 3y x x nghịch biến trên khoảng nào sau đây?
A.
0; .
B.
( ; )

. C.
0; 2 . D.
; 2 .
Câu 9. Một cấp số nhân có
1 2
3, 6u u . Công bội của cấp số nhân đó là
A. 2 . B.
9.
C.
2.
D.
3.
Câu 10. Đạo hàm của hàm số
siny x
A.
sin .y x
B.
cos .y x
C.
sin .y x
D.
cosy x
Câu 11. Đường cong trong hình bên dưới là của đồ thị hàm số
A.
2
log (
1)y x
. B.
2 1
x
y
. C.
2
logy x
. D.
2
x
y
.
Câu 12. Số giao điểm của đồ thị hàm số
4 2
4 2y x
x
và trục hoành là
A. 2. B. 4. C. 1. D.
0.
Câu 13. Số điểm cực trị của hàm số
4 2
4 5y x x
là:
A.
3.
B.
0.
C.
1.
D.
2.
Câu 14. Bất phưong trình:
4
1
3
x
có tập nghiệm là
A.
(0;1)
B.
(1;
)
. C.
0; .
D.
;0 .
Câu 15. Đường cong trong hình bên dưới là của đồ thị hàm số
A.
4 2
2 3 1y
x x
B.
3
3 1y x
x
C.
2
1
x
y
x
. D.
3 2
3 1y x
x
.
Câu 16. Khối trụ có bán kính đáy
r
và đường cao
h
khi đó thể tích khối trụ là
A.
2
V r h
. B.
2
3
V rh
. C.
2
1
3
V r h
D.
2V rh
.
Câu 17. Cho hình chóp
.S AB
CD
đáy
ABC
D
hình vuông cạnh
a
. Biết
( )SA ABCD
3SA a .
Thể tích của khối chóp
.S AB
C
bằng
________________________________________________________________________________________
Trang 02/07 - Mã đề thi 104
Tải tài liệu miễn phí tại đây: https://vndoc.com/
A.
3
3
4
a
. B.
3
3a . C.
3
3
3
a
. D.
3
3
6
a
.
Câu 18. Đường thẳng
3x
là tiệm cận của đồ thị hàm số nào sau đây ?
A.
2 6
3
x
y
x
. B.
1
3
x
y
x
. C.
1
3
x
y
x
. D.
1
3
x
y
x
.
Câu 19. Cho hình trụ có bán kính đáy
2r
và chiều cao 4h . Diện tích xung quanh của hình trụ này bằng
A.
16
. B.
12
. C.
20
. D.
24
.
Câu 20. Vật thể nào dưới đây không phải là khối đa diện?
A. B. C. D.
Câu 21. Với
a
là số thực dương, biểu thức rút gọn của
3 1 3
3
5 2
5 2
.a a
a
A.
3
.a
B.
6
.a
C.
32
a . D.
5
.a
Câu 22. Tất cả các giá trị của
m
sao cho hàm số
3 2
3 4y x mx m đồng biến trên khoảng
0;4
là:
A.
0.m
B.
2.m
C.
2 0.m
D.
4.m
Câu 23. Cho khối chóp
.S ABC
đáy tam giác vuông tại
, 1,
2,B AB BC
cạnh bên
SA
vuông góc
với đáy và
3SA
. Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp
.S ABC
bằng
A.
3
2
. B.
2
C.
12
D.
6 .
Câu 24. Với giá trị nào của
m
thì hàm số
3 2
3y x x
mx
đạt cực tiểu tại
2x
?
A.
0m
. B.
0m
. C.
0m
. D.
0.m
Câu 25. Cho hình chóp
.S AB
CD
có đáy
ABC
D
hình vuông cạnh
3
, ,
2
a
a SD
hình chiếu vuông góc của
S
trên mặt phẳng
ABC
D
là trung điểm của cạnh
.AB
Tính theo
a
thể tích khối chóp
.S AB
CD
A.
3
2
3
a
. B.
3
3
a
C.
3
4
a
D.
3
.
2
a
Câu 26. Số nghiệm của phương trình
2 2
log (3 ) log (1 ) 3x x
A.
1.
B.
3.
C.
0.
D.
2.
Câu 27. Hình đa diện nào dưới đây không có tâm đối xứng ?
A. Hình lập phương. B. Bát diện đều.
C. Tứ diện đều. D. Lăng trụ lục giác đều.
Câu 28. Số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
2
2
( )
6
x
f x
x
x
A. 0 B. 2 . C. 3. D. 1.
________________________________________________________________________________________
Trang 03/07 - Mã đề thi 104
Tải tài liệu miễn phí tại đây: https://vndoc.com/

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 môn Toán 

Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán Sở GD&ĐT Nghệ An lần 1 vừa được VnDoc.com sưu tầm và gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi với cấu trúc 50 câu hỏi trắc nghiệm Toán 12, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em ôn thi THPT Quốc gia, chuẩn bị kĩ lưỡng cho kì thi sắp tới của mình. 

Thi THPT Quốc gia là kỳ thi quan trọng của các bạn học sinh lớp 12, chính vì vậy việc ôn luyện đề là rất quan trọng để ghi nhớ kiến thức cũng như làm quen với nhiều dạng đề khác nhau. Nhằm giúp các em ôn tập tốt cho kì thi quan trọng sắp tới, VnDoc giới thiệu chuyên mục Ôn thi THPT Quốc gia, bao gồm nhiều đề thi khác nhau, là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập và luyện đề.  

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Toán Sở GD&ĐT Nghệ An, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 265
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm