Đề thi thử THPT Quốc gia môn GDCD năm 2020 lần 1 liên trường THPT Nghệ An

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Trang 1/5 - đề thi 301
SỞ GD&ĐT NGH AN
LIÊN TRƯỜNG THPT
(Đề thi 04 trang)
THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020
Bài thi: KHOA HỌC HỘI
Môn thi thành phần: GIÁO DỤC CÔNG DÂN
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Họ n thí sinh:................................................ Số báo danh: ......................
Câu 81: Chị C từ vùng dịch Covid-19 trở về Việt Nam đã chủ động khai báo y tế để thực hiện cách ly
theo yêu cầu của quan chức ng. Trong trường hợp này, việc làm của chị C biểu hiện của nh thức
thực hiện pháp luật nào dưới đây?
A. Sử dụng pháp luật. B. Thi hành pháp luật.
C. Áp dụng pháp luật. D. Tuân thủ pháp luật.
Câu 82: Biết chồng giấu một khoản thu nhập của gia đình để làm tài sản riêng, N đã tìm cách lấy trộm
cho cháu gái S chung vốn với người yêu anh X mở cửa ng kinh doanh quần áo. Khi việc kinh
doanh phát đạt, S đã mật lấy một khoản thu nhập nhờ N cất giữ. Biết việc, X đã đánh đập, hành hạ S
trọng thương. Trong trường hợp này những ai dưới đây đã vi phạm quyền bình đẳng trong hôn nhân
gia đình?
A. Vợ chồng N S. B. Vợ chồng N.
C. Vợ chồng N, X S. D. Anh X S.
Câu 83: nh vi nào dưới đây không xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ của công dân?
A. N tự ý vào phòng khi M đi học.
B. Công an khám nhà ông P khi lệnh của Viện kiểm sát.
C. A lục soát nhà X nghi ngờ X trộm đồ của mình.
D. Công an khám nhà H khi có nghi ngờ người phạm tội đang lẩn trốn đó.
Câu 84: nh vi nào dưới đây không vi phạm pháp luật n sự ?
A. Làm mất tài sản của người khác.
B. Đi học muộn không do chính đáng.
C. Tự ý sửa chữa nhà thuê của người khác.
D. Người mua hàng không trả tiền đúng thời hạn.
Câu 85: Theo quy định của pháp luật, quyền khiếu nại được áp dụng trong trường hợp công dân
A. phát hiện tội phạm truy nã. B. bị cắt giảm tiền lương trái quy định.
C. chứng kiến nhân vượt ngục. D. tìm thấy chứng cứ bạo hành trẻ em.
Câu 86: quan chức năng phát hiện C giám đốc doanh nghiệp X chưa lắp đặt hệ thống xử rác thải
theo quy định thường xuyên sử dụng chất cấm trong sản xuất hàng hóa. Trong trường hợp này C
không thực hiện pháp luật theo những hình thức o dưới đây?
A. Thi hành pháp luật tuân thủ pháp luật. B. Áp dụng pháp luật thi hành pháp luật.
C. Tuân thủ pháp luật sử dụng pháp luật. D. Sử dụng pháp luật áp dụng pháp luật.
Câu 87: Việc khám xét chỗ của công dân phải tuân theo đúng
A. khả năng của người quản lí. B. tính chất, mức độ vi phạm.
C. nguyện vọng của nhà chức trách. D. trình tự, thủ tục của pháp luật.
Câu 88: Công dân chủ động bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề chung của đất nước thực hiện
quyền tự do bản nào dưới đây?
A. Tự do ngôn luận. B. Độc lập phán quyết.
C. Hoạch định chính ch. D. Quản nhà nước.
Câu 89: Cá nhân, tổ chức làm những việc không được làm theo quy định của pháp luật đó hành vi
đề thi: 301
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Trang 2/5 - đề thi 301
A. hành động. B. không nh động.
C. mục đích. D. không mục đích.
Câu 90: Trên thị trường, giá cả hàng hóa thể thấp hoặc cao hơn trị là do
A. tác động của người mua. B. tác động của cung - cầu.
C. tác động của cạnh tranh. D. tác động của người bán.
Câu 91: Anh H chị D cùng đăng kinh doanh thuốc tân dược. đã hứa giúp đỡ chị D n anh X
lãnh đạo quan chức năng yêu cầu chị K nhân viên dưới quyền hủy hồ của anh H. Thấy chị D được
cấp phép thiếu bằng chuyên ngành trong khi hồ của mình đủ điều kiện vẫn bị loại, anh H đã thuê
anh T tung tin đồn chị D thường xuyên phân phối hàng không đảm bảo chất lượng. Những ai dưới đây vi
phạm nội dung quyền bình đẳng trong kinh doanh?
A. Anh X chị D. B. Anh X, chị D, chị K.
C. Anh X, anh H chị K. D. Anh X, chị K, chị D anh T.
Câu 92: Bình đẳng về nghĩa vụ quyền giữa vợ, chồng giữa các thành viên trong gia đình dựa trên
sở nguyên tắc
A. dân chủ, công bằng, tôn trọng lẫn nhau, không phân biệt đối xử.
B. tự nguyện, bình đẳng, cùng lợi, tôn trọng lẫn nhau.
C. công bằng, dân chủ, hợp tác, phân biệt đối xử.
D. hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau, không phân biệt đối xử.
Câu 93: do sức khỏe không đến được nơi bỏ phiếu, t bầu cử mang hòm phiếu phụ phiếu bầu
đến chỗ của cử tri để cử tri nhận phiếu bầu cử thể hiện nguyên tắc nào dưới đây?
A. Trực tiếp, bỏ phiếu kín. B. Bình đẳng, trực tiếp
C. Công bằng, trực tiếp. D. Phổ thông, trực tiếp.
Câu 94: Thành phố X khuyến khích người dân sử dụng phần mềm quản đô thị thông minh thực hiện
quyền được phát triển của công n nội dung nào dưới đây ?
A. Duy trì phát triển quỹ phúc lợi. B. Tận dụng tối đa mọi nguồn nhân lực.
C. Được hưởng đời sống vật chất, tinh thần. D. Áp dụng hình quản hiện đại.
Câu 95: Khi báo cho quan thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của người khác công
dân đã thực hiện quyền
A. tố cáo. B. khiếu nại. C. tố tụng. D. khiếu kiện.
Câu 96: Khi tiến hành hoạt động kinh doanh, mọi công dân phải thực hiện nghĩa vụ nào dưới đây?
A. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. B. Lựa chọn hình thức kinh doanh.
C. Tham gia các hoạt động thiện nguyện. D. Đầu dây chuyền công nghệ hiện đại.
Câu 97: A B điều khiển xe môtô vượt đèn đỏ bị cảnh sát giao thông xử vi phạm. Ông K, phó chủ
tịch quận chú ruột của A đã gọi điện can thiệp nhưng cảnh sát giao thông vẫn kiên quyết ra quyết định
xử phạt hành chính đối với A B. Trong trường hợp này, cách giải quyết của cảnh t giao thông đảm
bảo quyền bình đẳng về
A. quyền của công dân. B. nghĩa vụ của công dân.
C. trách nhiệm pháp lý. D. quyền nghĩa vụ của công dân.
Câu 98: Giáo dục, răn đe những người khác để họ tránh hoặc kiềm chế việc làm trái pháp luật một
trong các mục đích của
A. giáo dục pháp luật. B. trách nhiệm pháp lí.
C. thực hiện pháp luật. D. vận dụng pháp luật.
Câu 99: Theo quy định của pháp luật, trường hợp nào dưới đây bị coi phạm tội quả tang?
A. người đã tận mắt chứng kiến K giết người.
B. Chỗ của G chứa công cụ, phương tiện gây án.
C. H chuẩn bị thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Trang 3/5 - đề thi 301
D. M vừa trộm tài sản xong đang bị rượt đuổi.
Câu 100: Trong quá trình bầu cử, việc c tri không thể tự mình viết được phiếu bầu thì nhờ người khác
viết hộ nhưng phải tự mình bỏ phiếu thể hiện nguyên tắc
A. phổ thông. B. trực tiếp. C. bỏ phiếu kín. D. bình đẳng.
Câu 101: Tự ý bắt giam giữ người không n cứ hành vi xâm phạm tới quyền nào dưới đây của
công dân?
A. Quyền được bảo hộ về tính mạng. B. Quyền được bảo hộ về sức khỏe.
C. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể. D. Quyền được bảo đảm về an toàn cuộc sống.
Câu 102: Do nhu cầu sử dụng khẩu trang tăng cao trong đại dịch Covid-19 nên công ty may mặc A đã
chuyển từ may quần áo xuất khẩu sang may khẩu trang. Việc làm của công ty A chịu tác động nào của
quy luật giá trị?
A. Điều tiết sản xuất. B. Điều tiết lưu thông.
C. Tăng năng suất lao động. D. Đổi mới công nghệ sản xuất.
Câu 103: Ông P giám đốc, chị H trưởng phòng tài vụ, anh Q là nhân viên cùng công tác tại sở X.
Lo sợ anh Q biết mình chị H sử dụng công quỹ vào mục đích riêng trái quy định của pháp luật, ông P
đã chỉ đạo chị H tạo bằng chứng giả vu khống anh Q làm thất thoát tài sản của nhà nước hơn 1 tỷ đồng rồi
quyết định buộc thôi việc đối với anh. Phát hiện chị H người vu khống mình nên anh Q đã nhờ anh
K tung tin gia đình chị H người bị nhiễm COVID-19 trên mạng hội. Bức xúc, chị H đã trì hoãn việc
thanh toán tiền lương cho anh Q. Hành vi của những ai dưới đây vừa bị khiếu nại, vừa bị tố cáo?
A. Ông P, chị H anh K. B. Ông P chị H.
C. Chị H, anh Q anh K. D. Anh P anh Q.
Câu 104: Ông Q Giám đốc công ty X tự ý lấy xe công vụ của quan đi lễ chùa. Khi đang lưu thông
trên đường thì xe của ông va chạm với xe máy của M. Kiểm tra thấy xe ô bị xây xát, ông Q đã lớn
tiếng quát tháo, đổ xe của M làm hỏng nặng. Thấy vậy, anh G anh D bảo vệ ngân hàng gần
đó chạy ra xem. Quá bức xúc về hành vi của ông Q, anh G đã cầm gạch đập vỡ kính xe ô tô của ông Q.
Những ai dưới đây vừa phải chịu trách nhiệm kỉ luật, vừa phải chịu trách nhiệm dân sự?
A. Ông Q, anh G anh D. B. Ông Q anh G.
C. Ông Q M. D. Ông Q, M anh G.
Câu 105: Mọi doanh nghiệp đều bình đẳng về chủ động tìm kiếm thị trường, khách hàng kết hợp
đồng biểu hiện của bình đẳng trong
A. kinh doanh. B. hợp tác.
C. quản kinh doanh. D. nghĩa vụ kinh doanh.
Câu 106: nhân, tổ chức sử dụng đúng đắn các quyền của mình, làm những pháp luật cho phép
làm thực hiện pháp luật theo hình thức
A. sử dụng pháp luật. B. thi hành pháp luật.
C. tuân thủ pháp luật. D. áp dụng pháp luật.
Câu 107: Ông A giám đốc yêu cầu nhân viên của mình B giam giữ chị H tại nhà kho của công ty X
lo s chị H t cáo về hành vi vi phạm các quy định về phòng chống dịch Covid-19. Sau nhiều ngày tìm
kiếm, chồng chị H là anh C biết được nơi giam giữ chị H nên đã cùng với em trai của mình anh K đến
giải cứu. không đồng ý thả chị H nên ông A bị anh C anh K đánh trọng thương. Những ai dưới đây
vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?
A. Ông A anh B. B. Anh C anh K.
C. Ông A, anh B anh C. D. Anh C, anh K ông A.
Câu 108: Một vật hay hệ thống những vật làm nhiệm vụ truyền dẫn sự tác động của con người lên đối
tượng lao động, nhằm biến đổi đối tượng lao động thành sản phẩm thoả mãn nhu cầu của con người nội
dung của khái niệm nào sau đây?

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia môn GDCD năm 2020 lần 1 liên trường THPT Nghệ An

Đề thi thử THPT Quốc gia môn GDCD năm 2020 lần 1 liên trường THPT Nghệ An vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được biên soạn giống với đề thi THPT Quốc gia các năm trước. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia môn GDCD năm 2020 lần 1 liên trường THPT Nghệ An để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong thời gian 50 phút. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia môn GDCD năm 2020 lần 1 liên trường THPT Nghệ An. Mong rằng qua đây các bạn có thể học tập tốt hơn môn Giáo dục công dân lớp 12 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 478
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi THPT Quốc Gia môn GDCD Xem thêm