Đề thi thử THPT Quốc gia môn GDCD năm 2020 lần 1 trường THPT Nguyễn Đức Cảnh, Thái Bình

Thư viện Đ thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Trang 1/4 - đề thi 001
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH
TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐỨC CẢNH
( Đề thi 4 trang)
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
Bài thi: KHXH
Môn thành phần: GDCD 12
Thời gian làm i : 50 phút;không kể phát đề
đ thi 001
Họ, tên t sinh:............................................................................................................
Số o danh………………………………………………………………………………....
Câu 81: Công dân quyền được tự do nghiên cứu khoa học, tự do tìm tòi, suy nghĩ để đưa ra các phát
minh nội dung của quyền nào dưới đây?
A. Quyền tự do của công dân. B. Quyền được phát triển của công dân.
C. Quyền học tập của công dân. D. Quyền sáng tạo của công dân.
Câu 82: Công dân thể học hệ chính quy hoặc tại chức, học tập trung hoặc học từ xa, học ban ngày hoặc
buổi tối, tùy thuộc điều kiện công việc của mỗi người thể hiện
A. quyền học tập của công dân. B. quyền sáng tạo của công dân.
C. quyền phát triển của công dân. D. quyền tự do của công dân.
Câu 83: Chị H công nhân hợp đồng tại công ty X. Sau thời gian nghỉ chế độ, ch nhận được quyết định
chấm dứt hợp đồng của Giám đốc công ty X do đã tìm được người thay thế trong thời gian chị nghỉ
sinh con. Theo em, chị H cần phải làm để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của mình?
A. Tố cáo sai phạm của Giám đốc. B. Khiếu nại đến trưởng phòng nhân sự.
C. u cầu giám đốc xem xét lại quyết định. D. Khiếu nại đến giám đốc công ty.
Câu 84: Đường dây vấn, hỗ trợ trẻ em miễn phí 18001567 của Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em ra đời từ
năm 2004 để mọi người thể gọi tới mỗi khi gặp sự việc bất bình đảm bảo cho quyền được
A. học tập. B. phát triển. C. sáng tạo. D. t do.
Câu 85: Ý kiến nào dưới đây đúng về quyền bình đẳng giữa cha m con?
A. Cha m cần tạo điều kiện tốt n cho con trai học tập, phát triển.
B. Cha mẹ được quyền quyết định việc chọn trường, chọn ngành học cho con.
C. Cha m không được phân biệt, đối xử giữa các con.
D. Cha m cần quan tâm, chăm sóc con đẻ hơn con nuôi.
Câu 86: Công ty X đã phát hiện chị Y truyền thông tin mật của công ty mình cho công ty khác, do đó công
ty X đã ra quyết định đình chỉ công việc của chị Y. Trong trường hợp này chị Y phải chịu trách nhiệm
A. hành chính. B. hình sự. C. kỷ luật. D. dân sự.
Câu 87: H dựng xe máy vỉa để vào cửa hàng A mua một số hàng hóa, lúc thanh toán tiền mới biết
mình quên không mang túi xách vào. H hốt hoảng chạy ra nhưng túi xách thì đã mất, bên trong túi xách
hơn mười triệu đồng một số tài sản giá trị. H nghi ngờ em T lấy trộm, lúc dựng xe vỉa
thì chị em T đang chơi gần đó, nên H đã gọi anh N con trai chồng ông Q đến để lục soát nhà
chị em T, ch em T không đồng ý nhưng vợ chồng H con trai vẫn xông vào nhà. Những ai dưới đây
vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chổ của công dân?
A. Ông Q H. B. Anh N ông Q.
C. Bà H, em T anh N. D. Bà H, anh N ông Q.
Câu 88: Người sử dụng lao động không trả tiền công cho người lao động theo đúng thỏa thuận trong hợp
đồng lao động. Đây hành vi
A. vi phạm dân sự. B. vi phạm kỉ luật. C. vi phạm hình sự. D. vi phạm hành chính.
Câu 89: Việc cộng điểm ưu tiên trong tuyển sinh đại học, cao đẳng cho học sinh người thuộc đối tượng
ưu tiên đã thể hiện quyền bình đẳng về
A. điều kiện chăm sóc về thể chất. B. điều kiện học tập không hạn chế.
C. điều kiện tham gia các hoạt động văn hóa. D. điều kiện hưởng thụ các giá trị văn hóa.
Thư viện Đ thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Trang 2/4 - đề thi 001
Câu 90: Nội dung nào dưới đây thể hiện nguyên tắc bình đẳng trong quan hệ hôn nhân gia đình?
A. dân chủ, công khai, tôn trọng lẫn nhau, không phân biệt đối xử.
B. dân chủ, tự do, quan tâm lẫn nhau, không phân biệt đối xử.
C. dân chủ, công bằng, tôn trọng lẫn nhau, không phân biệt đối xử.
D. dân chủ, bình đẳng, quan tâm lẫn nhau, không phân biệt đối xử.
Câu 91: Sau khi các hợp đồng bán bàn giao căn hộ chung cho các hộ dân đến ở, giám đốc A đã
thuê các anh D, K M làm quản lý bảo vệ chung cư. Vì việc riêng, anh D phân công cho hai anh K,
M thực hiện ca trực. Do ngủ quên, các anh K, M để hỏa hoạn xảy ra làm cháy tầng hầm lan rộng, hệ
thống báo cháy của khu chung không hoạt động nên vụ cháy đã làm 5 người bị t vong. Sau sự việc
không thấy giám đốc A đến giải quyết, hai anh B, N cư n đã đến văn phòng để phản đối dọa sẽ kiện
ra tòa buộc giám đốc phải chịu trách nhiệm. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm hình sự ?
A. Giám đốc A, anh K anhM. B. Giám đốc A, anh K, anh M, anh N.
C. Giám đốc A, anh B, anh N. D. Anh D, anhK anh M.
Câu 92: Quyền bầu cử ứng cử các quyền n chủ bản của công dân trong lĩnh vực nào?
A. hội. B. Kinh tế. C. Văn hóa. D. Chính trị.
Câu 93: Không ai được xúc phạm, bôi nhọ danh dự người khác nội dung thuộc quyền
A. quyền được pháp luật bảo vệ uy tín nhân.
B. quyền được giữ gìn uy tín, danh dự.
C. quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.
D. quyền bất khả xâm phạm về danh dự của công n.
Câu 94: Khi thực hiện bình đẳng trong kinh doanh, mọi công dân đều quyền
A. lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh. B. mở rộng sản xuất, kinh doanh theo ý mình.
C. t do kinh doanh mọi mặt hàng D. thay đổi địa chỉ đăng kinh doanh.
Câu 95: Những hành vi vi phạm pháp luật xâm hại quyền lợi ích hợp pháp của công dân đều được xử
nghiêm minh, đúng người, đúng tội thể hiện
A. nhà nước đảm bảo quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật.
B. trách nhiệm bảo đảm quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật.
C. trách nhiệm đảm bảo quyền bình đẳng của nhân, tổ chức trước pháp luật.
D. nhà nước đảm bảo quyền bình đẳng của công dân trong hội.
Câu 96: Người thẩm quyền đã áp dụng pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây?
A. Thu hồi giấy phép kinh doanh. B. Thay đổi nội dung di chúc.
C. Ủy quyền giao nhận hàng hóa. D. Xóa bỏ các loại cạnh tranh.
Câu 97: Giám đốc một công ty anh Y sử dụng 200 triệu đồng của quan để độ bóng đá. Sợ trợ
của mình chị V phát hiện, anh Y quyết định điều chuyển chị V sang bộ phận sản xuất hóa chất độc hại
mặc ch không đồng ý. Anh Y đã vi phạm quyền bình đẳng trong lao động nội dung nào sau đây?
A. Sử dụng dịch vụ bảo hiểm. B. Bảo vệ lợi ích khách hàng.
C. Bảo lưu loại hình doanh nghiệp. D. Giao kết hợp đồng lao động.
Câu 98: Công dân đã không thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây khi tự ý xông vào nhà người
khác lục soát?
A. Sử dụng pháp luật. B. Tuân thủ pháp luật. C. Áp dụng pháp luật. D. Thi hành pháp luật.
Câu 99: Công ty sản xuất ống nhựa B áp dụng các biện pháp để xử tốt nước thải công nghiệp trong quá
trình sản xuất. Việc làm của Công ty B đã thực hiện nghĩa vụ o dưới đây trong hoạt động kinh doanh?
A. Bảo vệ môi trường B. Giữ gìn môi trường.
C. Bảo vệ uy tín cho Công ty. D. Đảm bảo sức khoẻ người lao động.
Câu 100: Nội dung nào dưới đây đúng với quyền tham gia quản nhà nước hội?
A. Tố cáo những hành vi trái pháp luật của các nhân, tổ chức địa phương.
B. Thảo luận vào các công việc chung của đất nước trong tất cả các lĩnh vực của đời sống hội.
Thư viện Đ thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Trang 3/4 - đề thi 001
C. Tham gia đóng góp xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - hội của đất nước.
D. ch cực xây dựng bộ máy chính quyền nhà nước ởTrung ương địa phương.
Câu 101: Sau khi phát hiện hành vi nhận hối lộ của một cán bộ huyện V, C muốn gửi đơn tố cáo đến
quan có thẩm quyền. Vậy C phải gửi đơn tố cáo đến quan nào dưới đây cho đúng pháp luật?
A. Viện kiểm sát nhân dân huyện V. B. Tòa án nhân dân tỉnh V.
C. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện V. D. Cơ quan công an tỉnh V.
Câu 102: Nhân dân biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín tại các hội nghị để quyết định về những vấn đề
liên quan địa phương thực hiện quyền nào dưới đây của công dân?
A. Quyền công khai, minh bạch. B. Quyền tự do bày tỏ ý kiến, nguyện vọng.
C. Quyền tự do ngôn luận. D. Quyền tham gia quản nhà nước hội.
Câu 103: Những người lao động trình độ tay nghề, chuyên môn cao trong các doanh nghiệp luôn được
người s dụng lao động ưu ái, tạo điều kiện để phát huy tài năng có chính sách đãi ngộ đặc biệt. Những
ưu ái đối với người lao động trình độc chuyên môn cao không bị coi bất bình đẳng trong
A. lao động sản xuất. B. thực hiện công việc. C. sử dụng lao động. D. bàn giao công việc.
Câu 104: Hành vi xâm phạm, gây thiệt hại cho các quan hệ hội được pháp luật bảo vệ hành vi
A. vi phạm pháp luật. B. trái pháp luật. C. trái với đạo đức. D. lỗi.
Câu 105: Hành vi vi phạm pháp luật xâm phạm các quan hệ lao động công vụ nhà nước... do pháp luật lao
động pháp luật hành chính bảo vệ
A. vi phạm hành chính. B. vi phạm dân sự. C. vi phạm hình sự. D. vi phạm kỉ luật.
Câu 106: Vi phạm dân sự hành vi vi phạm pháp luật, m phạm tới
A. c quy tắc quản nhà nước. B. các quan hệ kinh tế quan hệ lao động.
C. trật tự, an toàn hội. D. các quan hệ tài sản quan hệ nhân thân.
Câu 107: H chuyên trồng rau bắp cải để bán, nhưng năm nay do bắp cải giá rẻ nên không trồng bắp
cải nữa chuyển sang trồng su hào có giá bán cao hơn. Hành động của cô H chịu sự tác động nào của
quy luật giá trị?
A. Tác động kích thích lực lượng sản xuất phát triển.
B. Tác động điều tiết lưu thông của quy luật giá trị.
C. Tác động điều tiết sản xuất của quy luật giá trị.
D. Tác động điều tự phát của quy luật giá trị.
Câu 108: Người đội tuổi nào dưới đây phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm?
A. Từ đủ 17 tuổi trở lên. B. Từ đủ 16 tuổi trở lên.
C. Từ đủ 14 tuổi trở lên. D. Từ đủ 18 tuổi trở lên.
Câu 109: Sự tăng lên về s lượng, chất lượng sản phẩm các yếu tố của quá trình sản xuất ra được gọi
A. tăng trưởng kinh tế bền vững. B. tăng trưởng kinh tế.
C. phát triển kinh tế. D. phát triển kinh tế bền vững.
Câu 110: Trong liệu lao động, yếu tố nào sau đây quan trọng nhất?
A. liệu sản xuất. B. Kết cấu hạ tầng. C. Công cụ lao động. D. Hệ thống bình chứa.
Câu 111: A 15 tuổi nhưng đã phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Vậy A phải chịu trách nhiệm
A. hành chính. B. dân sự. C. kỉ luật. D. hình sự.
Câu 112: Thị trường bao gồm những nhân tố bản nào?
A. ng hóa, tiền tệ, người mua, người bán. B. Hàng hóa, người mua, người n.
C. Người mua, người bán, tiền tệ. D. ng hóa, tiền tệ, cửa hàng, chợ.
Câu 113: Công dân đủ năng lực theo quy định của pháp luật phải chịu trách nhiệm pháp khi thực hiện hành
vi o sau đây?
A. Bắt người phạm tội quà tang. B. Xác minh lịch nhân.
C. Công khai danh tính người tố cáo. D. Từ chối nhận di sản thừa kế.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia môn GDCD năm 2020 lần 1 trường THPT Nguyễn Đức Cảnh, Thái Bình

Đề thi thử THPT Quốc gia môn GDCD năm 2020 lần 1 trường THPT Nguyễn Đức Cảnh, Thái Bình vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được biên soạn giống với đề thi THPT Quốc gia các năm trước. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia môn GDCD năm 2020 lần 1 trường THPT Nguyễn Đức Cảnh, Thái Bình để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm đề trong thời gian 50 phút. Mời các bạn cùng tham khảo.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia môn GDCD năm 2020 lần 1 trường THPT Nguyễn Đức Cảnh, Thái Bình. Mong rằng qua đây các bạn có thể học tập tốt hơn môn Giáo dục công dân lớp 12 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
9 549
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi THPT Quốc Gia môn GDCD Xem thêm