Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Giáo dục công dân Sở GD&ĐT Đồng Tháp

Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Giáo dục công dân

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Giáo dục công dân Sở GD&ĐT Đồng Tháp. Việc tham khảo đề thi sẽ giúp các bạn học sinh củng cố thêm cho bản thân mình kiến thức, tích lũy thêm kỹ năng giải đề. Mời các bạn tham khảo đề ôn thi tốt và có kết quả cao trong kì thi sắp tới.

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Giáo dục công dân Sở GD&ĐT Ninh Bình

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Giáo dục công dân trường THPT Thực hành Cao Nguyên, Đăk Lăk (Lần 2)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH ĐỒNG THÁP
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm 04 trang)
THI DIỄN TẬP THPT QUỐC GIA 2017
Môn thi: GIÁO DỤC CÔNG DÂN
Ngày thi: 17/05/2017
Thời gian làm bài: 50 phút, không tính thời gian phát đề
Mã đề thi 132

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..........................SBD: .........

Câu 1: Các quyền tự do cơ bản của công dân được ghi nhận trong Hiến pháp và Luật, qui định mối quan hệ cơ bản giữa

A. Nhà nước với công dân.
B. Công dân với pháp luật.
C. Nhà nước với pháp luật.
D. Công dân với Nhà nước và pháp luật.

Câu 2: Đâu là bản chất của pháp luật?

A. Tính giai cấp và tính chính trị.
B. Tính xã hội và tính kinh tế.
C. Tính giai cấp và tính xã hội.
D. Tính kinh tế và tính xã hội.

Câu 3: Quyền nào dưới đây là quyền dân chủ của công dân?

A. Quyền tín ngưỡng, tôn giáo.
B. Quyền tự do ngôn luận.
C. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.
D. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.

Câu 4: Vi phạm hành chính là hành vi xâm phạm các quy tắc quản lí

A. giáo dục. B. chính trị. C. nhà nước. D. kinh tế.

Câu 5: Đánh người gây thương tích là hành vi xâm phạm tới quyền được pháp luật bảo hộ về

A. tính mạng và sức khỏe của công dân.
B. tinh thần và tài sản của công dân.
C. nhân phẩm của công dân.
D. danh dự của công dân.

Câu 6: Xóa đói giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân là một trong những nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển các lĩnh vực

A. văn hóa. B. xã hội. C. tư tưởng. D. kinh tế.

Câu 7: Hành vi trái pháp luật có thể bằng hành động hoặc không hành động là hành vi vi phạm

A. truyền thống. B. phong tục. C. pháp luật. D. đạo đức.

Câu 8: Bình đẳng về trách nhiệm pháp lí là bất kì công dân nào vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm của mình và phải bị xử lí theo quy định của

A. xã hội. B. nhân dân. C. nhà nước. D. pháp luật.

Câu 9: Pháp luật quy định các mức thuế khác nhau đối với các doanh nghiệp, căn cứ vào

A. thời gian kinh doanh của doanh nghiệp.
B. ngành, nghề, lĩnh vực và địa bàn kinh doanh.
C. tùy theo quy định của mỗi địa phương.
D. tiềm năng kinh doanh của doanh nghiệp.

Câu 10: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển .......của đất nước.

A. văn hóa - xã hội. B. kinh tế - chính trị.
C. kinh tế - xã hội. D. văn hóa - tư tưởng.

Câu 11: Việc công dân có thể học chính qui hoặc giáo dục thường xuyên, học tập trung hoặc không tập trung, học ban ngày hoặc buổi tối..., là nội dung của quyền

A. học thường xuyên, học suốt đời.
B. học tập không hạn chế.
C. học bất cứ ngành nghề nào.
D. đối xử bình đẳng về cơ hội học tập.

Câu 12: Các tôn giáo ở Việt Nam đều có quyền hoạt động trong khuôn khổ pháp luật và đều bình đẳng trước pháp luật là thể hiện nội dung quyền bình đẳng giữa các

A. tầng lớp. B. tôn giáo. C. giai cấp. D. dân tộc.

Câu 13: Bất kì ai cũng có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất là những trường hợp thuộc đối tượng?

A. Sau khi mắc sai lầm.
B. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội.
C. Đang bị truy nã.
D. Đang chuẩn bị phạm tội.

Câu 14: Khẳng định nào dưới đây không thể hiện quyền bình đẳng giữa các tôn giáo?

A. Các tôn giáo được hoạt động trong khuôn khổ pháp luật.
B. Các tôn giáo lớn có nhiều quyền hơn các tôn giáo nhỏ.
C. Các tôn giáo được pháp luật bảo hộ nơi thờ tự.
D. Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật.

Câu 15: Việc làm nào dưới đây không phân biệt đối xử giữa các dân tộc?

A. Mỗi dân tộc đều có tiết mục biểu diễn trong ngày hội văn hóa của huyện.
B. Chê cười khi thấy người dân tộc mặc trang phục truyền thống.
C. Không bỏ phiếu bầu chỉ vì đó là người dân tộc thiểu số.
D. Ngăn cản dân tộc khác canh tác tại nơi sinh sống của dân tộc mình.

Câu 16: Trên đường phố, tất cả mọi người đều chấp hành luật giao thông đường bộ là thể hiện đặc trưng nào của pháp luật?

A. Tính nhân văn.
B. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.
C. Tính bắt buộc chung.
D. Tính quy phạm phổ biến.

Câu 17: Sau một thời gian hoạt động hợp pháp, công ty Y thu được lãi cao và quyết định mở rộng quy mô ngành nghề của mình. Công ty Y đã thực hiện quyền

A. bình đẳng trong kinh doanh.
B. bình đẳng trong lao động.
C. bình đẳng trong sản xuất.
D. bình đẳng trong quan hệ kinh tế.

Câu 18: Việc thu hút các nhà khoa học, công nghệ giỏi ở nước ngoài về Việt Nam làm việc đã thể hiện quá trình thực hiện quyền gì của Nhà nước ta?

A. Quyền phát triển. B. Quyền học tập.
C. Quyền sáng tạo. D. Quyền dân chủ.

Câu 19: Trong xu thế toàn cầu hóa, quốc tế hóa hiện nay và để đảm bảo sự phát triển lâu dài, hiệu quả, mỗi một quốc gia nên chọn phát triển theo hướng

A. liên tục. B. bền vững. C. năng động. D. sáng tạo.

Câu 20: Do ghen ghét E, nên F tung tin nói xấu E trên Facebook. Hành vi của F đã vi phạm quyền

A. được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ của công dân.
B. bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.
C. được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân.
D. bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.

Câu 21: Do mâu thuẫn với nhau nên A đã dùng ghế đánh vào đầu B gây thương tích. Hành vi này của A là biểu hiện lỗi

A. vô tâm. B. vô tình. C. vô ý. D. cố ý.

Câu 22: Anh S đề nghị thủ trưởng cơ quan xem xét lại quyết định cho thôi việc của mình. Ta nói anh S đang thực hiện quyền gì?

A. Quyền tố cáo. B. Quyền khiếu nại.
C. Quyền ứng cử. D. Quyền bầu cử.

Câu 23: Anh M và chị N tổ chức lễ cưới nhưng không đăng kí kết hôn theo qui định của pháp luật. Việc làm của anh chị M, N là

A. không trái đạo đức. B. trái pháp luật.
C. không trái pháp luật. D. trái đạo đức.

Câu 24: Công dân Việt Nam thuộc các dân tộc khác nhau khi đủ điều kiện mà pháp luật qui định đều có quyền bầu cử và ứng cử, quyền này thể hiện các dân tộc bình đẳng về

A. tôn giáo. B. xã hội. C. kinh tế. D. chính trị.

Câu 25: Việc làm nào sau đây góp phần bảo đảm quốc phòng và an ninh quốc gia?

A. Bảo vệ di sản văn hóa.
B. Bảo vệ môi trường sống.
C. Bảo vệ vững chắc tổ quốc.
D. Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

Câu 26: Trường hợp Nhà nước sử dụng quyền lực có tính cưỡng chế của mình, buộc người vi phạm pháp luật phải chấm dứt việc làm trái pháp luật, điều này phản ảnh bản chất nào của pháp luật?

A. Bản chất xã hội. B. Bản chất giáo dục.
C. Bản chất kinh tế. D. Bản chất giai cấp.

Câu 27: Sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động được gọi là

A. Hợp đồng mua bán. B. Hợp đồng lao động.
C. Hợp đồng dân sự. D. Hợp đồng vay mượn.

Câu 28: Học sinh đạt giải trong các kì thi quốc gia, quốc tế được tuyển thẳng vào các trường đại học. Điều này thể hiện nội dung nào trong quyền phát triển của công dân?

A. Quyền được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng.
B. Quyền được khuyến khích để phát triển tài năng.
C. Quyền được hưởng đời sống vật chất và tinh thần đầy đủ để phát triển.
D. Quyền được bồi dưỡng để phát triển tài năng.

Câu 29: M chở 3 người trên xe máy, không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ và bị công an lập biên bản xử phạt hành chính. Điều này thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?

A. Tính xác định chặt chẽ về mặt nội dung.
B. Tính quy phạm phổ biến.
C. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.
D. Tính quyền lực, bắt buộc chung.

Câu 30: Ông Z có cháu trai và cháu gái nhưng ông Z chỉ mua đồ chơi cho cháu trai mà không mua cho cháu gái, nên đã dẫn đến sự đố kị giữa các cháu. Là người thân trong gia đình, em sẽ làm gì?

A. Khuyên cháu gái nên biết phận mình.
B. Khuyên ông Z nên bình đẳng giữa các cháu.
C. Tố cáo ông B đã vi phạm.
D. Kệ đi, việc ai nấy lo.

Câu 31: Anh Y (18 tuổi) bị bắt quả tang vì hành vi tổ chức đánh bạc với số tiền lớn. Y sẽ bị xử phạt

A. dân sự. B. hành chính. C. kỉ luật. D. hình sự.

Câu 32: Học hết cấp Trung học cơ sở, bố H nói là con gái chỉ cần học như thế là đủ và ở nhà, để em N là con trai đi học. Bố H đã vi phạm quyền nào của công dân?

A. Quyền sáng tạo. B. Quyền học tập.
C. Quyền phát triển. D. Quyền bình đẳng.

Câu 33: Mục đích của quyền tố cáo nhằm....các việc làm trái pháp luật, xâm hại đến lợi ích của nhà nước, tổ chức và công dân.

A. phát hiện, ngăn chặn. B. phát hiện, ngăn ngừa.
C. phát hiện. D. phát sinh.

Câu 34: Một đất nước phát triển bền vững phải đảm bảo sự phát triển vững chắc trong các lĩnh vực nào?

A. Kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường và quốc phòng an ninh.
B. Kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường và đạo đức xã hội.
C. Kinh tế, văn hóa, xã hội, chăm sóc sức khỏe con người và an ninh.
D. Kinh tế, giáo dục và đào tạo, môi trường và quốc phòng an ninh.

Câu 35: Ông P - bố chị L ngăn cấm chị L và anh C kết hôn vì lí do hai anh chị không cùng đạo. Hành vi của ông P vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?

A. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc.
B. Quyền tự do dân chủ của công dân.
C. Quyền bình đẳng giữa vợ và chồng.
D. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

Câu 36: Trong lúc D đang bận việc riêng thì điện thoại có tin nhắn, K đã tự ý mở điện thoại của D ra đọc tin nhắn. Hành vi này của K đã xâm phạm đến quyền

A. tự do ngôn luận của công dân.
B. được pháp luật bảo hộ về danh dự của công dân.
C. được đảm bảo an toàn và bí mật thư tín, điện thoại của công dân.
D. tự do dân chủ của công dân.

Câu 37: Em L là học sinh lớp 12 đã chế tạo ra được máy diệt muỗi thân thiện với môi trường trong kỳ thi cấp Tỉnh và đạt giải II. Vậy em L đã thực hiện quyền gì của công dân?

A. Quyền sáng tạo. B. Quyền học tập.
C. Quyền phát triển. D. Quyền dân chủ.

Câu 38: Nhân dân yêu cầu Ủy ban nhân dân xã K công khai kết quả thanh tra, kiểm tra hành vi tham nhũng của ông X (kế toán trưởng). Việc yêu cầu này của nhân dân xã K thuộc hình thức dân chủ nào?

A. Dân chủ công khai. B. Dân chủ gián tiếp.
C. Dân chủ tập trung. D. Dân chủ trực tiếp.

Câu 39: Ông T tổ chức buôn bán ma túy với số lượng lớn từ thành phố X về huyện Y bị tuần tra an ninh phát hiện và bắt giữ. Ông T phải chịu trách nhiệm gì?

A. Hành chính. B. Kỉ luật. C. Hình sự. D. Dân sự.

Câu 40: Đi xe máy vượt đèn đỏ dẫn đến gây thương tích cho người khác là vi phạm quyền

A. bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.
B. được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân.
C. bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.
D. được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân.

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn GDCD

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

1

A

11

A

21

D

31

D

2

C

12

B

22

B

32

B

3

C

13

C

23

B

33

A

4

C

14

B

24

D

34

A

5

A

15

A

25

C

35

D

6

B

16

D

26

D

36

C

7

C

17

A

27

B

37

A

8

D

18

A

28

A

38

D

9

B

19

B

29

D

39

C

10

C

20

C

30

B

40

D

Đánh giá bài viết
1 326
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi THPT Quốc Gia môn GDCD Xem thêm