Chức năng của Danh từ trong tiếng Anh

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
210 KB 05/08/2016 10:42:00 SA
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Trong quá trình học tiếng Anh, danh từ (Noun) là từ loại bạn sẽ gặp rất nhiều. Việc sử dụng thành thạo danh từ sẽ giúp cho các bạn phân biệt được từ loại trong câu, qua đó học tiếng Anh hay làm các bài thi IELTS, TOEFL, SAT với các dạng bài xác định từ loại cần điền không quá khó.
Xem thêm các thông tin về Chức năng của Danh từ trong tiếng Anh

Ngữ pháp tiếng Anh thực hành - Grammar in Use

Xem thêm