Quyết định 1112/QĐ-BTC 2019

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Quyết định 1112/QĐ-BTC 2019 777 KB 12/07/2019 9:00:00 SA
Bộ tài chính ban hành Quyết định 1112/QĐ-BTC 2019 về việc điều chỉnh Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô xe máy. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết.
Xem thêm các thông tin về Quyết định 1112/QĐ-BTC 2019
Thuế - Lệ phí - Kinh phí Xem thêm