Giải bài tập SGK Khoa học 4 bài 3: Trao đổi chất ở người (tiếp theo)

Giải bài tập SGK Khoa học 4 bài 3: Trao đổi chất ở người có lời giải đầy đủ các phần SGK Khoa học 4 trang 8, 9 giúp các em học sinh nắm được sơ đồ sự trao đổi chất giữa cơ thể người với môi trường, chức năng của các cơ quan trong cơ thể con người. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải bài tập Khoa học 4 tập 1 trang 8, 9

Quan sát và trả lời (SGK Khoa học 4 tập 1 trang 8)

Các cơ quan dưới đây có chức năng gì trong quá trình trao đổi chất?

Trả lời:

Giải SGK Khoa học 4

+ Hình 1: vẽ cơ quan tiêu hoá. Nó có chức năng trao đổi thức ăn.

+ Hình 2: vẽ cơ quan hô hấp. Nó có chức năng thực hiện quá trình trao đổi khí.

+ Hình 3: vẽ cơ quan tuần hoàn. Nó có chức năng vận chuyển các chất dinh dưỡng đi đến tất cả các cơ quan của cơ thể.

+ Hình 4: vẽ cơ quan bài tiết. Nó có chức năng thải nước tiểu từ cơ thể ra ngoài môi trường

Thực hành (SGK Khoa học 4 tập 1 trang 9)

Ghép chữ vào chỗ ... trong sơ đồ.

Trả lời:

Giải SGK Khoa học 4

Liên hệ thực tế và trả lời (SGK Khoa học 4 tập 1 trang 9)

1. Điều gì sẽ xảy ra nếu một trong các cơ quan trên ngừng hoạt động?

Trả lời:

- Khi một cơ quan ngừng hoạt động thì quá trình trao đổi chất sẽ không diễn ra và con người sẽ không lấy được thức ăn, nước uống, không khí, khi đó con người sẽ chết.

2. Trình bày mối liên hệ giữa các cơ quan: tiêu hóa, hô hấp, tuần hoàn, bài tiết trong quá trình trao đổi chất.

Trả lời:

+ Cơ quan tiêu hoá lấy thức ăn, nước uống từ môi trường để tạo ra các chất dinh dưỡng và thải ra phân.

+ Cơ quan hô hấp lấy không khí để tạo ra ôxi và thải ra khí các-bô-níc.

+ Cơ quan tuần hoàn nhận chất dinh dưỡng và ô-xy đưa đến tất cả các cơ quan của cơ thể và thải khí các-bô-níc vào cơ quan hô hấp.

+ Cơ quan bài tiết thải ra nước tiểu và mồ hôi.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập SGK Khoa học 4 bài 4: Các chất dinh dưỡng có trong thức ăn. Vai trò của chất bột đường

Đánh giá bài viết
148 16.923
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Khoa học 4 Xem thêm