Giải bài tập SGK Khoa học 4 bài 60: Nhu cầu không khí của thực vật

Giải bài tập SGK Khoa học 4 bài 60

Giải bài tập SGK KHoa học 4 bài 60: Nhu cầu không khí của thực vật có lời giải đầy đủ các phần SGK Khoa học 4 trang 120, 121 giúp các em học sinh nắm được sự ảnh hưởng của không khí đối sự sinh trưởng, phát triển của thực vật. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải bài tập Khoa học 4 tập 2 trang 120, 121

Liên hệ thực tế và trả lời (SGK Khoa học 4 tập 2 trang 120)

Nêu vai trò của không khí đối với thực vật.

Trả lời:

+ Không khí giúp cho thực vật quang hợp và hô hấp.

+ Khí ô-xi có trong không khí cần cho quá trình hô hấp của thực vật. Khí các-bô-nic có trong không khí cần cho quá trình quang hợp của thực vật. Nếu thiếu khí ô-xi hoặc các-bô-níc thực vật sẽ chết.

Quan sát và trả lời (SGK Khoa học 4 tập 2 trang 120)

Chỉ vào sơ đồ 1 và nói về sự trao đổi khí của thực vật trong quá trình quang hợp. Quá trình quang hợp chỉ diễn ra khi nào?

Trả lời:

Giải bài tập SGK Khoa học 4

Trong quá trình quang hợp, cây hút các-bo-nic và thải ra khí ôxi. Qúa trình này diễn ra khi có ánh sáng mặt trời.

Quan sát và trả lời (SGK Khoa học 4 tập 2 trang 121)

Chỉ vào sơ đồ 2 và nói về sự trao đổi khí của cây xanh trong quá trình hô hấp. Quá trình hô hấp diễn ra khi nào? Điều gì sẽ xảy ra với cây nếu quá trình hô hấp của cây bị ngừng?

Trả lời:

Giải bài tập SGK Khoa học 4

+ Quá trình hô hấp diễn ra vào ban đêm. Thực vật hút khí ô-xi, thải ra khí các-bô-níc và hơi nước.

+ Nếu quá trình quang hợp hay hô hấp của thực vật ngừng hoạt động thì thực vật sẽ chết.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập SGK Khoa học 4 bài 61: Trao đổi chất ở thực vật

Đánh giá bài viết
93 5.552
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Khoa học 4 Xem thêm