Giải bài tập SGK Khoa học 4 bài 64: Trao đổi chất ở động vật

Giải bài tập SGK Khoa học 4 bài 64

Giải bài tập SGK Khoa học 4 bài 64: Trao đổi chất ở động vật có lời giải đầy đủ các phần SGK Khoa học 4 tập 2 trang 128, 129 giúp các em học sinh nắm được quá trình trao đổi chất ở động vật lấy và và thải ra những gì. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải bài tập Khoa học 4 tập 2 trang 128, 129

Liên hệ thực tế và trả lời (SGK Khoa học 4 tập 2 trang 128)

Trong quá trình sống, động vật cần lấy vào cơ thể và thải ra môi trường những gì?

Trả lời:

+ Để duy trì sự sống, động vật phải thường xuyên lấy từ môi trường thức ăn, nước, khí ô-xi có trong không khí.

+ Trong quá trình sống, động vật thường xuyên thải ra môi trường khí các-bô-níc, phân, nước tiểu.

Quan sát và trả lời (SGK Khoa học 4 tập 2 trang 129)

Nêu những dấu hiệu bên ngoài của sự trao đổi chất giữa động vật và môi trường.

Giải bài tập Khoa học 4

Trả lời:

Hàng ngày, động vật lấy khí ô-xi từ không khí, nước, thức ăn cần thiết cho cơ thể sống và thải ra môi trường khí các-bô-níc, nước tiểu, phân.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập SGK Khoa học 4 bài 65: Quan hệ thức ăn trong tự nhiên

Đánh giá bài viết
82 4.309
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Khoa học 4 Xem thêm