Giải bài tập SGK Khoa học 4 bài 61: Trao đổi chất ở thực vật

Giải bài tập SGK Khoa học 4 bài 61

Giải bài tập SGK Khoa học 4 bài 61: Trao đổi chất ở thực vật có lời giải đầy đủ các phần SGK Khoa học 4 trang 122, 123, giúp các em học sinh nắm và hiểu được quá trình trao đổi chất ở thực vật với môi trường, thực vật lấy vào và thải ra những gì?. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải bài tập Khoa học 4 tập 2 trang 122, 123

Liên hệ thực tế và trả lời (SGK Khoa học 4 tập 2 trang 122)

Trong quá trình sống, thực vật cần lấy vào và thải ra những gì?

Trả lời:

Giải bài tập SGK Khoa học 4

+ Trong quá trình sống, cây thường xuyên phải lấy từ môi trường: các chất khoáng có trong đất, nước, khí các-bô-níc, khí ô-xi.

+ Trong quá trình hô hấp, cây thải ra môi trường khí các-bô-níc, hơi nước, khí ô-xi và các chất khoáng khác.

Quan sát và trả lời (SGK Khoa học 4 tập 2 trang 123)

Kể những dấu hiệu bên ngoài của sự trao đổi chất giữa thực vật và môi trường.

Trả lời:

Cây cũng lấy khí ô-xi và thải ra khí các-bô-níc như người và động vật. Cây đã lấy khí ô-xi để phân giải chất hữu cơ, tạo ra năng lượng cung cấp cho các hoạt động sống của cây, đồng thời thải ra khí các-bô-níc. Cây hô hấp suốt ngày đêm. Mọi cơ quan của cây (thân, rễ, lá, hoa, quả, hạt) đều tham gia hô hấp và trao đổi khí trực tiếp với môi trường bên ngoài.

Sự trao đổi thức ăn ở thực vật chính là quá trình quang hợp. Dưới ánh sáng Mặt Trời để tổng hợp các chất hữu cơ như chất đường, bột từ các chất vô cơ: nước, chất khoáng, khí các-bô-níc để nuôi cây.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập SGK Khoa học 4 bài 62: Động vật cần gì để sống

Đánh giá bài viết
47 5.099
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Khoa học 4 Xem thêm