Giải bài tập SGK Khoa học 4 bài 50: Nóng, lạnh và nhiệt độ

Giải bài tập SGK Khoa học 4 bài 50: Nóng, lạnh và nhiệt độ

Giải bài tập SGK Khoa học 4 bài 50: Nóng, lạnh và nhiệt độ có lời giải đầy đủ các phần SGK Khoa học 4 tập 2 trang 100, 101 cho các em học sinh tham khảo nắm được nhiệt độ sôi của nước, nhiệt độ của cơ thể người khỏe mạnh,.. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Hướng dẫn giải bài tập Khoa học 4 tập 2 trang 100, 101

Quan sát và trả lời (SGK Khoa học 4 tập 2 trang 100)

Trong ba cốc nước dưới đây, cốc a nóng hơn cốc nào và lạnh hơn cốc nào?

Trả lời:

Giải bài tập Khoa học 4

Cốc a nóng hơn cốc c và lạnh hơn cốc b, vì cốc a là cốc nước nguội, cốc b là cốc nước nóng, cốc c là cốc nước đá.

Liên hệ thực tế và trả lời (SGK Khoa học 4 tập 2 trang 100)

Trong hình 1, cốc nước nào có nhiệt độ cao nhất, cốc nước nào có nhiệt độ thấp nhất?

Trả lời:

Cốc nước nóng có nhiệt độ cao nhất, cốc nước đá có nhiệt độ thấp nhất, cốc nước nguội có nhiệt độ cao hơn cốc nước đá.

Quan sát và trả lời (SGK Khoa học 4 tập 2 trang 101)

Nhiệt kế ở hình 3 chỉ có bao nhiêu độ?

Trả lời:

Giải bài tập Khoa học 4

Nhiệt kế ở hình 3 chỉ 30 độ C

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập SGK Khoa học 4 bài 51: Nóng, lạnh và nhiệt độ (tiếp theo)

Đánh giá bài viết
137 11.725
Sắp xếp theo
    Giải bài tập Khoa học 4 Xem thêm