Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 11 Unit 7: WORLD POPULATION

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 11 Unit 7: WORLD POPULATION

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 11 Unit 7: WORLD POPULATION sẽ đưa ra câu trả lời cho các câu hỏi, bài tập trong SGK Tiếng Anh 11 và các bài dịch gợi ý để thầy cô và các em có thêm tài liệu để ôn tập, chuẩn bị cho học kỳ 1 sắp tới.

Mới: Soạn Anh 11 Unit 7 Further Education

Reading Unit 7 Lớp 11 Trang 80

Before you read.

* Xem tranh, hỏi và đáp các câu sau.

1. Em có thể tìm thấy những cảnh này ở đâu?

2. Những bức tranh trên nói với em điều gì?

3. Em có nghĩ là một quốc gia càng đông dân thì càng hùng mạnh không? Tại sao?

While you read Reading text.

Dân số thế giới gia tăng càng lúc càng nhanh. Vào năm 10.000 trước công nguyên, chỉ có khoảng 10 triệu người. Đến năm 1 sau công nguyên có 300 triệu. Phải mất 1750 năm dân số thế giới tăng đến 625 triệu. Năm 1850, chỉ 100 năm sau, dân số đã đạt tới con số 1.300 triệu. Năm 1950, con số đã hơn hai lần và đến số lượng 2510 triệu. Năm 1985, chỉ 15 năm sau, đã có 4.760 triệu người. Năm 2000, dân số thế giới khoảng 6.6 tỉ và tới năm 2015 người ta dự đoán dân số sẽ trên 7 tỉ.

Liệu trái đất có đủ nguồn tài nguyên để cung cấp cho số dân đông như thế? Những nhà khoa học khác nhau cho những câu trả lời khác nhau đối với câu hỏi này. Một số người cho rằng có đủ nguồn tài nguyên để nuôi 8 tỉ người. Những người khác nói rằng chúng ta phải hạn chế sự gia tăng dân số vì nguồn tài nguyên của chúng ta có giới hạn. Chỉ có 10% đất trên thế giới có thể dùng để canh tác và 20% khác dùng để nuôi gia súc. Số lượng nước chúng ta dùng cũng có giới hạn. Cũng có giới hạn về dầu xăng, sắt, bạc, vàng và các kim loại khác.

Nghiên cứu cũng cho biết rằng một phụ nữ ở thế giới thứ ba có nhiều con hơn mong muốn. Trong số các phụ nữ cho rằng mình không có nhiều con, có đến phân nửa không muốn có thêm con. Tuy nhiên, mặc dù hàng triệu phụ nữ muốn giới hạn số người trong gia đình, họ không biết cách nào an toàn để có ít con hơn. Các phương pháp kiểm tra dân số an toàn cho việc kế hoạch hóa gia đình chưa có sẵn cho họ. Đã đến lúc các chính quyền và các tổ chức quốc tế làm điều gì đó để giúp phụ nữ để việc gia tăng dân số thế giới có thể bắt đầu giảm dần thay vì cứ tiếp tục tăng gia.

Task 1. Điền vào chỗ trổng bằng những từ trong khung. (Hãy thay đổi dạng từ, nếu cần)

ĐÁP ÁN:

1. Although

2. method

3. increase

4. resources

5. figures

6. limit

7. international

8. control

Task 2. Trả lời các câu hỏi.

ĐÁP ÁN GỢI Ý

1. The population of the world in 10,000 B.c. was 10 million, in 1750 it was 625 million, in 1850 it was 1300 million, in 1950 it was 2510 million, in 1985 it was 4760 million, in 2000 it was 6,6 billion.

2. By the year 2010, the population of the world is expected to be 7 billion.

3. Some scientists say it can, but others say it can't.

4. No, they don't.

5. (They can't limit the size of their family) because they know of no safe way to have fewer children.

After you read:

Cho biết vị trí của các nước này. Nước nào giàu nhất và nước nào nghèo nhất?

ĐÁP ÁN

Năm nước đông dân nhất thế giới:

- China, India, Russia, the USA, and Indonesia.

Vị trí của các nước này:

- China, India and Indonesia are in Asia, Russia is in Europe, and the USA is in Latin America.

Nước giàu nhất và nước nghèo nhất:

- The richest country is the USA, and the poorest country may be India.

Speaking Unit 7 Lớp 11 Trang 83

Task 1. Theo cặp, thảo luận và đánh số theo tầm quan trọng các nguyên nhân gây ra bùng nổ dân số trên thế giới.

Task 2. Theo cặp, thảo luận và lập danh mục những vấn đề các nước đông dân gặp phải.

GỢI Ý

poor living condition - low living standard

not enough/ expensive food lack/ shortage of schools/ hospitals/ teachers

Task 3. Theo nhóm, thảo luận và ghi lại những giải pháp cho vấn đề quả tải về dân số.

GỢI Ý

- raise an awareness of the problems of overpopulation living standard.

- implement reward and punishment policies

- use birth control methods

- carry out population education program; family planning program

Task 4. Theo nhóm, tổng kết lại những gì đã thảo luận và được nói trong Task 1, 2 và 3, biến chúng thành một bài văn nói.

Listening Unit 7 Lớp 11 Trang 84

Before you listen

Theo cặp, thảo luận về hai câu hỏi:

1. Em có nghĩ là thế giới đã quá tải về dân số?

2. Lục địa nào có số dân đông nhất?

While you listen

Em sẽ nghe Tiến sĩ Brown, chuyên gia về dân số thế giới, trình bày về dân số thế giới,

Tapescript

Interviewer: Good evening ladies and gentlemen. In our program tonight, we are honoured to have Dr. Brown, a world famous population expert. Dr. Brown, could you tell US something about the world population.

Dr. Brown: Well, there are over 6,700 million people in the world today, and the total is increasing at the rate of about 76 million a year. Experts say that population of the world could be over 7 billion by the year 2015.

Interviewer: Do all parts of the world have the same rate of population growth?

Dr. Brown: No, they don't. The population is growing more quickly in some parts of the world than others. Latin America ranks first, Africa second, and Asia third.

Interviewer: What is the main reason for the population explosion?

Dr. Brown: Well, I think the main reason is a fall in death rates. This is due to the improvement of the living conditions and medical care.

Interviewer: I believe the explosion of population has caused many problems. Is it right?

Dr. Brown: Yes, it is. It has caused a lot of problems such as shortage of foods, lack of hospitals and schools, illiteracy, and low living standards.

Interviewer: Can you make some suggestions on how to solve these problems?

Dr. Brown: I think, there are a number of solutions to the problems. The first is to educate people and make them aware of the danger of having more children. The second is to provide safe, inexpensive birth-control methods. The third is to strictly implement a family planning policy. And the fourth is to exercise strict and fair reward and punishment policies.

Interviewer: Thank you very much for being with us tonight.

Dr. Brown: You're welcome.

Đánh giá bài viết
2 3.331
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh phổ thông

    Xem thêm