Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giáo án Địa lý 10 bài 41: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên

Giáo án môn Địa lý lớp 10

Giáo án Địa lý 10 bài 41: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên giúp giáo viên có thể truyền đạt những kiến thức chính của bài giúp học sinh hiểu được khái niệm cơ bản về môi trường, phân biệt được các loại môi trường, nắm được chức năng của môi trường và vai trò của môi trường đối với sự phát triển xã hội loài người.

Giáo án Địa lý 10 bài 40: Địa lý ngành thương mại

Giáo án Địa lý 10 bài 42: Môi trường và sự phát triển bền vững

BÀI 41: MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

1. Mục tiêu: Sau bài học, học sinh cần:

a. Về kiến thức:

 • Hiểu và trình bày được các khái niệm: môi trường, tài nguyên thiên nhiên.
 • Tích hợp GDMT-TKNL: Khái niệm môi trường,các loại môi trường, mối quan hệ giữa môi trường và đời sống con người; Tài nguyên và phân loại tài nguyên

b. Về kĩ năng:

 • Phân tích được số liệu, tranh ảnh về các vấn đề môi trường.
 • Biết cách tìm hiểu một vấn đề môi trường ở địa phương.
 • Tích hợp GDMT-NLTK: Phân tích mối quan hệ giữa con người với môi trường và TNTN, khai thác hợp lí TNTN phục vụ cuộc sống hàng ngày của con người

c. Về thái độ: Có ý thức bảo vệ tài nguyên, môi trường tốt hơn

2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:

a. Giáo viên: Bài soạn, SGK, SGV, chuẩn kiến thức kĩ năng,hình ảnh (nếu có),....

b. Học sinh: SGK, vở ghi,...

3. Tiến trình bài dạy:

a. Kiểm tra bài cũ- định hướng bài mới: (2phút)

 • Kiểm tra bài cũ: Phần câu hỏi bài tập trang 158 SGK
 • Định hướng bài mới: Hôm nay chúng ta tìm hiểu về chương X, cụ thể là bài 41 để thấy được môi trường và tài nguyên thiên nhiên với sự phát triển của xã hội loài người như thế nào.

b. Nội dung bài mới:

Hoạt động của giáo viên và học sinhNội dung chính

HĐ 1: Tìm hiểu môi trường (HS làm việc cá nhân:15 phút)

Bước 1: GV yêu cầu HS nghiên cứu SGK và quan sát thực tế cho biết

 • Môi trường xung quanh là gì?
 • Môi trường sống là gì?
 • Môi trường tự nhiên là gì?
 • Môi trường xã hội là gì?
 • Môi trường nhân tạo là gì?
 • * So sánh môi trường tự nhiên và môi trường nhân tạo. Ví dụ

Bước 2: GV chuẩn kiến thức,yêu cầu HS ghi nhớ

I. Môi trường
 • Môi trường xung quanh hay môi trường địa lí là không gian bao quanh Trái Đất, có quan hệ trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người.
 • Môi trường sống của con người là tất cả hoàn cảnh bao quanh con người có ảnh hưởng đến sự sống phát triển của con người.
 • Môi trường sống của con người gồm:
  • Môi trường tự nhiên: Gồm tất cả những gì thuộc về tự nhiên ở xung quanh con người,có mối quan hệ trực tiếp hay gián tiếp đến sự sinh trưởng, phát triển và tồn tại của con người
  • Môi trường xã hội: Bao gồm các mối quan hệ xã hội trong sản xuất, trong phân phối, trong giao tiếp.
  • Môi trường nhân tạo: Bao gồm các đối tượng lao động do con người sản xuất ra và chịu sự chi phối của con người.
 • Sự khác nhau giữa MTTN và MTNT:
  • MTTN: xuất hiện trên bề mặt TĐ không phụ thuộc vào con người, con người tác động vào MTTN thay đổi, nhưng các thành phần TN vẫn phát triển theo quy luật tự nhiên
  • MTNT: là kết quả lao động của con người, phụ thuộc vào con người, con người không tác động vào thì các thành phần của MTNT sẽ bị hủy hoại.
Chia sẻ, đánh giá bài viết
4
Sắp xếp theo

  Giáo án Địa lý lớp 10

  Xem thêm