Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giáo án Địa lý 10 bài 42: Môi trường và sự phát triển bền vững

Giáo án Địa lý lớp 10

Giáo án Địa lý 10 bài 42: Môi trường và sự phát triển bền vững sở hữu nội dung chi tiết nhằm giúp học sinh hiểu được mối quan hệ giữa môi trường và phát triển nói chung, ở các nước phát triển và đang phát triển nói riêng, hiểu được những mâu thuẫn, những khó khăn mà các nước đang phát triển phải giải quyết trong mối quan hệ giữa môi trường và phát triển.

Giáo án Địa lý 10 bài 40: Địa lý ngành thương mại

BÀI 42: MÔI TRƯỜNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

1. Mục tiêu: Sau bài học, học sinh cần:

a. Về kiến thức:

  • Trình bày được một số vấn đề về môi trường và phát triển bền vững trên phạm vi toàn cầu và ở các nhóm nước.
  • Tích hợp GDMT-NLTK: Sử dụng hợp lí tài nguyên, bảo vệ môi trường là điều kiện phát triển. Vấn đề môi trường ở các nước phát triển và đang phát triển; mọi người có ý thức về mối quan hệ giữa MT và phát triển, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững; liên hệ với Việt Nam.

b. Về kĩ năng:

  • Có kĩ năng nghiên cứu môn Địa lí với môi trường phát triển bền vững.
  • Tích hợp GDMT-NLTK: Thu thập và phân tích các thông tin liên quan đến bảo vệ MT, phát triển bền vững; Tiết kiệm tài nguyên trong sinh hoạt và sản xuất.

c. Về thái độ: Tham gia tích cực vào các phong trào bảo vệ môi trường.

2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:

a. Giáo viên: Bài soạn, SGK, SGV, chuẩn kiến thức kĩ năng,các hình ảnh về môi trường, bảng phụ,...

b. Học sinh: SGK, vở ghi, bảng nhóm,...

3. Tiến trình bài dạy:

a. Kiểm tra bài cũ- định hướng bài mới: (2phút)

Kiểm tra: Nêu khái niệm môi trường tự nhiên và môi trường nhân tạo?

  • MTTN: xuất hiện trên bề mặt TĐ không phụ thuộc vào con người, con người tác động vào MTTN thay đổi, nhưng các thành phần TN vẫn phát triển theo quy luật tự nhiên.
  • MTNT: là kết quả lao động của con người,phụ thuộc vào con người, con người không tác động vào thì các thành phần của MTNT sẽ bị hủy hoại.

Định hướng bài: Hôm nay chúng ta tìm hiểu về môi trường và sự phát triển bền vững, để thấy cụ thể có quan hệ với sự phát triển của con người như thế nào?

b. Nội dung bài mới:

Chia sẻ, đánh giá bài viết
2
Sắp xếp theo

    Giáo án Địa lý lớp 10

    Xem thêm