Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giáo án Địa lý 10 bài 33: Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp

Giáo án Địa lý lớp 10

Giáo án Địa lý 10 bài 33: Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp có nội dung giáo án được biên soạn chi tiết, rõ ràng sẽ giúp các em nắm được một số hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp như điểm công nghiệp, khu công nghiệp tập trung, trung tâm công nghiệp, vùng công nghiệp.

Giáo án Địa lý 10 bài 34: Thực hành Vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới

Giáo án Địa lý 10 bài 35: Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ

BÀI 33: MỘT SỐ HÌNH THỨC CHỦ YẾU CỦA TỔ CHỨC LÃNH THỔ CÔNG NGHIỆP

1. Mục tiêu: Sau bài học, học sinh cần:

a. Kiến thức:

- Phân biệt được một số hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp: điểm công nghiệp, khu công nghiệp tập trung, trung tâm công nghiệp, vùng công nghiệp.

b. Kĩ năng: Nhận diện được các đặc điểm chính của tổ chức lãnh thổ công nghiệp

c. Thái độ:

 • Biết được các hình thức này ở Việt Nam và địa phương
 • Ủng hộ và có những đóng góp tích cực trong các hình thức cụ thể ở địa phương

2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:

a. Giáo viên:

- Sơ đồ các hình thức TCLTCN, SGK, SGV, bài soạn, chuẩn kiến thức kĩ năng, tài liệu tham khảo, bảng phụ,...

b. Học sinh: SGK, vở ghi

3. Tiến trình bài dạy:

a. Kiểm tra bài cũ- định hướng bài:

 • Kiểm tra: Nêu vai trò của ngành công nghiệp thực phẩm?
  • Cung cấp sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ăn uống
  • Nguyên liệu chủ yếu là sản phẩm của ngành trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, nên tiêu thụ sản phẩm của nông nghiệp thúc đẩy nông nghiệp phát triển
  • Làm tăng giá trị của sản phẩm
  • Xuất khẩu, tích lũy vốn, nâng cao đời sống
 • Định hướng bài: Hôm nay các em tìm hiểu về các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp

b. Nội dung bài mới:

Hoạt động của giáo viên và học sinhNội dung chính

HĐ 1: Tìm hiểu vai trò của TCLTCN(HS làm việc cả lớp)

Bước 1: HS trả lời về vai trò của TCLTCN

Bước 2: HS trả lời, GV chuẩn kiến thức

HĐ 2: Tìm hiểu về điểm công nghiệp (HS làm việc theo nhóm)

Bước 1: GV chia lớp thành 4 nhóm

 • Nhóm 1, 2: Trình bày khái niệm điểm CN
 • Nhóm 3, 4: Trình bày đặc điểm CN

Bước 2: Đại diện nhóm trình bày, GV chuẩn kiến thức và yêu cầu HS ghi nhớ

* Lấy ví dụ cụ thể ở Việt Nam: nhà máy đường Kim Xuyên và xí nghiệp chè Sơn Dương.

I. Vai trò của tổ chức lãnh thổ công nghiệp
 • Sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên thiên nhiên, vật chất, lao động
 • Nước đang phát triển: Góp phần thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

II. Một số hình thức của tổ chức lãnh thổ công nghiệp

1. Điểm công nghiệp

- Khái niệm: Là HTTC đơn giản nhất, trên đó có một, hai hoặc ba xí nghiệp phân bố ở nơi có nguồn nguyên liệu, nhiên liệu với chức năng khai thác hay sơ chế nguyên liệu hoặc ở những điểm dân cư nằm trong vùng nguyên liệu nông lâm, thủy sản đồng nhất với một điểm dân cư.

- Đặc điểm:

 • Gồm 1 - 2 xí nghiệp gần nguồn nguyên, nhiên liệu công nghiệp hoặc vùng nguyên liệu nông sản
 • Giữa các xí nghiệp ít hoặc không có mối liên hệ giữa các XN.
 • Phân công lao động về mặt địa lí, độc lập về kinh tế, công nghệ sản phẩm hoàn chỉnh
Chia sẻ, đánh giá bài viết
4
Sắp xếp theo

  Giáo án Địa lý lớp 10

  Xem thêm