Giáo án Địa lý 10 bài 39: Địa lí ngành thông tin liên lạc

Giáo án Địa lý lớp 10

Giáo án Địa lý 10 bài 39: Địa lí ngành thông tin liên lạc với nội dung được biên soạn kỹ lưỡng giúp các thầy cô dễ dàng truyền tài nội dung bài học đến với học sinh, giúp các em biết được sự phát triển nhanh chóng của ngành viễn thông trên thế giới và đặc điểm phân bố dịch vụ viễn thông hiện nay.

Giáo án Địa lý 10 bài 40: Địa lý ngành thương mại

Giáo án Địa lý 10 bài 41: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên

BÀI 39: ĐỊA LÝ NGÀNH THÔNG TIN LIÊN LẠC

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

Sau bài học, HS cần:

1. Về kiến thức

  • Nắm được vai trò to lớn của ngành thông tin liên lạc, đặc biệt trong thời đại thông tin và toàn cầu hóa hiện nay.
  • Biết được sự phát triển nhanh chóng của ngành viễn thông trên thế giới và đặc điểm phân bố dịch vụ viễn thông hiện nay.

2. Về kĩ năng

  • Có kĩ năng làm việc với bản đồ, lược đồ.
  • Có kĩ năng vẽ biểu đồ thích hợp từ bản số liệu đã cho.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC

  • Hình 39 trong SGK (phóng to)
  • Các hình ảnh về các thiết bị dịch vụ và thông tin liên lạc hiện đaị.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Khởi động

* Phương án 1: GV kể về những phương thức thông tin của con người từ thuở sơ khai( Chon trong các chuyện 1, 2, 3, 4, 5 –phần phụ lục). GV hỏi: Ngành thông tin đã thay đổi như thế nào? → Vào bài.

* Phương án 2: GV kể câu chuyện 6 hỏi: Con người đã trải qua mấy cuộc cách mạng thông tin? Các cuộc cách mạng thông tin đó có vai trò quan trọng như thế nào đối với đời sống con người? → Vào bài.

Hoạt động của GV và HSNội dung chính

HĐ 1: Cả lớp

Lần lượt sử dụng các câu hỏi sau,khuyến khích HS dựa vào SGK và những hiểu biết của bản thân để trả lời các câu hỏi sau:

- Hãy chứng minh thông tin liên lạc đã có từ thuở sơ khai

- Nêu vai trò của ngành thông tin liên lạc trong đời sống và sản xuất.

- Tại sao có thể coi sự phát triển của TTLL như là thước đo của nền văn minh nhân loại?

- So sánh sản phẩm của GTVT và TTLL.

- Hãy chứng minh TTLL đã hạn chế được khoảng cách không gian và thời gian.

- Tìm một số ví dụ để chứng minh TTLL đã góp phần to lớn vào việc phát triển kinh tê thế giới.

Chuyển ý: Song song với lịch sử phát triển của nhân loại, TTLL đã có những bước tiến thần kì. Những bước tiến thần kì ấy được biểu hiện cụ thể như thế nào?

I. Vai trò của ngành TTLL

- Đảm nhiệm sự vận chuyển tin tức nhanh chóng và kịp thời.

- Góp phần thực hiện các mối giao lưu giữa các địa phương và các nước.

Thay đổi mạnh mẽ quan niệm của con người về thời gian.

- Tác động sâu sắc đến việc tổ chức đời sống xã hội, tổ chức lãnh thổ các hoạt động kinh tế.

- Thước đo của nền văn minh.

Đánh giá bài viết
3 2.588
Sắp xếp theo

    Giáo án Địa lý lớp 10

    Xem thêm