Giáo án Địa lý 10 bài 35: Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ

Giáo án Địa lý lớp 10

Giáo án Địa lý 10 bài 35: Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ với nội dung chi tiết, cách trình bày khoa học nhằm giúp học sinh nhanh chóng nắm bắt được nội dung bài học về vai trò, cơ cấu và các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố ngành dịch vụ.

Giáo án Địa lý 10 bài 36: Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải

Giáo án Địa lý 10 bài 37: Địa lý các ngành giao thông vận tải

BÀI 35: VAI TRÒ, CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CÁC NGÀNH DỊCH VỤ

1. Mục tiêu: Sau bài học, học sinh cần:

a. Kiến thức:

 • Trình bày được vai trò, cơ cấu và các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố ngành dịch vụ.
 • Biết được đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ trên thế giới.
 • Tích hợp GDMT: MT tự nhiên là nguồn tài nguyên của ngành dịch vụ (du lịch); Các loại tài nguyên du lịch tự nhiên (địa hình, nước, khí hậu, sinh vật,...)

b. Kĩ năng:

 • Phân tích bảng số liệu về một số ngành dịch vụ, biết vẽ biểu đồ cột
 • Xác định được trên bản đồ các trung tâm dịch vụ lớn trên thế giới.
 • Tích hợp GDMT: Lựa chọn biện pháp khai thác và bảo vệ, giữ gìn nguồn tài nguyên du lịch

c. Thái độ: Có ý thức học tập môn địa lí tốt hơn

2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:

a. Giáo viên: Bài soạn, SGK, SGV, chuẩn kiến thức kĩ năng, tài liệu tích hợp, bảng phụ,...

b. Học sinh: SGK, vở ghi, bảng nhóm,...

3. Tiến trình bài dạy:

a. Kiểm tra bài cũ- định hướng bài mới: (1 phút)

 • Kiểm tra bài cũ: không kiểm tra
 • Định hướng bài: Hôm nay cô giáo cùng các em đi tìm hiểu về chương dịch vụ và cụ thể là bài 35 về vai trò, các nhân tố ảnh và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ.

b. Nội dung bài mới:

Hoạt động của giáo viên và học sinhNội dung chính

HĐ 1: Tìm hiểu cơ cấu và vai trò của các ngành dịch vụ (HS làm việc cả lớp)

Bước 1: GV yêu cầu HS nhắc lại 3 khu vực lao động của dân số; Kể một số ngành không thuộc về khu vực 1, khu vực 2? Hình thành khái niệm ngành dịch vụ

Bước 2: GV chuẩn kiến thức, yêu cầu HS ghi nhớ và lấy ví dụ cụ thể và giải thích rõ về ngành dịch vụ:

+ Cơ cấu có 3 nhóm ngành

+ Vai trò:Rất nhiều vai trò to lớn

+ Đặc điểm và xu hướng phát triển rất nhanh

I. Cơ cấu, vai trò của các ngành dịch vụ

* Khái niệm dịch vụ: Là hoạt động KT- XH, có tạo ra giá trị mà không nằm trong lĩnh vực nông- lâm- ngư nghiệp; công nghiệp- xây dựng cơ bản, phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt.

1. Cơ cấu

+ Dịch vụ kinh doanh (sx): GTVT, TTLL, tài chính, tín dụng, kinh doanh bất động sản, tư vấn, các dịch vụ nghề nghiệp,...

+ Dịch vụ tiêu dùng: Thương mại, sửa chữa, khách sạn, du lịch, dịch vụ cá nhân (y tế, giáo dục, thể thao), cộng đồng.

+ Dịch vụ công: Khoa học công nghệ, quản lí nhà nước, hoạt động đoàn thể (bảo hiểm bắt buộc).

Đánh giá bài viết
9 8.868
Sắp xếp theo

  Giáo án Địa lý lớp 10

  Xem thêm