Hướng dẫn mới nhất của TP.HCM về việc mở cửa trường học

Công văn 3427/SGDĐT-CTTT

VnDoc mời các bạn cùng tìm hiểu bài viết Hướng dẫn mới nhất của TP.HCM về việc mở cửa trường học.

Ngày 01/12/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã có Công văn 3427/SGDĐT-CTTT hướng dẫn cụ thể hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, việc tổ chức dạy học trực tiếp theo từng cấp độ dịch tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố được thực hiện như sau:

Đối với cơ sở giáo dục ở địa bàn được xác định dịch ở cấp độ 1 (nguy cơ thấp): Các cơ sở giáo dục THCS, THPT thực hiện toàn bộ thời lượng dạy học theo kế hoạch giáo dục nhà trường. Trong đó:

- Thời khóa biểu dạy học trực tiếp không quá 30 tiết/tuần;

- Thời lượng học trực tiếp ưu tiên cho thực hiện chương trình chính khóa, các hoạt động phụ đạo, bồi dưỡng nhằm khắc phục khó khăn, hạn chế do dạy học trên Internet.

- Thời lượng dạy học còn lại, các trường được thực hiện trên Internet.

Đối với cơ sở giáo dục ở địa bàn được xác định dịch ở cấp độ 2 (nguy cơ trung bình): Thời lượng, số lượng học sinh, quy định một số hoạt động theo các cấp học như sau:

- Cấp học mầm non được đi học nhưng không tổ chức các hoạt động ngoài nhà trường như tham quan nhà sách, siêu thị, bưu điện, công viên… Kết hợp gửi các Clip về hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ tạo điều kiện cho phụ huynh hỗ trợ chăm sóc trẻ tại nhà.

- Cấp học tiểu học, tất cả học sinh các khối học trực tiếp. Trong đó:

  • Khối 1, 2 học 100% thời lượng;
  • Các khối 3, 4, 5 học 50% trực tiếp, còn lại học trực tuyến.

- Bậc học THCS, THPT, kể cả các cơ sở giáo dục thường xuyên: Được thực hiện toàn bộ thời lượng dạy học theo kế hoạch giáo dục nhà trường. Trong đó:

  • Thời khóa biểu dạy học trực tiếp không quá 18 tiết/tuần;
  • Thời lượng học trực tiếp ưu tiên cho thực hiện chương trình chính khóa, các hoạt động phụ đạo, bồi dưỡng học sinh do gặp khó khăn khi học online.
  • Thời lượng còn lại trong kế hoạch giáo dục, trường học thực hiện dạy học trên internet.

- Đối với học sinh lớp 6, 9, 12, trường học có thể bố trí thời lượng học tập trực tiếp tăng thêm nhưng không quá 24 tiết/tuần…

Đánh giá bài viết
1 433
Sắp xếp theo
    Giáo dục - Đào tạo Xem thêm