Kế hoạch giảng dạy Toán 8 năm học 2020 - 2021

Kế hoạch giảng dạy lớp 8 môn Toán

Kế hoạch giảng dạy Toán 8 năm học 2020 - 2021 được VnDoc tổng hợp lại chia sẻ tới quý thầy cô. Hy vọng với tài liệu này sẽ giúp ích cho quý thầy cô xây dựng kế hoạch giáo dục sắp xếp các chủ đề/bài học, phân bổ thời lượng sao cho phù hợp bảo đảm sự thuận lợi trong việc tổ chức các hoạt động học tập và kiểm tra đánh giá thường xuyên để rèn luyện, phát triển phẩm chất và năng lực học sinh

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 8. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT VÀ NĂNG LỰC HỌC SINH NĂM HỌC 2020 – 2021

MÔN: TOÁN, KHỐI 8

(Áp dụng từ năm học 2020 – 2021)

Cả năm: 35 tuần, 140 tiết

Cả năm 140 tiết

Đại số 70 tiết

Hình học 70 tiết

Học kỳ I: 18 tuần, 72 tiết

40 tiết

14 tuần đầu ´ 2 tiết = 28 tiết

4 tuần cuối ´ 3 tiết = 12 tiết

32 tiết

14 tuần đầu ´ 2 tiết = 28 tiết

4 tuần cuối ´ 1 tiết = 4 tiết

Học kỳ II: 17 tuần, 68 tiết

30 tiết

13 tuần đầu ´ 2 tiết = 26 tiết

4 tuần cuối ´ 1 tiết = 4 tiết

38 tiết

13 tuần đầu ´ 2 tiết = 26 tiết

4 tuần cuối ´ 3 tiết = 12 tiết

I. Điều chỉnh nội dung dạy học

STT

Mục (Bài)

Tinh giản

Bổ sung, cập nhật

Ghi chú

Nội dung

Lí do điều chỉnh

Nội dung

Lý do

PHẦN ĐẠI SỐ

1

§4: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp) T6+7

Giảm thời lượng 02 tiết còn 01 tiết

Cần tăng 1 tiết Luyện tập ở phần PTĐT thành nhân tử

Điều chỉnh 1 tiết vào bài Luyện tập

2

§8: Quy đồng mẫu của nhiều phân thức (t26 +27)

Giảm thời lượng 02 tiết còn 01 tiết

Bài học dài

Cần tăng 1 tiết Luyện tập ở phần các phép tính về phân thức

Điều chỉnh 1 tiết vào bài Luyện tập

PHẦN HÌNH HỌC

3

Đường thẳng song song với 1 đường thẳng cho trước

Giảm thời lượng 02 tiết còn 01 tiết

Giảm thời lượng lý thuyết

Không dạy mục 3

Tăng thêm một tiết ôn tập chương I

4

Thực hành (T29+30)

Giảm thời lượng 02 tiết còn 01 tiết

Cần tăng 1tiết Luyện tập cho phần các trường hợp đồng dạng của tam giác

5

Luyện tập (T67+68)

Giảm thời lượng 02 tiết còn 01 tiết

Cần tăng thêm một tiết ôn tập chương III

II. Thiết kế bài học theo chủ đề

STT

Mục (Chủ đề)

Tích hợp, sắp xếp lại theo bài học

Ghi chú

Nội dung

Lý do

1

Phân tích đa thức thành nhân tử

- Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung.

- Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức.

- Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử.

- Phương pháp nhóm hạng tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp.

Các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử trong chủ đề có mối liên hệ với nhau.

2

Phương trình đưa về dạng ax +b = 0

- Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0.

- Phương trình tích.

- Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Các dạng phương trình tích, phương trình chứa ẩn ở mẫu đều đưa được về dạng ax +b =0.

III. Xây dựng khung kế hoạch giáo dục môn học

STT

Tên bài học

Mạch nội dung kiến thức

Yêu cầu cần đạt

Thời lượng (Tiết theo PPCT)

Hình thức tổ chức

Ghi chú

PHẦN ĐẠI SỐ (70 TIẾT)

Chương I: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA ĐA THỨC

1

Nhân đơn thức với đa thức

+ Kiến thức:

- HS nắm được các qui tắc về qui tắc Nhân đơn thức với đa thức theo công thức:

A(B C) = AB AC. Trong đó A, B, C là đơn thức.

+ Kỹ năng:

- HS thực hành đúng các phép tính nhân đơn thức với đa thức có không quá 3 hạng tử & không quá 2 biến.

1

Hoạt động theo nhóm, hoạt động cá nhân

2

Nhân đa thức với đa thức

+ Kiến thức: - HS nắm vững qui tắc nhân đa thức với đa thức.

- Biết cách nhân 2 đa thức một biến đã sắp xếp cùng chiều

+ Kỹ năng: - HS thực hiện đúng phép nhân đa thức (chỉ thực hiện nhân 2 đa thức một biến dã sắp xếp)

2

Hoạt động theo nhóm, hoạt động cá nhân

3

Luyện tập

+ Kiến thức: - HS nắm vững, củng cố các quy tắc nhân đơn thức với đa thức, quy tắc nhân đa thức với đa thức

+ Kỹ năng: - Biết cách nhân 2 đa thức một biến đã sắp xếp cùng chiều

Biết cách làm các dạng bài tập: Thực hiện phép tính; Tính giá trị của biểu thức; Tìm x.

- HS thực hiện đúng phép nhân đa thức, rèn kỹ năng tính toán, trình bày, tránh nhầm dấu, tìm ngay kết quả.

3

Hoạt động theo nhóm, hoạt động cá nhân

4

Những hằng đẳng thức đáng nhớ

- Kiến thức: Học sinh hiểu và nhớ thuộc lòng tất cả bằng công thừc và phát biểu thành lời các hằng đẳng thức: bình phương của tổng; bình phương của 1 hiệu và hiệu 2 bình phương

- Kỹ năng: học sinh biết áp dụng công thức để tính nhẩm tính nhanh một cách hợp lý giá trị của biểu thức đại số.

4

Hoạt động theo nhóm, hoạt động cá nhân

5

Luyện tập

- Kiến thức: học sinh củng cố & mở rộng các HĐT bình phương của tổng bìng phương của 1 hiệu và hiệu 2 bình phương.

- Kỹ năng: học sinh biết áp dụng công thức để tính nhẩm tính nhanh một cách hợp lý giá trị của biểu thức đại số.

5

Hoạt động theo nhóm, hoạt động cá nhân

6

Những hằng đẳng thức đáng nhớ

- Kiến thức: học sinh hiểu và nhớ thuộc lòng tất cả bằng công thừc và phát biểu thành lời về lập phương của tổng lập phương của 1 hiệu .

- Kỹ năng: học sinh biết áp dụng công thức để tính nhẩm tính nhanh một cách hợp lý giá trị của biểu thức đại số.

6; 7

Hoạt động theo nhóm, hoạt động cá nhân

7

Luyện tập

Kiến thức: Học sinh nắm được các HĐT: Tổng của 2 lập phương, hiệu của 2 lập phương, phân biệt được sự khác nhau giữa các khái niệm "Tổng 2 lập phương", "Hiệu 2 lập phương" với khái niệm " lập phương của 1 tổng" "lập phương của 1 hiệu".

- Kỹ năng: HS biết vận dụng các HĐT " Tổng 2 lập phương, hiệu 2 lập phương" vào giải bài tập.

8

Hoạt động theo nhóm, hoạt động cá nhân

8

Phân tích đa thức thành nhân tử

- Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung.

- Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức.

- Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử.

- Phương pháp nhóm hạng tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp.

- Luyện tập

- Kiến thức: HS hiểu phân tích đa thức thành nhân tử có nghĩa là biến đổi đa thức đó thành tích của các đa thức.

+ HS biết phân tích đa thức thành nhân tử bằng p2 đặt nhân tử chung.

HS hiểu được phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức thông qua các ví dụ cụ thể.

:+HS biết phân tích các đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử

+HS biết nhận xét các hạng tử trong đa thức để nhóm các hạng tử thích hợp phân tích được đa thức thành nhân tử trong mỗi nhóm để làm xuất hiện các nhân tử chung của các nhóm.

+ HS được rèn luyện về các p2 PTĐTTNT (Ba p2 cơ bản)

+ HS biết thêm p2 " Tách hạng tử" cộng, trừ thêm cùng một số hoặc cùng 1 hạng tử vào biểu thức.

- Kỹ năng: Biết tìm ra các nhân tử chung và đặt nhân tử chung đối với các đa thức không quá 3 hạng tử.

Rèn kỹ năng phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức .

+ Rèn kĩ năng phân tích đa thức thành nhân tử

+ Biến đổi chủ yếu với các đa thức có 4 hạng tử không qua 2 biến.

HS làm được các bài toán không quá khó, các bài toán với hệ số nguyên là chủ yếu, các bài toán phối hợp bằng 2 phương pháp.

9; 10; 11; 12; 13;14

Hoạt động theo nhóm, hoạt động cá nhân

Trên đây VnDoc đã chia sẻ Kế hoạch giảng dạy Toán 8 năm học 2020 - 2021. Hy vọng với tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn học sinh tham khảo, chuẩn bị cho bài giảng sắp tới tốt hơn

.........................................

Ngoài Kế hoạch giảng dạy Toán 8 năm học 2020 - 2021. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo thêm Giải bài tập Toán lớp 8, Giải vở bài tập Toán 8, soạn bài 8 hoặc đề thi học học kì 1 lớp 8, đề thi học học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì 2 lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn học tốt

Đánh giá bài viết
1 6.618
Sắp xếp theo
    Toán 8 - Giải Toán 8 Xem thêm