Nitơ phản ứng được với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây để tạo ra hợp chất khí

Nito phản ứng với chất nào tạo ra hợp chất khí

Nitơ phản ứng được với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây để tạo ra hợp chất khí được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc trả lời câu hỏi nito phản ứng với chất nào tạo ra hợp chất khí cũng như nhắc lại nội dung kiến thức về tính chất hóa học của nito, giúp bạn đọc ghi nhớ nắm chắc kiến thức. Mời các bạn tham khảo.

Nitơ phản ứng được với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây để tạo ra hợp chất khí.

A. Li, Mg, Al

B. H2, O2

C. Li, H2, Al

D. O2 ,Ca, Mg

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết 

Đáp án B

Nito tác dụng với H2, O2 tạo ra khí (nhiệt độ)

N2 + 3H2 → 2NH3

N2 + O2 → 2NO

Còn các chất Li, Mg, Al, Ca tác dụng với nito không tạo ra khí

N2 + 6Li → 2Li3N

N2 + 3Mg → Mg3N2

2Al + N2 → 2AlN

N2 + Ca → Ca3N2

Tính chất hóa học của nito 

Nitơ có các số oxi hoá: -3, 0, +1, +2, +3, +4, +5.

Do đo Nitơ thể hiện tính oxi hóa và tính khử, tính oxi hóa đặc trưng hơn.

1. Nitơ thể hiện tính oxi hóa

Phân tử nitơ có liên kết ba rất bền, nên nitơ khá trơ về mặt hóa học ở nhiệt độ thường.

a. Tác dụng với hidro

N2 + 3H2 → 2NH3

Ở nhiệt độ cao, áp suất cao và có xúc tác. Nitơ phản ứng với hidro tạo amoniac.

b. Tác dụng với kim loại

Nhiệt độ thường, nitơ tác dụng với liti tạo thành liti nitrua:

6Li + N2 → 2Li3N.

Ở nhiệt độ cao, nitơ tác dụng với Mg, tạo thành magie nitrua:

Mg + N2 \overset{t^{o} }{\rightarrow} Mg3N2

Có 1 điểm cần chú ý là các nitrua rất dễ bị thủy phân tạo ra NH3. Nitơ chỉ thể hiện tính oxi hóa với những nguyên tố có độ âm điện nhỏ hơn.

2. Nitơ thể hiện tính khử

Khí nito thể hiện tính khử khi kết hợp cùng các nguyên tố có độ âm điện lớn hơn.

Ở nhiệt độ khoảng 3000ºC, Nitơ tác dụng với oxi tạo nitơ monoxit

N2 + O2 \overset{t^{o} }{\rightarrow} NO (không màu) 

Câu hỏi vận dụng liên quan 

Câu 1. N2 tác dụng được với tất cả các chất nào trong số các chất sau (ở điều kiện thích hợp):

A. H2; O2; Mg, Fe2O3

B. H2; O2; Li, CO

C. H2; O2; Mg; CuO

D. H2; O2; Mg; Li

Xem đáp án
Đáp án D

N2 + 6Li → 2Li3N

N2 + 3Mg \overset{t^{o} }{\rightarrow} Mg3N2

N2 + O2 \overset{t^{o} }{\rightarrow} 2NO

N2 + 3H2 \overset{t^{o} }{\rightarrow} 2NH3

Câu 2. Sản phẩm của phản ứng nhiệt phân KNO3:

A. KNO2 và O2

B. KNO2 và O3

C. KNO2 và N2

D. K2O, N2 và O2

Xem đáp án
Đáp án A

Phương trình nhiệt phân

2KNO3 \overset{t^{o} }{\rightarrow} 2KNO2 + O2

Câu 3. Dãy muối cacbonat bị nhiệt phân ở nhiệt độ cao

A. K2CO3, Ca(HCO3)2.

B. K2CO3, KHCO3.

C. KNO3, NH4NO3.

D. MgCO3, K2CO3.

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 4. Khí N2O là sản phẩm của nhiệt phân muối

A. KNO3

B. NH4NO3

C. NH4NO2

D. Zn(NO3)2

Xem đáp án
Đáp án B

Phương trình nhiệt phân

2KNO3 \overset{t^{o} }{\rightarrow} 2KNO2 + O2

NH4NO3 \overset{t^{o} }{\rightarrow}  N2O + H2O

NH4NO2 \overset{t^{o} }{\rightarrow} N2 + H2O

2Zn(NO3)2 \overset{t^{o} }{\rightarrow} 2ZnO + 4NO2 + O2

................................

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn bài viết Nitơ phản ứng được với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây để tạo ra hợp chất khí, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Hóa học lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Toán 11, Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất. 

Đánh giá bài viết
1 4.143
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Hóa 11 - Giải Hoá 11 Xem thêm