Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Phân phối chương trình tiếng Anh 5 năm 2021 - 2022

Phân phối chương trình tiếng Anh lớp 5 năm 2021 - 2022 dưới đây nằm trong bộ tài liệu Giáo án tiếng Anh lớp 5 chương trình mới do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Phân phối chương trình dạy và học môn tiếng Anh lớp 5 giúp quý thầy cô lên giáo án bài giảng môn tiếng Anh lớp 5 hiệu quả.

1. Phân phối chương trình cho kết hoạch 4 tiết/tuần

Tổng số tiết trong một năm học:

140 tiết

Số tiết thực dạy:

6 tiết/bài học x 20 bài = 120 tiết

Số tiết ôn tập:

3 tiết/bài x 4 bài ôn = 12 tiết

Số tiết kiểm tra (giữa học kì và cuối học kì):

2 tiết/bài x 4 bài kiểm tra = 8 tiết

1.1. Học kì I

Tiết

Đơn vị bài học

Nội dung dạy học

Ghi chú

UNIT 1: WHAT’S YOUR ADDRESS?

1

Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

2

4. Listen and complete.

5. Read and complete.

6. Let’s sing.

3

Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

4

4. Listen and circle a or b.

5. Write about you.

6. Let’s play.

5

Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and circle a or b. Then say the sentences aloud.

3. Let’s chant.

6

4. Read and tick Yes or No.

5. Write about your friend.

6. Project.

7. Colour the stars.

UNIT 2: I ALWAYS GET UP EARLY. HOW ABOUT YOU?

7

Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

8

4. Listen and tick.

5. Read and complete.

6. Let’s sing.

9

Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

10

4. Listen and number.

5. Write about your daily routines.

6. Let’s play.

11

Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and circle a or b. Then say the sentences aloud.

3. Let’s chant.

12

4. Read and answer.

5. Write about your day.

6. Project.

7. Colour the stars.

UNIT 3: WHERE DID YOU GO ON HOLIDAY?

13

Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

14

4. Listen and match.

5. Read and match.

6. Let’s play.

15

Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

16

4. Listen and write one word in each blank.

5. Write about your last holiday.

6. Let’s sing.

17

Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and circle a or b. Then say the sentences aloud.

3. Let’s chant.

18

4. Read and complete.

5. Read and write.

6. Project.

7. Colour the stars.

2. Phân phối chương trình cho kết hoạch 2 tiết/tuần

Tổng số tiết trong một năm học:

Số tiết thực dạy: Số tiết ôn tập:

Số tiết kiểm tra giữa học kì:

Số tiết kiểm tra cuối học kì:

70 tiết

3 tiết/bài học x 20 bài = 60 tiết

1 tiết/bài x 4 bài ôn = 4 tiết

1 tiết/bài x 2 bài kiểm tra = 2 tiết 2 tiết/bài x 2 bài kiểm tra = 4 tiết

2.1. Học kì I

Tiết

Đơn vị bài học

Nội dung dạy học

Ghi chú

UNIT 1: WHAT’S YOUR ADDRESS?

1

Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

2

Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

3

Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and circle a or b. Then say the sentences aloud.

3. Let’s chant.

UNIT 2: I ALWAYS GET UP EARLY. HOW ABOUT YOU?

4

Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

5

Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

6

Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and circle a or b. Then say the sentences aloud.

3. Let’s chant.

UNIT 3: WHERE DID YOU GO ON HOLIDAY?

7

Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

8

Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

9

Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and circle a or b. Then say the sentences aloud.

3. Let’s chant.

UNIT 4: DID YOU GO TO THE PARTY?

10

Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

11

Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

12

Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Mark the word stress. Then say the words aloud.

3. Let’s chant.

3. Phân phối chương trình cho kết hoạch 3 tiết/tuần

Tổng số tiết trong một năm học:

105 tiết

Số tiết thực dạy:

4 tiết/bài học x 20 bài = 80 tiết

Số tiết ôn tập:

4 tiết/bài x 4 bài ôn = 16 tiết

Số tiết kiểm tra (giữa học kì và cuối học kì):

2 tiết/bài x 4 bài kiểm tra = 8 tiết

Số tiết dự phòng:

1 tiết

3.1. Học kìI

Tiết

Đơn vị bài học

Nội dung dạy học

Ghi chú

UNIT 1: WHAT’S YOUR ADDRESS?

1

Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

2

Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

3

Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and circle a or b. Then say the sentences aloud.

3. Let’s chant.

4

4. Listen and circle a or b. (Lesson 2)

5. Write about you. (Lesson 2)

6. Read and tick Yes or No. (Lesson 3)

UNIT 2: I ALWAYS GET UP EARLY. HOW ABOUT YOU?

5

Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

6

Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

7

Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and circle a or b. Then say the sentences aloud.

3. Let’s chant.

8

4. Listen and number. (Lesson 2)

5. Read and answer. (Lesson 3)

6. Write about your day. (Lesson 3)

Hoặc 4. Listen and tick. (Lesson 1)

UNIT 3: WHERE DID YOU GO ON HOLIDAY?

9

Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

10

Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

11

Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and circle a or b. Then say the sentences aloud.

3. Let’s chant.

12

4. Listen and match. (Lesson 1)

5. Write about your last holiday. (Lesson 2)

6. Read and write. (Lesson 3)

Hoặc 4. Listen and write one word in each blank. (Lesson 2)

UNIT 4: DID YOU GO TO THE PARTY?

13

Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

14

Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

15

Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Mark the word stress. Then say the words aloud.

3. Let’s chant.

16

4. Listen and tick Yes or No. (Lesson 1)

5. Read and answer. (Lesson 3)

6. Write about your birthday party. (Lesson 3)

Hoặc

4. Listen and circle

a or b. (Lesson 2)

Trên đây là Nội dung chương trình học tiếng Anh lớp 5 năm 2021 - 2022. Ngoài ra, VnDoc.com đã cập nhật rất nhiều tài liệu Lý thuyết - Bài tập tiếng Anh lớp 5 cả năm có đáp án khác nhau như:

Bài tập tiếng Anh lớp 5 Chương trình mới theo từng Unit

Từ vựng tiếng Anh lớp 5 cả năm 2021

Tổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 5 cả năm

Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 5 có đáp án

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 cả năm 2020 - 2021

Mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh tham khảo & download tài liệu.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Tiếng anh 5

    Xem thêm