Đề kiểm tra 45 phút học kì 2 môn Địa lý lớp 12 trường THPT Lê Quý Đôn, Hải Phòng năm học 2016 - 2017 - Đề 2

Đề kiểm tra 45 phút học kì 2 môn Địa lý lớp 12

Để thi giữa kì 2 lớp 12 môn Địa Lí tốt hơn, VnDoc.com xin mời các em học sinh tham gia làm Đề kiểm tra 45 phút học kì 2 môn Địa lý lớp 12 trường THPT Lê Quý Đôn, Hải Phòng năm học 2016 - 2017 - Đề 2 để ôn tập lại kiến thức phần lịch sử Việt Nam. Chúc các em đạt điểm cao!

Mời các bạn làm thêm:

 • Câu 1:

  Các vườn quốc gia ở nước ta như Cát Bà, Tam Đảo, Cúc Phương... thuộc nhóm

 • Câu 2:

  Xu hướng biến động của cơ cấu công nghiệp theo ngành là

 • Câu 3:

  Ở nước ta, ngành công nghiệp được xem là cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng và phải "đi trước một bước" là

 • Câu 4:

  Yếu tố quan trọng nhất thúc đẩy sự phát triển cây công nghiệp ở nước ta trong những năm gần đây là

 • Câu 5:

  Ở nước ta, vùng Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long có ngành chăn nuôi phát triển là do

 • Câu 6:

  Cho biểu đồ:

  Đề kiểm tra 45 phút học kì 2 môn Địa lý lớp 12 có đáp án

  Căn cứ vào biểu đồ đã cho, hãy cho biết nhận xét nào sau đây là không đúng về tốc độ tăng trưởng một số mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam?

 • Câu 7:

  Biện pháp vững chắc, hiệu quả nhất để hoàn thiện cơ cấu công nghiệp nước ta là

 • Câu 8:

  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, hai tỉnh có sản lượng thủy sản khai thác (năm 2007) cao nhất nước ta là

 • Câu 9:

  Cho bảng số liệu: MỘT SỐ SẢN PHẨM CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP NĂNG LƯỢNG Ở NƯỚC TA TRONG GIAI ĐOẠN 2000-2014

  Sản phẩm

  2000

  2005

  2010

  2014

  Than sạch (nghìn tấn)

  11609,0

  34093,0

  44835,0

  41086,0

  Dầu thô khai thác (nghìn tấn)

  16291,0

  18519,0

  15014,0

  17329,0

  Khí tự nhiên ở dạng khí (triệu m3)

  1596,0

  6440,0

  9402,0

  10210,0

  Điện phát ra (triệu kwh)

  26683,0

  52078,0

  91722,0

  141250,0

  Theo số liệu ở bảng trên, hãy cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về tình hình phát triển một số sản phẩm của ngành công nghiệp năng lượng ở nước ta trong giai đoạn 2000-2014

 • Câu 10:

  Công nghiệp khai thác dầu khí nhanh chóng trở thành ngành công nghiệp trọng điểm ở nước ta là do

 • Câu 11:

  Thành phố Hải Phòng là một trong những trung tâm công nghiệp lớn của cả nước là do có những thuận lợi sau:

 • Câu 12:

  Ngành công nghiệp chế bến sản phẩm chăn nuôi ở nước ta chưa phát triển là do

 • Câu 13:

  Vụ lúa có năng suất cao nhất trong năm ở nước ta là

 • Câu 14:

  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hai tỉnh/thành phố có giá trị nhập khẩu hàng hóa(năm 2007) lớn nhất nước ta là

 • Câu 15:

  Vấn đề quan trọng hàng đầu trong việc thực hiện mục tiêu phát triển đàn gia súc lớn ở nước ta là

 • Câu 16:

  Cho bảng số liệu:

  DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN VÀ DIỆN TÍCH RỪNG NƯỚC TA NĂM 2005 VÀ 2014

  (Đơn vị: nghìn ha)

  Vùng

  Diện tích tự nhiên

  Diện tích rừng

  Năm 2005

  Năm 2014

  Vùng TD&MN Bắc Bộ

  10143,8

  4360,8

  5386,2

  Vùng Bắc Trung Bộ

  5152,2

  2400,4

  2914,3

  Vùng Tây Nguyên

  5464,1

  2995,9

  2567,1

  Các vùng còn lại

  12345,0

  2661,4

  2928,9

  Cả nước

  33105,1

  12418,5

  13796,5

  Từ bảng số liệu trên, nhận xét nào sau đây không đúng về hiện trạng rừng ở nước ta?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
6 1.308
Sắp xếp theo

Đề thi học kì 2 lớp 12

Xem thêm