Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 1 Vòng 1 năm 2016

Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt trên mạng

Mời quý phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh lớp 1 cùng tham khảo Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 1 Vòng 1 năm 2016 do VnDoc.com sưu tầm và biên soạn nhằm mục đích giúp các em học sinh có thể tận dụng tối đa thời gian và công sức để ôn luyện.

Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 1 Vòng 2 năm 2016

 • Bài 1: Trâu vàng uyên bác.
  Em hãy giúp Trâu vàng điền chữ cái, từ, số, ký hiệu toán học hoặc phép tính phù hợp vào ô trống còn thiếu.
 • con ..e
  v
 • x.... ô tô
  e
 • q.....ả me
  u
 • ....ẻ bánh
  b
 • cái ....è
  b
 • cây tr.......
  e
 • bé .....ẽ
  v
 • .......ố mẹ
  b
 • ông ....à
  b
 • em ...é
  b
 • Bài 2: Em hãy đọc kỹ câu hỏi và ĐIỀN vào chỗ trống hoặc CHỌN 1 trong 4 đáp án cho sẵn.
 • Câu hỏi 1:
  Hình bên là con gì? 
  Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 1 Vòng 1 năm 2016
 • Câu hỏi 2:
  Trong các từ sau, từ nào đúng với hình bên? 
  Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 1 Vòng 1 năm 2016
 • Câu hỏi 3:
  Trong các từ sau, từ nào đúng với hình bên? 
  Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 1 Vòng 1 năm 2016
 • Câu hỏi 4:

  Trong các từ sau, từ nào đúng với hình bên?
  Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 1 Vòng 1 năm 2016

 • Câu hỏi 5:

  Trong các từ sau, từ nào đúng với hình bên?
  Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 1 Vòng 1 năm 2016

 • Câu hỏi 6:
  Hình bên là cây gì? 
  Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 1 Vòng 1 năm 2016
 • Câu số 7:
  Trong các từ sau từ nào đúng với hình bên? 
  Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 1 Vòng 1 năm 2016
 • Câu số 8:

  Trong các từ sau từ nào đúng với hình bên?
  Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 1 Vòng 1 năm 2016

 • Câu số 9:
  Hình bên là quả gì?
  Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 1 Vòng 1 năm 2016
 • Câu số 10:

  Hình bên là gì?
  Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 1 Vòng 1 năm 2016

 • Bài 3: Em hãy đọc kỹ câu hỏi và ĐIỀN vào chỗ trống hoặc CHỌN 1 trong 4 đáp án cho sẵn.
 • Câu hỏi 1:
  Quả trong hình Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 1 Vòng 1 năm 2016 là quả m.........
  e
 • Câu hỏi 2:

  Quả trong hình Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 1 Vòng 1 năm 2016 là quả ............ê.

  l
 • Câu hỏi 3:

  Điền số vào chỗ trống. Số trong hình Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 1 Vòng 1 năm 2016 là số .....ột.

  m
 • Câu hỏi 4:
  Quả trong hình Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 1 Vòng 1 năm 2016 là quả ...........í.
  b
 • Câu hỏi 5:

   Người đẻ ra em bé được gọi là ......ẹ của em bé.

  m
 • Câu hỏi 6:
  Con trong hình Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 1 Vòng 1 năm 2016 là con v........
  e
 • Câu hỏi 7:
  Cây trong hình  Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 1 Vòng 1 năm 2016 là cây tr...........
  e
 • Câu hỏi 8:


  Trong hình  Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 1 Vòng 1 năm 2016 là x....... ô tô. 

  e
 • Câu hỏi 9:

  Điền số và chỗ trống. Số trong hình Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 1 Vòng 1 năm 2016 là số ......a.

  b
 • Câu số 10:
  Điền số và chỗ trống. Số trong hình Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 1 Vòng 1 năm 2016 là số ........ai.
  h
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1.502 138.331
Sắp xếp theo
  Luyện thi trực tuyến Xem thêm