Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 28: Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ

Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 28

Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 28: Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ hỗ trợ học sinh học tốt môn Địa 12ôn thi THPT Quốc gia 2020 đạt kết quả cao.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam với nội dung bám sát theo từng trang của quyển Atlat, hỗ trợ học sinh trong quá trình đọc - hiểu cũng như làm quen kỹ năng trả lời các câu hỏi trắc nghiệm.

 • Câu 1:
  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết tỉnh nào sau đây không thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?
 • Câu 2:
  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa thuộc tỉnh và thành phố nào của nước ta?
 • Câu 3:
  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết các tuyến đường Bắc – Nam chạy qua vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?
 • Câu 4:
  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết các cảng nào sau đây ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?
 • Câu 5:
  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết sân bay Phù Cát thuộc tỉnh, thành phố nào của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?
 • Câu 6:
  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết trung tâm công nghiệp nào của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có giá trị sản xuất (theo giá thực tế năm 2007) từ 9 đến 40 nghìn tỉ đồng?
 • Câu 7:
  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết nhà máy thủy điện Hàm Thuận – Đa Mi nằm trên sông nào?
 • Câu 8:
  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết nhận định nào sau đây là không đúng về thế mạnh của vùng Tây Nguyên?
 • Câu 9:
  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết nhận định nào không đúng với vị trí địa lí của vùng Tây Nguyên?
 • Câu 10:
  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết cao nguyên nào sau đây không thuộc vùng Tây Nguyên?
 • Câu 11:
  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, dọc theo bờ biển của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ theo hướng từ Bắc vào Nam ta lần lượt gặp các khu kinh tế ven biển nào?
 • Câu 12:
  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết trong các trung tâm công nghiệp sau đây, trung tâm công nghiệp nào có ít ngành công nghiệp nhất ở Duyên hải Nam Trung Bộ?
 • Câu 13:

  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết cửa khẩu quốc tế nào sau đây không nằm ở Tây Nguyên?

 • Câu 14:
  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết trong các trung tâm công nghiệp sau đây, trung tâm công nghiệp nào có cơ cấu ngành công nghiệp đa dạng nhất ở Duyên hải Nam Trung Bộ?
 • Câu 15:
  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết trong cơ cấu ngành công nghiệp ở trung tâm công nghiệp Quy Nhơn không có ngành công nghiệp nào sau đây?
 • Câu 16
  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết trong các trung tâm công nghiệp ở Duyên hải Nam Trung Bộ sau đây, trung tâm công nghiệp nào có ngành đóng tàu?
 • Câu 17
  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết Tây Nguyên không có loại khoáng sản nào sau đây?
 • Câu 18
  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết vật nuôi nào sau đây là vật nuôi chuyên môn hóa hàng đầu ở Duyên hải Nam Trung Bộ?
 • Câu 19
  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết Duyên hải Nam Trung Bộ không có khu kinh tế ven biển nào sau đây?
 • Câu 20
  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết trong cơ cấu ngành công nghiệp của trung tâm công nghiệp Quảng Ngãi có những ngành công nghiệp nào sau đây?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 1.794
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Lớp 12

Xem thêm