Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 19: Đặc điểm ngoài của lá

3 203

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 6

Mời quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo bài Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 19: Đặc điểm ngoài của lá do VnDoc sưu tầm và biên soạn, với các câu hỏi trắc nghiệm được xây dựng dựa trên lý thuyết trọng tâm của bài học, hỗ trợ quá trình dạy và học môn Sinh.

Bài 19: Đặc điểm ngoài của lá

Câu 1. Gân lá hình cung là một trong những đặc điểm nổi bật của loài thực vật nào dưới đây?

A. Cao lương       B. Rẻ quạt

C. Gai            D. Địa liền

Câu 2. Cây nào dưới đây có lá kép lông chim?

A. Ngũ gia bì
B. Chùm ngây
C. Xương sông
D. Rau muống biển

Câu 3. Thân biến dạng của cây nào dưới đây khác với thân biến dạng của những cây còn lại?

A. Cỏ tranh        B. Khoai tây

C. Sen            D. Nghệ

Câu 4. Cây nào dưới đây có kiểu gân lá tương tự cây ngô?

A. Bạc hà          B. Mã đề

C. Riềng          D. Trầu không

Câu 5. Cây nào dưới đây có lá mọc đối?

A. Ổi             B. Mồng tơi

C. Dâu tằm        D. Dây huỳnh

Câu 6. Trong các loại cây dưới đây, cây nào có kích thước lá lớn nhất?

A. Sen            B. Nong tằm

C. Bàng           D. Vàng tâm

Câu 7. Lá thường xếp trên cây theo mấy kiểu?

A. 1 kiểu          B. 2 kiểu

C. 4 kiểu          D. 3 kiểu

Câu 8. Điều nào sau đây chứng tỏ lá cây rất đa dạng?

1. Phiến lá với nhiều hình dạng, màu sắc và kích thước khác nhau
2. Có 3 kiểu gân lá: gân hình mạng, gân song song, gân hình cung
3. Có 3 kiểu xếp lá trên thân và cành: mọc đối, mọc cách, mọc vòng
4. Có 2 kiểu lá: lá đơn, lá kép.

A. 1, 3, 4
B. 1, 2, 3, 4
C. 1, 2, 3
D. 2, 3, 4

Câu 9. Cây nào dưới đây không có lá kép?

A. Cây hoa hồng
B. Cây rau ngót
C. Cây phượng vĩ
D. Cây súng

Câu 10. Đặc điểm nào sau đây có ở lá đơn?

A. Tất cả các phương án đưa ra
B. Mỗi cuống mang một hoặc hai phiến
C. Cuống và phiến rụng không cùng lúc
D. Cuống nằm ngay dưới chồi nách

Đáp án Bài tập trắc nghiệm Sinh 6

1. D 2. B 3. B 4. C 5. A
6. B 7. D 8. B 9. D 10. D
Đánh giá bài viết
3 203
Trắc nghiệm Sinh học 6 Xem thêm