Tự học Ngữ pháp Tiếng Anh bài 15: Cấu trúc và cách dùng thì Quá khứ hoàn thành

Cấu trúc và cách dùng thì Quá khứ hoàn thành

Thì quá khứ hoàn thành: Tìm hiểu cấu trúc và cách sử dụng đối với thì quá khứ hoàn thành (Past Perfect Tense) cùng bài tập áp dụng cũng như dấu hiệu nhận biết đối với thì quá khứ hoàn thành trong khi học ngữ pháp tiếng anh. Mời các bạn cùng tham khảo.

Tự học Ngữ pháp Tiếng Anh bài 11: So sánh Thì Quá khứ đơn và Quá khứ tiếp diễn

Tự học Ngữ pháp tiếng Anh bài 12: Cấu trúc thì Hiện tại hoàn thành

Tự học Ngữ pháp Tiếng Anh bài 13: Cách dùng thì Hiện tại Hoàn thành

Bài học trước: Tự học Ngữ pháp Tiếng Anh bài 14: Phân biệt thì quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành

Thì quá khứ hoàn thành

Trước tiên, mời bạn theo dõi video học Thì Quá khứ hoàn thành và sau đó chũng ta cùng phân tích các cấu trúc, cách sử dụng và ví dụ về thì Quá khứ hoàn thành nhé các bạn:

I- CẤU TRÚC CỦA THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH

1. Khẳng định:

S + had + VpII

Thì quá khứ hoàn thành (Past Perfect Tense)

Trong đó: S (subject): chủ ngữ

Had: trợ động từ

VpII: động từ phân từ II

Ví dụ:

Cách sử dụng thì quá khứ hoàn thành

Dạng rút gọn:

Cấu trúc cách dùng thì quá khứ hoàn thành

2. Phủ định:

S + hadn't + VpII

Cách sử dụng thì quá khứ hoàn thành

Câu phủ định trong thì quá khứ hoàn thành ta chỉ cần thêm "not" vào ngay sau trợ động từ "had".

CHÚ Ý:

- hadn't = had not

Ví dụ:

Lý thuyết và bài tập thì quá khứ hoàn thành

Dạng rút gọn:

Cách sử dụng thì quá khứ hoàn thành

3. Câu hỏi:

Dạng 1:

Had + S + VpII?

Ngữ pháp tiếng Anh: Thì quá khứ hoàn thành

Trả lời: Yes, S + had.

No, S + hadn't.

Câu hỏi trong thì quá khứ hoàn thành ta chỉ cần đảo "had" lên trước chủ ngữ.

Ví dụ:

Cách sử dụng thì quá khứ hoàn thành

Dạng 2:

/data/image/2016/07/22/tu-hoc-ngu-phap-tieng-anh-bai-15-thi-qua-khu-hoan-thanh-9.png

Ví dụ:

Thì quá khứ hoàn thành - Past Perfect Tense

VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn Bài tập ngữ pháp tiếng Anh: Cấu trúc Thì quá khứ hoàn thành. Bài tập bao gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm nhằm giúp các bạn phân biệt cách sử dụng thì quá khứ hoàn thành. Qua bài này, hãy cùng nhau ôn luyện lại kiến thức tiếng Anh cơ bản nhé. Chúc các bạn học tốt.

II- CÁCH SỬ DỤNG CỦA THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH

Dùng để diễn tả một hành động xảy ra và hoàn thành trước một hành động khác trong quá khứ.

Định nghĩa về thì quá khứ hoàn thành

Hành động hoàn thành trước sẽ chia thì quá khứ hoàn thành và hành động xảy ra sau sẽ chia thì quá khứ đơn.

Ví dụ:

Công thức sử dụng thì quá khứ hoàn thành

Cách sử dụng thì quá khứ hoàn thànhHành động xảy ra như là điều kiện tiên quyết cho hành động khác

Dấu hiện nhận biết thì quá khứ hoàn thànhBài tập thì quá khứ hoàn thành

Thì quá khứ hoàn thành được sử dụng trong câu điều kiện loại III (Diễn tả một giả định không có thật trong quá khứ.)

Bài tập thì quá khứ hoàn thành Tiếng Anh

Khi thì quá khứ hoàn thành thường được dùng kết hợp với thì quá khứ đơn, ta thường dùng kèm với các giới từ và liên từ như: by (có nghĩa như before), before, after, when, till, untill, as soon as, no sooner...than

Cách sử dụng thì quá khứ hoàn thành

Mời các em học sinh cùng thử sức với Bài tập trắc nghiệm ngữ pháp: Cách sử dụng thì quá khứ hoàn thành. Bài tập bao gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm nhằm giúp các em nắm vững cách sử dụng thì quá khứ hoàn thành. Qua bài này, hãy cùng nhau ôn luyện lại kiến thức tiếng Anh cơ bản nhé. Chúc các em học tốt.

DẤU HIỆU NHẬN BIẾT THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH

Từ nhận biết: until then, by the time, prior to that time, before, after, for, as soon as, by, ...

Bài tập thì quá khứ hoàn thành Tiếng Anh

Trong câu thường có các từ: before, after, when by, by the time, by the end of + time in the past ...

Bài học tiếp theo: Tự học Ngữ pháp Tiếng Anh bài 16: Cấu trúc và cách dùng thì Tương lai đơn

Đánh giá bài viết
1 948
Sắp xếp theo

Ngữ pháp tiếng Anh thực hành - Grammar in Use

Xem thêm