10 Đề toán đố tiếng Anh lớp 1

VnDoc - Tải i liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
Test 1
Problem 1: There are nine bees and five dragon flies in the garden. Six bees
flew away. How many insects are there in the garden now?
Understand:
Sovle:
There are ________ insects in the garden now.
Problem 2: Daniel is 12 years old. His brother, Joshua, is 3 years older than
him. His sister, Ann, is 4 years younger than Joshua.
a) How old is Joshua?
b) How old is Ann?
a) Understand:
b) Understand:
Solve: Solve:
Joshua is ________ years old.
Ann is ________ years old.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Problem 3: In a basket, there are 11 cherries and 6 guavas.
a) How many more cherries than guavas are there?
b) How many fruits are there altogether?
a) Understand:
b) Understand:
Solve: Solve:
There are ________ more
There are _________ fruits
cherries than guavas.
altogether.
Problem 4: Sophia has eight bags. Mandy has five bags.
a) How many bags does Sophia have more than Mandy?
b) How many bags do they have altogether?
Understand:
Sovle:
a) Sophia has ______ more bags than Mandy.
b) They have ______ bags altogether.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Problem 5: Ginny and Laura share 16 pieces of candy. Laura gets 9 pieces of
candy.
a) How many pieces of candy does Ginny have?
b) How many pieces of candy does Ginny have less than Laura?
Understand:
Sovle:
a) Ginny has ______ pieces of candy.
b) Ginny has ______ less pieces of candy than Laura.
Problem 6: After giving eight hair clips to friends, Lydia had eleven hair clips
left.
a) How many hair clips did Lydia have at first?
b) How many hair clips does each friend have?
Understand:
Sovle:
a) Lydia had ______ hair clips at first.
b) Each friend has ______ hair clips.

Bài tập Toán tiếng Anh lớp 1

Hiện nay, song song với việc học toán tiếng Việt thì học toán bằng tiếng Anh cũng là một xu hướng tất yếu của giáo dục. Để mang đến nguồn bài tập toán tiếng Anh cho các em học sinh lớp 1 luyện tập, VnDoc.com sưu tầm và đăng tải 10 Đề toán đố tiếng Anh lớp 1 là tài liệu rất hay và hữu ích cho các em học tốt môn Toán Tiếng Anh lớp 1. Sau đây mời các thầy cô giáo và các bậc phụ huynh tham khảo hướng dẫn các con của mình ôn tập và làm bài.

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn 10 Đề toán đố tiếng Anh lớp 1. Ngoài các học liệu tiếng Anh lớp 1, VnDoc.com cũng cập nhật liên tục các học liệu môn ToánTiếng Việt lớp 1, mời các bạn tham khảo hướng dẫn các học sinh lớp 1 luyện tập để có kiến thức đồng đều giữa các môn học.

Mời các bạn tham khảo một số Bài tập Toán Tiếng Anh lớp 1:

Đánh giá bài viết
1 2.344
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm