Bài tập Andehit - Xeton - Axit cacboxylic

BÀI TẬP ANDEHIT - XETON - AXIT CACBOXYLIC

Bài tập Andehit - Xeton - Axit cacboxylic là tài liệu luyện thi đại học môn Hóa, tổng hợp các bài tập, câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa phần Andehit - Xeton - Axit cacboxylic, giúp các bạn củng cố lại kiến thức môn Hóa, chuẩn bị tốt cho kì thi Quốc gia sắp tới.

Andehit - Xeton – Axit cacboxylic

Đề 1: Andehit - Xeton – Axit cacboxylic

1. Công thức tổng quát CnH2nO, là công thức của các hợp chất no, mạch hở loại:

A. Ancol và anđehit.
B. Phenol và anđehit.
C. Ancol và phenol.
D. Anđehit và xeton.

2. Đốt cháy một hỗn hợp các đồng đẳng của anđehit ta thu được số mol H2O bằng số mol CO2. Dãy đồng đẳng đó là:

A. Anđehit no đơn chức.
B. Anđehit no mạch vòng.
C. Anđehit no hai chức.
D. Anđehit no đơn chức mạch hở.

3. Nhận xét nào sau đây là đúng?

A. Anđehit là chất khử yếu hơn xeton.
B. Anđehit no không tham gia phản ứng cộng.
C. Công thức phân tử chung của các anđehit no là CnH2nO.
D. Anđehit no là hợp chất mà nhóm –CHO đính với gốc hiđrocacbon no hoặc H.

4. Nhận xét nào sau không đúng?

A. Anđehit và xeton đều là những hợp chất không no.
B. Anđehit dễ bị oxi hóa, còn xeton khó bị oxi hóa.
C. HCHO có phản ứng cộng nước.
D. Anđehit không bị brom hóa.

5. HCHO và CH3CHO tan tốt trong nước là vì các chất này:

A. Phản ứng được với nước tạo thành sản phẩm dễ tan trong nước.
B. Là những phân tử có cấu tạo không phân cực.
C. Đều có cấu trúc phân tử cồng kềnh.
D. Có khả năng tạo liên kết hidro với nước.

6. Nhận xét nào không đúng?

A. Mùi sả trong dầu gội đầu là xỉtal.
B. Mùi thơm đặc trưng của kẹo bạc hà là của menton.
C. Mùi thơm của quế là của anđehit xinamic.
D. Mùi chanh trong bột giặt là của vanillin

Đề 2: Andehit - Xeton – Axit cacboxylic

Câu 1: Một anđehit có công thức tổng quát là CnH2n + 2 – 2a – m (CHO)m. Các giá trị n, a, m lần lượt được xác
định là?

A. n > 0, a ≥ 0, m ≥ 1.

B. n ≥ 0, a ≥ 0, m ≥ 1.

C. n > 0, a > 0, m > 1.

D. n ≥ 0, a > 0, m ≥ 1.

Câu 2: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo C5H10O có khả năng tham gia phản ứng tráng gương?
A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu 3: Có bao nhiêu xeton có công thức phân tử là C5H10O?

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 4: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo C6H12O tham gia phản ứng tráng gương?

A. 6.

B. 7.

C. 8.

D. 9.

Câu 5: Có bao nhiêu ancol C5H12O khi tác dụng với CuO đun nóng cho ra anđehit?

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 6: CTĐGN của 1 anđehit no, đa chức, mạch hở là C2H3O. CTPT của nó là?

A. C8H12O4.

B. C4H6O.

C. C12H18O6.

D. C4H6O2.

Câu 7: CTĐGN của anđehit no, đa chức, mạch hở là C2H3O. Anđehit đó có số đồng phân là?

A. 2.

B. 4.

C. 1.

D. 3.

Câu 8: (CH3)2CHCHO có tên là?

A. isobutyranđehit.

B. anđehit isobutyric.

C. 2-metyl propanal.

D. A, B, C đều
đúng.

Câu 9: CTPT của ankanal có 10,345% H theo khối lượng là?

A. HCHO.

B. CH3CHO.

C. C2H5CHO.

D. C3H7CHO.

Câu 10: Anđehit A (chỉ chứa một loại nhóm chức) có %C và %H (theo khối lượng) lần lượt là 55,81 và
6,97. Chỉ ra phát biểu sai?

A. A là anđehit hai chức.

B. A còn có đồng phân là các axit cacboxylic.

C. A là anđehit no.

D. Trong phản ứng tráng gương, một phân tử A chỉ cho 2 electron.

Mời các bạn tải tài liệu để tham khảo.

Đánh giá bài viết
3 4.123
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi đại học khối A Xem thêm