Bộ 20 đề thi học kì 1 lớp 1 năm 2020 - 2021 sách Kết nối theo Thông tư 27 (03 mức)

Bộ 20 đề thi học kì 1 lớp 1 năm 2020 - 2021 sách Kết nối theo Thông tư 27 được biên soạn theo 03 mức chuẩn theo Thông tư 27 nhằm giúp các em học sinh ôn tập, rèn luyện các kĩ năng cần thiết chuẩn bị cho kì thi cuối học kì I lớp 1 sắp đến.

Bộ 20 đề thi học kì 1 lớp 1 năm 2020 - 2021 sách Kết nối theo Thông tư 27:

A. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt

I. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt - Đề 1

MA TRẬN NỘI DUNG KIỂM TRA KIẾN THỨC VÀ ĐỌC HIỂU MÔN
TIẾNG VIỆT HỌC KÌ I - LỚP 1
Năm học: 2020 - 2021

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

Tổng

 

 

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

 

1.Đọc hiểu văn bản

 

Số câu

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số điểm

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Kiến thức

Số câu

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

Số điểm

 

 

 

1

 

1

 

 

 

Tổng

Số câu

2

 

 

1

 

1

 

4

 

 

Số điểm

1

 

 

1

 

1

 

3

 

Đề kiểm tra chất lượng học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1

I. Đọc thành tiếng (5 điểm

II. Đọc hiểu (1/10 điểm)

Hoa cúc vàng

Suốt cả mùa đông

Nắng đi đâu miết

Trời đắp chăn bông

Còn cây chịu rét

Sớm nay nở hết

Đầy sân cúc vàng

Thấy mùa xuân đẹp

Nắng lại về chăng?

Câu 1. Bài thơ nói đến loài hoa nào? (0,5 điểm) (M1)

a. Hoa hồng

b. Hoa cúc vàng

c. Hoa đào

Câu 2. Bài thơ nhắc đến mùa nào? (0,5 điểm) (M1)

a. Mùa đông.

b. Mùa xuân.

c. Mùa đông và mùa xuân.

III. Tập chép (2/10 điểm)

- GV chép khổ thơ lên bảng. HS nhìn bảng chép vào giấy.

HOA GIẤY

(Trích)

Mỏng như là giấy

Mưa nắng nào phai,

Tên nghe rất mỏng

Nhưng mà dẻo dai

(Nguyễn Lãm Thắng)

IV. Bài tập (2/ 10 điểm)

Câu 1: Điền ng hay ngh? (1 điểm) (M2)

con …….....é ...…..õ nhỏ

Câu 2. Em nối hoàn thiện các câu dưới đây: (1 điểm) (M3)

Đề thi học kì 1 lớp 1

Đáp án và biểu điểm đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1

I. Đọc thành tiếng (5 điểm)

- GV cho HS bốc thăm và kiểm tra đọc thành tiếng đối với từng HS.

- Thao tác đọc đúng: tư thế, cách đặt sách vở, cách đưa mắt đọc 1 điểm

- Phát âm rõ các âm vần khó, cần phân biệt: 1 điểm

- Đọc trơn, đúng tiếng, từ, cụm từ, câu 1 điểm

- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ (không đọc sai quá 05 tiếng): 1 điểm

- Tốc độ đọc đạt yêu cầu (khoảng 20-25 chữ/1 phút): 1 điểm

II. Đọc hiểu (1/10 điểm)

Câu 1. Bài thơ nói đến loài hoa nào? (0,5 điểm) (M1)

b. Hoa cúc vàng

Câu 2. Bài thơ nhắc đến mùa nào? (0,5 điểm) (M1)

c. Mùa đông và mùa xuân.

III. Tập chép (2/10 điểm)

Yêu cầu

- Viết đúng kiểu chữ cái kiểu chữ thường, cỡ nhỏ; đúng nét nối và sự liên kết giữa các chữ, vị trí dấu.

IV. Bài tập (2/ 10 điểm)

Câu 1: Điền ng hay ngh? (1 điểm) (M2)

con nghé ngõ nhỏ

Câu 2. Em nối hoàn thiện các câu dưới đây: (1 điểm) (M3)

Đề thi học kì 1 lớp 1

II. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt - Đề 2

Đề kiểm tra chất lượng học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1

I. PHẦN I: ĐỌC, NGHE VÀ NÓI (10 điểm) - 20 phút

1. Đọc vần/tiếng: (1 điểm)

- an, ăt, eo, iêp, uyên,

- học, mắt, chơi, cam, truyện

2. Đọc từ: (2 điểm)

- cảm ơn, xin lỗi, chăm học, tuyệt vời

3. Đọc bài thơ sau: (5 điểm)

Suốt mùa hè chịu nắng

Che mát các em chơi

Đến đêm đông giá lạnh

Lá còn cháy đỏ trời.

(Trần Đăng Khoa)

Đề kiểm tra môn Tiếng Việt lớp 1

4. Nói tên loài cây được nhắc đến trong bài thơ. (1 điểm)

5. Hãy kể tên ba loài cây trồng mà em biết? (1 điểm)

II. PHẦN II: VIẾT (10 điểm) - 30 phút

Câu 1: (1,5 điểm). Đọc các tiếng. Nối tiếng thành từ ngữ (theo mẫu)

Đề kiểm tra môn Tiếng Việt lớp 1

Câu 2: (1,5 điểm). Điền vần ai hoặc ay vào chỗ chấm?

Đề kiểm tra môn Tiếng Việt lớp 1

Đề kiểm tra môn Tiếng Việt lớp 1

Câu 3: Tập chép

- GV chép khổ thơ lên bảng. HS nhìn bảng chép vào giấy.

HOA GIẤY

(Trích)

Mỏng như là giấy

Mưa nắng nào phai,

Tên nghe rất mỏng

Nhưng mà dẻo dai

(Nguyễn Lãm Thắng)

Hướng dẫn chấm đề kiểm tra môn Tiếng Việt lớp 1

Thứ tự Hình thức kiểm tra Đáp án/ Hướng dẫn chấm

I. ĐỌC

(10 điểm)

1. Đọc thành tiếng

(8 điểm)

 

1. Đọc vần: (1 điểm)

- Đọc đúng mỗi vần/tiếng ghi 0,1 điểm

2. Đọc từ: (2 điểm)

- Đọc đúng mỗi từ ghi 0,5 điểm

3. Đọc bài thơ: (5 điểm)

- Phát âm rõ ràng từng tiếng một.

- Đọc liền mạch các tiếng cạnh nhau, không tự ý dừng hoặc ngắt quá lâu giữa câu.

- Mỗi lỗi đọc sai, đọc thừa, thiếu trừ 0,25 điểm

2. Nghe, nói (2 điểm)

 

4. Nói được tên loài cây nhắc đến trong bài thơ

(cây bàng). (1 điểm)

5. Kể được tên ba loài cây trồng mà em biết

(1 điểm)

II. VIẾT

(10 điểm)

3. Đọc các tiếng. Nối

tiếng thành từ ngữ

(theo mẫu)

 

 

 

 

 

 

 

Câu 1: (1,5 điểm)

Nối đúng mỗi tiếng thành từ ngữ ghi 0,5 điểm

Hướng dẫn chấm đề kiểm tra môn Tiếng Việt lớp 1

4. Điền vần

Câu 2: (1, 5 điểm)

Điền đúng vần ai hoặc ay vào chỗ chấm ghi 0,5 điểm

cái tai bàn tay nhảy dây

 

5. Tập chép

Câu 3: (7 điểm)

- HS nhìn bảng chép vào giấy đúng các chữ.

- Khoảng cách giữa các chữ đều nhau, đúng quy

định.

- Chữ viết đẹp, đều, liền nét. Trình bày sạch

sẽ, gọn gàng

- Viết sai âm/vần trừ 0,25 điểm

B. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

Đề 1

Ma trận Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2020 - 2021

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1. Số học:Đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 10

Số câu

1

2

1

 

 

 

2

2

Số điểm

1,0

2,0

1,0

 

 

 

2,0

2,0


Cộng, trừ trong phạm vi 10

Số câu

 

 

1

1

1

 

2

1

Số điểm

 

 

1,0

1,0

1,0

 

2,0

1,0


Viết phép tính thích hợp với hình vẽ.

Số câu

 

 

 

 

 

1

 

1

Số điểm

 

 

 

 

 

1,0

 

1,0

2. Hình học:Nhận dạng các hình, khối hình đã học.

Số câu

 

 

1

 

 

1

1

1

Số điểm

 

 

1,0

 

 

1,0

1,0

1,0


Tổng

Số câu

1

2

3

1

1

2

5

5

Số điểm

1,0

2,0

3,0

1,0

1,0

2,0

5,0

5,0

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2020 - 2021

I/ TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

Câu 1: Các số bé hơn 8: (1 điểm) - M1

A. 4, 9, 6

B. 0, 4, 7

C. 8, 6, 7

Câu 2: Kết quả phép tính: 9 – 3 = ? (1 điểm) – M2

A. 2

B. 4

C. 6

Câu 3: Sắp xếp các số 3, 7, 2, 10 theo thứ tự từ bé đến lớn (1 điểm) – M2

A. 2, 3, 7, 10

B. 7, 10, 2, 3

C. 10, 7, 3, 2

Câu 4: Số cần điền vào phép tính 8 + 0 = 0 + …. là: (1 điểm) – M3

A. 7

B. 8

C. 9

Câu 5: Hình nào là khối lập phương? (1 điểm) – M2

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2020 - 2021

II. TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 6: Khoanh vào số thích hợp? (1 điểm) - M1

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2020 - 2021

Câu 7: Số (theo mẫu) (1 điểm) - M1

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2020 - 2021

Câu 8: Tính (1 điểm) – M2

8 + 1 = ………..                  10 + 0 - 5 = ……………

Câu 9: Viết phép tính thích hợp vào ô trống: (1 điểm) – M3

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2020 - 2021

         

Câu 10: Số? (1 điểm) – M3

Có ……khối lập phương?

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2020 - 2021

Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2020 - 2021

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu hỏi 1 2 3 4 5
Đáp án B C A B C
Điểm 1 1 1 1 1

II/ TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 6: Khoanh vào số thích hợp? (1 điểm)

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2020 - 2021

Câu 7: (1 điểm): Điền đúng mỗi số ghi 0,25 điểm

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2020 - 2021

Câu 8: (1 điểm) Tính đúng kết quả mỗi phép tính ghi 0,5 điểm

8 + 1 = 9                       10 + 0 - 5 = 5

Câu 9: Viết phép tính thích hợp vào ô trống: (1 điểm)

Viết đúng phép tính thích hợp 4 + 3 = 7 (3 + 4 =7)

Viết đúng phép tính, tính sai kết quả (0,5 điểm)

Câu 10: Số? (1 điểm)

Có 8 khối lập phương

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2020 - 2021

Đề 2
Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2020 - 2021

Bài 1 (2 điểm): Điền dấu <, >, = thích hợp vào ô trống:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2020 - 2021 Đề số 5

Bài 2 (2 điểm): Tính nhẩm:

1 + 3 = ….  2 + 2 = …. 4 + 0 = …..  3 + 1 = ….
7 – 5 = ….  6 – 4 = ….  8 – 6 = …..  10 – 8 = …..

Bài 3 (2 điểm): Nối:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2020 - 2021 Đề số 5

Bài 4 (2 điểm):

a) Sắp xếp các số 2, 6, 1 theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Sắp xếp các số 7, 2, 8 theo thứ tự từ lớn đến bé.

Bài 5 (2 điểm): Nối các số theo thứ tự từ 1 đến 10 để hoàn thiện bức tranh dưới đây:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2020 - 2021 Đề số 5

Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2020 - 2021

Bài 1:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2020 - 2021 Đề số 5

Bài 2:

1 + 3 = 4 2 + 2 = 4 4 + 0 = 4 3 + 1 = 4
7 – 5 = 2 6 – 4 = 2 8 – 6 = 2 10 – 8 = 2

Bài 3:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2020 - 2021 Đề số 5

Bài 4:

a) Sắp xếp: 1, 2, 6.

b) Sắp xếp: 8, 7, 2.

Bài 5:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2020 - 2021 Đề số 5

C. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh

Đề 1

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Look at the picture and match

1. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức

A. Fish

2. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức

B. Cake

3. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức

C. Duck

4. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức

D. Bell

5. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức

E. Garden

Exercise 2: Complete these words

 Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức

 Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức

 Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức

1. _ air

2. p _ ncil

3. ch_ps

 Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức

 Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức

 Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức

4. _ ate

5. _ ook

6. _ oor

Exercise 3: Read and tick

1. A green book

2. Milk

3. A duck

 Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức

 Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức

 Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức

 Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức

A. 

B. 

A. 

B. 

A. 

B. 

 
Đáp án:

Exercise 1: Look at the picture and match

1. E

2. D

3. A

4. B

5. C

Exercise 2: Complete these words

1. Hair

2. Pencil

3. Chips

4. Gate

5. Book

6. Door

Exercise 3: Read and tick

1. A

2. B

3. A

Đề 2

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Write

 Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức năm 2020

 Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức năm 2020

 Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức năm 2020

1. b _ g

2. _ ake

3. _ orse

 Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức năm 2020

 Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức năm 2020

 Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức năm 2020

4. _ all

5. ch _ cken

6. p _ n

Exercise 2: Read and tick

1. I like milk

2. It’s a bell

3. It is a cup

 Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức năm 2020

 Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức năm 2020

 Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức năm 2020

 Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức năm 2020

 Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức năm 2020

 Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức năm 2020

A. 

B. 

A. 

B. 

A. 

B. 

Exercise 3: Count and write

 Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức năm 2020

 Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức năm 2020

 Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức năm 2020

1. _________ apples

2. _________ cars

3. _________ cupcakes

Exercise 4: Look at these pictures and match

1. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức năm 2020

A. fish

2. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức năm 2020

B. hen

3. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức năm 2020

C. umbrella

4. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức năm 2020

D. gate

5. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức năm 2020

E. chips

-The end-

Đáp án

Exercise 1: Write

1. Bag

2. Cake

3. Horse

4. Ball

5. Chicken

6. Pen

Exercise 2: Read and tick

1. A

2. A

3. B

Exercise 3: Count and write

1. Two apples

2. Five cars

3. Three cupcakes

Exercise 4: Look at these pictures and match

1. B

2. C

3. D

4. E

5. A

Ngoài Bộ 20 đề thi học kì 1 lớp 1 năm 2020 - 2021 sách Kết nối theo Thông tư 27 (03 mức), mời các bạn tham khảo thêm Bài tập cuối tuần lớp 1 sách Kết nối, đề thi giữa kì 1 lớp 1, đề thi học kì 1 lớp 1đề thi học kì 2 lớp 1 tất cả các môn, được cập nhật liên tục.

.................................

1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối

2. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Kết nối

3. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh sách Kết nối

Đánh giá bài viết
1 3.979
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 1 Xem thêm