Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2019 - 2020

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Bộ đề thi giữa học 2 lớp 4 môn Toán
TRƯỜNG TH ………………. KIỂM TRA GIỮA HỌC II
Họ tên học sinh: ………………… MÔN: TOÁN LỚP 4 - Đề 1
Lớp:…………
Câu 1: Số thích hợp viết vào chỗ chấm để 55m
2
8cm
2
= ... cm
2
là:
A. 550 008 B. 55800 C. 5580 D. 558
Câu 2: Hình bình hành độ dài đáy 4dm, chiều cao 34dm. Hỏi diện tích
hình bình hành là bao nhiêu ?
A. 126 dm
2
B. 156 dm
2
C. 146 dm
2
D. 136 dm
2
Câu 3: Trong các phân số
9
8
;
9
9
;
8
8
;
8
9
phân số nào hơn 1?
A.
9
9
B.
9
8
C.
8
9
D.
8
8
Câu 4: Các phân s được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến là: (1điểm)
A.
5
6
;
2
3
;
4
2
B.
2
3
;
5
6
;
4
2
C.
2
3
;
4
2
;
5
6
D.
4
2
;
5
6
;
2
3
Câu 5: Tính (1 điểm)
a.
2
5
+
3
2
=……………… b.
10
15
-
1
3
= ……………………..
c.
6
7
x 4= ……………… d.
3
4
:
6
9
= ……………………...
Câu 6: Tính bằng cách thuận tiện nhất
10
7
25
10
7
10
7
3
………………………………………………………………
………….….…..……………………………………………………………………
….…….……..…………………………………………………………………….…
…….…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
6cm6cm
Câu 7: Phân s nào dưới đây bằng phân số
3
4
?
A.
6
9
B.
20
15
C.
12
16
D.
10
15
Câu 8: Điền chữ và số thích hợp vào chỗ chấm: (1 điểm)
A B N
M P P P
D 8cm C Q
(MP = 8cm; NQ = 6cm)
Diện tích của hình ABCD là………………..............................................
Diện tích của hình MNPQ là……………………….................................
Câu 9: Tìm X: (1 điểm)
a. X +
3
4
= 9 b. X x
6
7
=
8
9
…………………………………………………………………………….….…..…
…………………………………………………………………….…….……..……
……………………………………………………………….……….……………..
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Câu 10: Một mảnh đất hình chữ nhật chiều dài 120 m. Chiều rộng bằng
2
3
chiều dài. Tính chu vi diện tích của mảnh đất đó ? (1 điểm)
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Ma trận nội dung kiểm tra môn Toán lớp 4 giữa học II
M
M
ch
ch
ki
ki
ế
ế
n
n
th
th
c,
c,
k
k
ĩ
ĩ
n
n
ă
ă
ng
ng
S
S
c
c
â
â
u
u
v
v
à
à
s
s
đ
đ
i
i
m
m
M
M
c
c
1
1
M
M
c
c
2
2
M
M
c
c
3
3
Mức 4
Tổng
TN
TN
KQ
KQ
TL
TL
TN
TN
KQ
KQ
TL
TL
TN
TN
KQ
KQ
TL
TL
TN
TN
KQ
KQ
TL
TL
TN
KQ
TL
Ph
Ph
â
â
n
n
s
s
,
,
so
so
s
s
á
á
nh
nh
ph
ph
â
â
n
n
s
s
,
,
c
c
á
á
c
c
ph
ph
é
é
p
p
t
t
í
í
nh
nh
v
v
i
i
ph
ph
â
â
n
n
s
s
.
.
S
S
c
c
â
â
u
u
2
1
1
1
1
3
3
S
S
đ
đ
i
i
m
m
2
1
1
1
1
3
3
C
C
â
â
u
u
s
s
1;2
6
7
4
8
Đạ
Đạ
i
i
l
l
ượ
ượ
ng
ng
S
S
c
c
â
â
u
u
1
1
S
S
đ
đ
i
i
m
m
1
1
C
C
â
â
u
u
s
s
5
Y
Y
ế
ế
u
u
t
t
h
h
ì
ì
nh
nh
h
h
c
c
v
v
à
à
gi
gi
i
i
to
to
á
á
n
n
S
S
c
c
â
â
u
u
1
1
1
1
2
S
S
đ
đ
i
i
m
m
1
1
1
1
2
C
C
â
â
u
u
s
s
3
9
10
T
T
ng
ng
S
S
c
c
â
â
u
u
2
2
1
1
2
2
5
5
S
S
đ
đ
i
i
m
m
2
2
1
1
2
2
5
5
ĐÁP ÁN N TOÁN LỚP 4 GIỮA HỌC II - ĐỀ 1
Câu 1: Số thích hợp viết vào chỗ chấm đ 55m
2
8cm
2
= ... cm
2
là:
Đáp án A. 550 008
Câu 2: Hình bình hành độ dài đáy 4dm, chiều cao 34dm. Hỏi diện tích
hình bình hành là bao nhiêu ?
Đáp án D. 136 dm
2
Câu 3: Trong các phân số
9
8
;
9
9
;
8
8
;
8
9
phân số nào hơn 1? Đáp án C.
8
9

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2019 - 2020 bao gồm đáp án và bảng ma trận đề thi chuẩn theo Thông tư 22 cho các em học sinh tham khảo, củng cố kỹ năng giải Toán, ôn tập các dạng bài tập trọng tâm, chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 2 lớp 4 đạt kết quả cao.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về chi tiết đáp án toàn bộ đề thi.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 4, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 4 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 4. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đề thi giữa học kì 2 lớp 4 mới nhất

Đề cương, đề ôn thi giữa học kì 2 lớp 4 môn Toán

Ngoài ra các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi giữa học kì 2 lớp 4 hay đề thi học kì 2 lớp 4 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục và các dạng bài ôn tập môn Tiếng Việt 4, và môn Toán 4. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 4 những đề ôn thi học kì 2 chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Đánh giá bài viết
75 7.917
Sắp xếp theo
    Đề thi giữa kì 2 lớp 4 Xem thêm