Đề ôn thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 2

Đề ôn thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 2 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc cho các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức trọng tâm chuẩn bị cho các bài thi kiểm tra giữa học kì 2 lớp 4. Mời các thầy cô cùng các em học sinh tham khảo chi tiết.

Đề bài ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Bài 1. Nối hai phân số bằng nhau:

Đề ôn thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Bài 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Tổng của 183645 và 374926 là:

A. 558471

B. 548571

C. 558571

D. 558561

b) Hiệu của 728190 và 536271 là:

A. 192919

B. 191919

C. 192929

D. 291919

c) Số thích hợp vào chỗ chấm để 10 m2 12 cm2 = ….. cm2 là :

A. 1012

B. 10012

C. 100120

D. 100012

Đề ôn thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Bài 3. Điền dấu >;=;< thích hợp vào chỗ chấm :

Đề ôn thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Bài 4. Tính:

Đề ôn thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Bài 5. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là 72m, chiều rộng kém chiều dài 18m. Em hãy tính diện tích thửa ruộng đó.

Bài 6. Tổng của số thứ nhất và số thứ hai là 47, số thứ nhất kém số thứ hai 17 đơn vị. Số thứ ba bằng 3/4 số thứ hai. Tìm số thứ ba.

Đáp án Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Bài 1:

Đề ôn thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Bài 2.

a) C

b) B

c) D

d) C

Bài 3.

Đề ôn thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Bài 4.

Đề ôn thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Bài 5.

Nửa chu vi thửa ruộng đó là: 72 : 2 = 36 (m)

Chiều dài thửa ruộng là: (36 + 18 ) : 2 = 27 (cm)

Chiều rộng thửa ruộng là : 27 – 18 = 9 (m)

Diện tích thửa ruộng là : 27 x 9 = 243 (m2)

Đáp số: 243 m2

Bài 6.

Số thứ hai là: (47 + 17 ) : 2 = 32

Số thứ ba là: 32 x 3/4 = 24

Ngoài Đề ôn tập giữa học kì 2 lớp 4 trên, các bạn luyện giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 hay SGK môn Toán lớp 4 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc. Đồng thời các dạng đề thi học kì 1 lớp 4, đề thi học kì 2 theo Thông tư 22 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập mới nhất.

Đánh giá bài viết
36 13.881
Sắp xếp theo
    Đề thi giữa kì 2 lớp 4 Xem thêm