Bộ đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán - Số 1

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bộ đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán - Số 1
Họ tên học sinh:…….............................
……………………………………..……..
Lớp:……………………………………….
Trường: ……………………..……………
Huyện:………………………..…………..
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH HỌC KỲ I LỚP 3
NĂM HỌC: …..
Môn: Toán
Ngày kiểm tra:……………..
Thời gian kiểm tra (không k thời gian phát đề)
Điểm
Nhận xét của giáo viên
I. TRẮC NGHIỆM:
Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng:
Câu 1: (0,5 đ)
6
9 = …..
A. 54
B. 45
C. 48
Câu 2: (0,5 đ)
8
7 = …..
A. 65
B. 56
C. 64
Câu 3: (0,5 đ)
49 : 7 = …..
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. 8
B. 6
C. 7
Câu 4: (0,5 đ)
36 : 6 = …..
A. 8
B. 6
C. 7
Câu 5: Đồng hồ bên chỉ mấy giờ? (0,5 điểm)
A. 9 giờ 50 phút
B. 10 giờ 10 phút
C. 10 giờ m 10 phút
Câu 6: (1 đ)
Một hình vuông cạnh 2cm (hình bên). Chu vi hình vuông là:
A. 4cm
B. 6cm
C. 8cm
Câu 7: (1 đ)
4 dam = .. m
A. 40
B. 400
C. 4
Câu 8: (1 đ)
2cm
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
25 : 5 + 10 ….. 20
A. >
B. <
C. =
Câu 9: (1 đ)
Chu vi hình chữ nhật ABCD (hình vẽ bên) là:
A. 16m
B. 12m
C. 8m
Câu 10: Đặt tính rồi tính (1 đ)
a) 24
3
b) 207
4
Câu 11: Đặt tính rồi tính. (1 đ)
a) 108 : 9
b) 273 : 8
Câu 12: Bài toán: (1,5 điểm)
Con ngựa chở 7 kg sắn chở số ngô gấp 3 lần số sắn. Hỏi con ngựa chở tất cả bao nhiêu ki-lô-gam
sắn ngô ?
Bài giải:
2m
6m

Bộ đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán - Số 1

Bộ đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán - Số 1 hệ thống các kiến thức đã học dành cho các em học sinh tham khảo giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán lớp 3, ôn tập và rèn luyện kiến thức chuẩn bị cho các kì thi đạt kết quả cao, đồng thời sẽ giúp các em tự học, tự nâng cao kiến thức môn Toán lớp 3.

Ngoài Bộ đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán - Số 1 trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng caobài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
4 1.573
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán Xem thêm