Bộ đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 8

172 48.563
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ 1
A. Phần trắc nghiệm (2,0 điểm):
Hãy chọn đáp án đúng trong các câu sau:
Câu 1. Khu vực Đông Nam Á cầu nối giữa:
A. Châu Á châu Đại ơng.
B. Châu Á và châu Âu.
C. Châu Á châu Phi.
D. Châu Âu và châu Phi.
Câu 2. Sông Kông chảy qua địa phận:
A. 4 nước.
B. 5 nước.
C. 6 nước.
D. 7 nước.
Câu 3. Quốc gia Đông Nam Á lãnh thổ nằm hoàn toàn trong nội địa:
A. Việt Nam.
B. Thái Lan.
C. Cam-pu-chia.
D. Lào.
Câu 4. Phần đất liền nước ta nằm giữa c tuyến:
B. 8
0
34’B- 23
0
23’B
C. 8
0
23’N- 23
0
34’N
D. 8
0
34’B- 23
0
23’N
B. Phần tự luận (8,0 điểm):
Câu 5. (5,0 điểm)
a. Nêu đặc điểm chung của sông ngòi Việt Nam.
b. Trình y đặc điểm vị trí địa Việt Nam về mặt tự nhiên.
c. Chứng minh rằng nước ta nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, đa dạng.
Câu 6. (3,0 điểm)
Cho bảng s liệu sau:
Diện tích rừng Việt Nam (Đơn vị: triệu ha)
Năm
1943
1993
2001
Diện tích rừng
14,3
8,6
11,8
a. Tính tỉ lệ (%) độ che phủ rừng so với đất liền (làm tròn 33 triệu ha).
b. Vẽ biểu đồ theo tỉ lệ đó.
PHÒNG GD&ĐT
VĨNH TƯỜNG
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017
Môn: Địa - Lớp 8
Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
PHÒNG GD&ĐT
VĨNH TƯỜNG
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2016-2017
Môn: Địa - Lớp 8
A. Phần trắc nghiệm: (2,0 điểm)
Câu
1
2
3
4
Đáp án
A
C
D
B
Thang điểm
0,5
0,5
0,5
0,5
B. Phần tự luận: (8,0 điểm)
Câu
Ý
Nội dung
Điểm
5
a.
Đặc điểm chung của sông ngòi nước ta:
- Nước ta mạng lưới sông ngòi dày đặc, phân bố rộng khắp
cả nước.
0,5
- ng ngòi nước ta hai hướng chính tây bắc đông nam
hướng vòng cung.
0,5
- Sông ngòi ớc ta hai mùa nước: mùa mùa cạn khác
nhau rệt.
0,5
- Sông ngòi nước ta lượng phù sa lớn.
0,5
b.
Đặc điểm vị trí địa Việt Nam về mặt tự nhiên:
- Vị trí nội chí tuyến
0,5
- Gần trung tâm khu vực Đông Nam Á.
0,5
- Cầu nối giữa đất liền biển, giữa c nước Đông Nam Á
đất liền Đông Nam Á hải đảo.
0,5
- Vị trí tiếp xúc của c luồng gió mùa các luồng sinh vật.
0,5
c.
Nước ta nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, đa
dạng, thể hiện:
- 5 000 điểm quặng với gần 60 loại khoáng sản khác nhau.
0,5
- Một số loại khoáng sản trữ ợng lớn : than, dầu khí,
apatit, đá vôi, sắt, crôm, đồng, thiếc, xit (quặng nhôm).
0,5
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
6
a.
Tính tỉ lệ độ che phủ rừng:
- 1943: 43,3 %
- 1983: 26,1%
- 2001: 35,8%
1,5 đ
b.
Vẽ biểu đồ:
- Biểu đồ tròn: 3 hình tròn bán kính bằng nhau. tên biểu
đồ, ghi tên biểu đồ, chú thích đầy đủ.
1,5đ
--------------------------Hết--------------------------

Bộ đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 8

Bộ đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 8. Tài liệu tổng hợp nhiều đề thi học kì 2 của tất cả các trường THCS trên cả nước, nội dung đề thi bám sát chương trình học theo yêu cầu và quy định của Bộ GD&ĐT. Mời các bạn tham khảo để làm quen với cấu trúc đề thi, các dạng bài tập, mỗi đề thi kèm theo đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các bạn dễ dàng hơn trong việc ôn tập cũng như rèn luyện kỹ năng giải đề. Chúc các bạn thi tốt

Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Địa lý số 1

PHÒNG GD&ĐT
VĨNH TƯỜNG
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017
Môn: Địa lí - Lớp 8
Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)

A. Phần trắc nghiệm (2,0 điểm):

Hãy chọn đáp án đúng trong các câu sau:

Câu 1. Khu vực Đông Nam Á là cầu nối giữa:

A. Châu Á và châu Đại Dương.           B. Châu Á và châu Âu.

C. Châu Á và châu Phi.                 D. Châu Âu và châu Phi.

Câu 2. Sông Mê Kông chảy qua địa phận:

A. 4 nước.        B. 5 nước.     C. 6 nước.        D. 7 nước.

Câu 3. Quốc gia Đông Nam Á có lãnh thổ nằm hoàn toàn trong nội địa:

A. Việt Nam.      B. Thái Lan.      C. Cam-pu-chia.      D. Lào.

Câu 4. Phần đất liền nước ta nằm giữa các vĩ tuyến:

A. 8023'B- 23034'B       B. 8034'B- 23023'B

C. 8023'N- 23034'N      D. 8034'B- 23023'N

B. Phần tự luận (8,0 điểm):

Câu 5. (5,0 điểm)

a. Nêu đặc điểm chung của sông ngòi Việt Nam.

b. Trình bày đặc điểm vị trí địa lí Việt Nam về mặt tự nhiên.

c. Chứng minh rằng nước ta có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, đa dạng.

Câu 6. (3,0 điểm)

Cho bảng số liệu sau:

Diện tích rừng Việt Nam (Đơn vị: triệu ha)

Năm 1943 1993 2001
Diện tích rừng 14,3 8,6 11,8

a. Tính tỉ lệ (%) độ che phủ rừng so với đất liền (làm tròn là 33 triệu ha).

b. Vẽ biểu đồ theo tỉ lệ đó.

Hướng dẫn chấm điểm học kì 2 môn Địa lý lớp 8 (đề 1)

A. Phần trắc nghiệm: (2,0 điểm)

Câu 1 2 3 4
Đáp án A C D B
Thang điểm 0,5 0,5 0,5 0,5

B. Phần tự luận: (8,0 điểm)

Câu Ý Nội dung Điểm
5 a Đặc điểm chung của sông ngòi nước ta:
   
- Nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc, phân bố rộng khắp cả nước. 0,5
- Sông ngòi nước ta có hai hướng chính là tây bắc – đông nam và hướng vòng cung. 0,5
- Sông ngòi nước ta có hai mùa nước: Mùa lũ và mùa cạn khác nhau rõ rệt. 0,5
- Sông ngòi nước ta có lượng phù sa lớn. 0,5
b Đặc điểm vị trí địa lí Việt Nam về mặt tự nhiên:
- Vị trí nội chí tuyến 0,5
- Gần trung tâm khu vực Đông Nam Á. 0,5
- Cầu nối giữa đất liền và biển, giữa các nước Đông Nam Á đất liền và Đông Nam Á hải đảo. 0,5
- Vị trí tiếp xúc của các luồng gió mùa và các luồng sinh vật. 0,5
c Nước ta có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, đa dạng, thể hiện:
- Có 5 000 điểm quặng với gần 60 loại khoáng sản khác nhau. 0,5
- Một số loại khoáng sản có trữ lượng lớn : Than, dầu khí, apatit, đá vôi, sắt, crôm, đồng, thiếc, bôxit (quặng nhôm). 0,5
6 a

Tính tỉ lệ độ che phủ rừng:

- 1943: 43,3 %

- 1983: 26,1%

- 2001: 35,8%

1,5đ
b

Tính tỉ lệ độ che phủ rừng:

- 1943: 43,3 %

- 1983: 26,1%

- 2001: 35,8%

1,5đ

Ngoài các đề thi học kì 2 môn Địa lý, VnDoc còn có các đề thi học kì 2 lớp 8 môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh hay các môn khác. Mời các bạn tham khảo và tải miễn phí đề thi học kì 2 lớp 8 về và ôn thi.

Tài liệu vẫn còn mời các bạn tải về

Đánh giá bài viết
172 48.563
Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Địa Xem thêm