Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 8 môn Vật lý phần Chuyển động cơ học

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI VẬT 8
PHẦN I: CHUYỂN ĐỘNG HỌC
A. TÓM TẮT KIẾN THỨC BẢN
I. Định nghĩa chuyển động học
- Sự thay đổi vị trí của vật so với vật khác theo thời gian gọi là chuyển động cơ học
- Một vật được gọi là đứng yên so với vật này, nhưng lại là chuyển động so với vật khác.
Đối với vật này thì chuyển động nhanh, nhưng đối với vật kia thì chuyển động chậm.
- Xét hai vật A và B cùng tham gia chuyển động.
1. Chuyển động của vật A B khi trên cạn
- Vận tốc của v ật A và vật B so với vật làm mốc gắn với trái đất lần lượt là v
1
và v
2
v
12
là vận tốc của vật A so với vật B và ngược lại.
a) Chuyển động cùng chiều
Nếu hai vật chuyển động cùng chiều thì khi gặp nhau thì hiệu quãng đường hai vật đã đi
bằng khoảng cách ban đầu giữa hai vật
s
AB
= s
1
- s
2
v
12
=
1 2
v v
b) Chuyển động ngược chiều
Nếu hai vật chuyển động ngược chiều thì khi gặp nhautổng quãng đường hai vật đã đi
bằng khoảng cách ban đầu giữa hai vật
s
AB
= s
1
+ s
2
A
B
C
V1
V2
S1
S2
A
B
C
S1
S2
S
V1
V2
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
v
12
= v
1
+ v
2
2.Chuyển động của vật A vật B trên sông
- Vận tốc của ca nô là v
1
, dòng nước là v
2
thì v
12
là vận tốc của ca nô so với bờ ( Bờ gắn
với trái đất)
a) Chuyển động cùng chiều ( Xuôi theo dòng nước)
v
12
= v
1
+ v
2
( Hoặc v = v
vật
+ v
nước
)
b) Chuyển động ngược chiều( Vật chuyển động ngược dòng nước)
v
12
= v
1
- v
2
( Hoặc v = v
vật
- v
nước
)
* Chú ý chuyển động trên cạn nếu một vật chuyển động là gió thì ta cũng vận dụng công
thức như trên sông.
II. Chuyển động đều
- Vận tốc của một chuyển động đều được xác định bằng quãng đường đi được
trong một đơn vị thời gian và không đổi trên mọi quãng đường đi
t
S
v
với s: Quãng đường đi
t: Thời gian vật đi quãng đường s
v: Vận tốc
III. Chuyển động không đều
- Vận tốc trung bình của chuyển động không đều trên một quãng đường nào đó
(tương ứng với thời gian chuyển động trên quãng đường đó) được tính bằng công
thức:
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
t
S
V
TB
với s: Quãng đường đi
t: Thời gian đi hết quãng đường S
- Vận tốc trung bình của chuyển động không đều có thể thay đổi theo quãng đường
đi.
* Chú ý: Khi giải bài tập chuyển động nên sử dụng đơn vị hợp pháp
+ Quãng đường (m); Thời gian (s) thì vận tốc ( m/s)
+ Quãng đường (km); Thời gian (h) thì vận tốc ( km/h)
B. I TẬP
*Bài tập1: Một ô tô đi 5 phút trên con đường bằng phẳng v ới vận tốc 60km/h, sau đó lên
dốc 3 phút với vận tốc 40km/h. Coi ô chuyển động đều. Tính quãng đường ô đi
trong cả hai giai đoạn.
Bài giải
Quãng đường bằng phẳng có độ dài là
Từ công thức v
1
=
1
1
S
t
S
1
= v
1
.t
1
= 60.
1
12
= 5(km)
Quãng đường bằng phẳng có độ dài là
Từ công thức v
2
=
2
2
S
t
S
2
= v
2
.t
2
= 40.
1
20
= 2(km)
Quãng đường ô tô đi trong 2 giai đoạn là
S = S
1
+ S
2
= 5 + 2 = 7(km)
Đáp số S = 7(km)
*Bài tập 2: Từ điểm A đến điểm B một ô tô chuyển động đều với vận tốc
Tóm tắt
t
1
= 5 phút =
1
12
h
t
2
= 3 phút =
1
20
h
v
1
= 60km/h
v
2
= 40km/h

Đề cương ôn thi học sinh giỏi lớp 8 môn Vật lý

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 8 môn Vật lý phần Chuyển động cơ học có đáp án. Đây là đề thi ôn tập củng cố kiến thức môn Vật lí lớp 8. Hy vọng với tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn ôn thi HSG lớp 8 sắp tới. Chúc các bạn ôn thi tốt, mời các bạn cùng tham khảo

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 8. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 8 môn Vật lý phần Chuyển động cơ học được VnDoc chia sẻ trên. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các bạn học sinh ôn tập củng cố lại phần kiến thức đã học và kỹ năng giải đề thi, biết cách phân bổ thời gian làm bài. Mời các bạn tham khảo tài liệu trên

.......................................................................

Ngoài Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 8 môn Vật lý phần Chuyển động cơ học. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học học kì 1 lớp 8, đề thi học học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi lớp 8 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 64
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi học sinh giỏi lớp 8 Xem thêm