Bài tập tổng hợp Hình học 8 Chương 3

HÌNH HC 8 TP 3
-ĐỊNH LÝ TA LET TRONG TAM GIÁC.
-TÍNH CHẤT ĐƢNG PHÂN GIÁC TRONG TAM GIÁC.
-TAM GIÁC ĐỒNG DNG
H VÀ TÊN HC SINH : ……………………………………………
A.T S HAI ĐOẠN THNG
I./T s hai đoạn thng.
1./Định nghĩa: T s hai đoạn thng là t s hai độ dài của hai đoạn đó theo cùng đơn
v đo
+T s gia AB và CD kí hiu:
AB
CD
2./Ví d: Cho AB = 5 cm, CD = 1 dm thì
AB
CD
=
51
10 2
II./ Hai cp đon thng t l
1./ Định nghĩa:Hai đon thng AB và CD gi là t l vi cặp đoạn thng MN và PQ
khi
AB
CD
=
MN
PQ
hoc
AB
MN
=
CD
PQ
2./Ví d: Cho AB = 5 cm, CD = 1 dm thì
AB
CD
=
51
10 2
.
MN= 3cm; PQ = 6 cm thì
MN
PQ
=
31
62
Suy ra
AB
CD
=
MN
PQ
Vây ta nói Hai đon thng AB và CD gi là t l vi cặp đoạn thng MN và PQ
3./ Nhắc lại một số tính chất của tỉ lệ thức:
a./
b./
''
;
' ' ' ' ' '
. ' ' ' '.
' ' ' ' ' '
;
''
AB A B AB CD
CD C D A B C D
ABC D A B CD
C D A B C D CD
CD AB A B AB



c./
' ' ' '
''
''
''
''
' ' ' ' ' '
AB CD A B C D
AB A B
CD C D
AB A B
CD C D
AB C D A B C D



d./
' ' ' '
' ' ' '
AB A B AB A B
CD C D CD C D

BÀI TẬP
Bài tp trc nghim.
Câu 1 : Biết AB = 3cm ; CD = 5dm .T s ca CD và AB là:
A.
5
3
. B.
3
5
. C.
50
3
. D.
30
5
.
Câu 2: Nếu AB = 5cm; CD = 4 dm thì:
A.
AB
CD
=
5
4
. B.
AB
CD
=
5
40
. C.
AB
CD
=
50
4
dm. D.
AB
CD
=
5
4
m.
Hình học 8 chương III- GV: Lương Công Hiển
Tài liu dy thêm Hình học 8 chương III- GV: Lương Công Hiển
Câu 3: Hai đoạn thng AB và CD gi là t l vi hai đon thẳng A’B’ và C’D’nếu có
t l thc:
A.
AB
CD
=
A’B’
C’D’
. B.
AB
CD
=
C’D’
A’B’
. C.
AB
C’D’
=
CD
A’B’
. D.
AB
A’B
=
C’D’
CD
.
Câu 4 : Cho hai đoạn thẳng AB = 10 cm, CD = 5 dm. Câu nào sau đây là đúng ?
A.
2
AB
CD
. B.
1
5
AB
CD
. C.
1
3
AB
CD
. D.
1
4
AB
CD
.
Câu 5: Cho biết
7
12
MN
PQ
và PQ = 24 cm. Đ dài ca MN bng
A. 12 cm. B. 14 cm. C. 16 cm. D. 18 cm.
Bài làm
Câu
1
2
3
4
5
Tr li
B.ĐNH LÝ TA LET TRONG TAM GIÁC
I. Định lí Ta-lét (thun)trong tam giác
1./Định lý : Nếu một đường thng ct
hai cnh tam giácvà song song cnh còn li
thì đnh trên hai cnh đó
nhng cặp đoạn thẳng tương ứng t l.
Ví d : Hình 1
ABC có B’C’ // BC thì
' ' ' ' ' '
;;
''
AB AC AB AC BB CC
AB AC B B C C AB AC
III. H qu :
1. H qu: Nếu mt đưng thng ct hai cnh ca tam giác và song song vi
cnh còn li ca tam giác thì nó to ra tam giác mi có ba cnh tương ng t l
vi ba cnh tam giác đã cho.
2.VD: Trong các hình sau :
ABC nếu có MN //BC thì ta có :
AM AN MN
AB AC BC

3./Áp dng.
Bài 1: H 2 cho DE//BC. Tính x
Gii :
N
N
N
M
M
M
C
C
C
B
B
B
A
A
A
C'
Hình 1
A
B
C
B'

Bài tập tổng hợp Hình học 8 Chương 3

Bài tập tổng hợp Hình học 8 Chương 3 được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Nội dung gồm lý thuyết và bài tập vận dụng giúp các bạn nắm chắc kiến thức Toán lớp 8 đồng thơi chuẩn bị tốt cho kỳ thi HSG lớp 8 sắp tới. Mời các bạn tham khảo

Bài tập tổng hợp Hình học 8 Chương 3 được VnDoc chia sẻ trên đây. Gồm lý thuyết cùng bài tập tam giác đồng dạng... Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các bạn học sinh ôn tập củng cố lại phần kiến thức đã học chuẩn bị tốt cho kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo tài liệu trên

.......................................................................

Ngoài Bài tập tổng hợp Hình học 8 Chương 3. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học học kì 1 lớp 9, đề thi học học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 2.617
Sắp xếp theo

Thi học sinh giỏi lớp 8

Xem thêm