Đáp án chính thức đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh Sở GD&ĐT Tp Hồ Chí Minh năm 2019

HOT Truy cập: Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh TPHCM 2020 để đối chiếu kết quả bài làm sau khi thời gian thi kết thúc ngày 16/7/2020.

Đề thi Anh lớp 10 Thành phố Hồ Chí Minh có đáp án 2019

Đề thi chính thức tuyển sinh lớp 10 môn Tiếng Anh của sở Giáo dục và Đạo tạo TP. Hồ Chí Minh năm học 2019 - 2020 có đáp án nằm trong bộ đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đáp án đề thi Anh vào 10 năm 2019 HCM gồm đầy đủ chi tiết đáp án từng câu trong đề thi để các em học sinh cùng phụ huynh cùng tham khảo:

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh - TP. HCM năm 2019

I. Word / phrase (A, B, C or D) choosing. (2.5 pts)

1- C 2- B 3- C 4- D 5- B

6- B 7- C 8- A 9- B 10- D

II. Understanding signs. (0.5 pt)

11- A 12- C

III. Reading. (1.5 pt)

- Thí sinh viết tắt hoặc viết không rõ ràng từ True/ False, viết không rõ ràng ký tự A-B-C-D: không cho điểm.

13- False 14- True 15- True 16- False 17- B 18- C

IV. Guided Cloze. (1.5 pts)

19- B 20- C 21- A 22- C 23- D 24- A

V. Word Forms. (1.5 pts)

- Thí sinh viết sai chính tả: không cho điểm.

25- temperatures 26- increasingly 27- Unidentified / unidentified

28- limitations 29- necessary 30- responded

VI. Rearrange the groups of words in a correct order to make complete sentences. (0.5 pt)

- Thí sinh sắp xếp sai vị trí, viết sai chính tả: không cho điểm.

31- A powerful cyclone has hit India, downing trees and power lines, causing widespread damage.

32- If you had a 15-year-old boy staying up too late and playing games endlessly, what would you do?

VII. Sentence rewriting. (2.0 pts)

- Mỗi câu trả lời đúng thí sinh đạt 0.5 điểm.

- Thí sinh viết sai cấu trúc: không cho điểm.

- Thí sinh viết sai chính tả nhưng không ảnh hưởng ý nghĩa câu: trừ 0.25 điểm.

33- Some years back young people paid less attention to traditional festivals than they do nowadays.

Some years back young people did not pay as much attention to traditional festivals as they do nowadays.

Some years back young people did not pay so much attention to traditional festivals as they do nowadays.

- Nếu thí sinh bỏ trống không làm → không cho điểm

- Nếu thí sinh gạch bỏ từ “your” và viết như đáp án bên trên → được trọn điểm.

- Nếu thí sinh để nguyên từ “your” và viết tiếp “people” hoặc “young people” như đáp án → được trọn điểm.

- Nếu thí sinh viết “…your people’s attention to…” / “…young people’s attention to traditional festivals was less than it is nowadays” → được trọn điểm.

- Nếu thí sinh viết “…your people’s attention to…” / “…young people’s attention to traditional festivals was not as much as it is nowadays” → được trọn điểm.

- Nếu thí sinh viết “…your attention to attention to traditional festivals was less than it is nowadays” → được 0.25 điểm.

- Nếu thí sinh thay “…nowadays.” bằng “…now.” → không trừ điểm điểm.

- Nếu thí sinh viết “…your people’s attention to…” / “…young people’s attention to traditional festivals was not more than it is nowadays” → được 0.25 điểm.

- Thí sinh viết các trường hợp sau đây đều được trọn điểm:

Some years back young people used to / would pay less attention to traditional festivals than they do nowadays.

Some years back young people did not use to / wouldn’t pay as much attention to traditional festivals as they do nowadays.

34- They have never experienced the wonderful feeling in space before.

They have never experienced such a wonderful feeling in space before.

35- I suggest young children (should) be taught to care for the environment.

I suggest young children being taught to care for the environment.

36- It is compulsory for drivers and passengers to fasten the seat belt when travelling in cars.

Đề thi chính thức Tiếng anh vào lớp 10 - Tp. Hồ Chí Minh 2019

Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh

Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh

Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh

Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh

Đang được cập nhật trên VnDoc.com

Trên đây là toàn bộ nội dung của Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh Sở GD&ĐT Tp Hồ Chí Minh năm 2019. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn thi vào lớp 10 các môn khác như: đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh, đề thi vào lớp 10 môn Toán, đề thi vào lớp 10 môn Văn, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
7 5.676
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm