Đáp án học và làm theo Bác 2020 bảng C tuần 3

VnDoc xin chia sẻ đến quý bạn đọc bộ câu hỏi Học và làm theo lời Bác 2020 cùng với đáp án Học và làm theo lời Bác 2020 bảng C. Đây là bảng thi Tuổi trẻ làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh dành cho cán bộ công nhân viên chức, người lao động trên toàn quốc.

1. Đáp án Học và làm theo lời Bác 2020 bảng C vòng 3

Câu 1. Hãy chọn đáp án đúng. Trong tác phẩm Đạo đức cách mạng (12/1958), Hồ Chí Minh viết: Đạo đức cách mạng không phải.... Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố.

A. Trên trời rơi xuốngĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

B. tự nhiên mà có

C. bỗng dưng mà có

D. tự nhiên sinh ra

Câu 2: Hãy chọn đáp án đúng. Trong Lời nói chuyện tại lớp bổ túc trung cấp (10/1947), Hồ Chí Minh nói: Muốn đạo đức cách mạng phải có 5 điều sau đây.

A. Nhân - Nghĩa - Lễ - Trí -Tín

B. Tài, Đức, Uy, Trí, Dũng

C. Trí, Tín, Nhân, Dũng, LiêmĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

D. Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư

Câu 3. Trên các đảo nào ở biển nước ta đã phát hiện lượng phôt-pho-rit phân chim lớn, nếu được tận dụng thì đây là một loài phân bón hưu cơ tốt?

A. Quần đảo An Thới (Kiên Giang)

B. Côn Đảo (Bà Rịa Vũng Tàu)

C. Quần đảo Cát Bà (Hải phòng)

D. Quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa)Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 4: Hãy chọn đáp án đúng. Trong bài Cán bộ và đời sống mới(2/9/1947), Hồ Chí Minh viết: Hỡi các bạn kia ơi! Các bạn phải hiểu rằng: trong lúc này, hoang phí xa xỉ là.......

A. Trái với cả oai tín và thể diện của các bạnĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

B. Trái với lương tâm và trách nhiệm của các bạn

C. Trái với cả uy tín và thể diện của các bạn

D. Trái với cả lương tâm và thể diện của các bạn

Câu 5: Cộng hòa pháp thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào năm nào?

A. 1986

B. 1992

C. 1973Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

D. 1995

Câu 6. Hãy chọn đáp án đúng. Trong tác phẩm Đạo đức cách mạng (12/1958), Hồ Chí Minh viết "Học để trang sức chứ không phải để vận dụng vào công việc cách mạng. Đó cũng là....

A. bệnh ngoa ngôn

B. bệnh hình thức

C. chủ nghĩa cá nhânĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

D. thói ba hoa, khoác lác

Câu 7: Trong bài nói chuyện về Bản tổng cương và điều lệ của Đảng(10/5/1950), Hồ Chí Minh viết: Đa số Đảng viên của Đảng những đồng chí công nông vì trình độ kém, thường không biết... ra sao, nhưng những cái họ làm chính lại là Mác-Lênin. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống.

A. trình độ lý luận

B. học thuyết Mác Lênin

C. lý luận cách mạng

D. lý luận Mác-LêninĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 8. Trong bài nói chuyện về Bản tổng cương và điều lệ của Đảng(10/5/1950), Hồ Chí Minh viết: Nói đến chủ nghĩa Mác - Lênin ở Việt Nam là nói đến...Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống.

A. chủ nghĩa dân tộc chân chính

B. sự vận dụng sáng tạo của Đảng

C. chủ trương chính sách của ĐảngĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

D. con đường cách mạng Việt Nam

Câu 9: Trong bài thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, chống bện quan liêu (3/1952), chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ tác hại của tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu là:

A. phá hoại đạo đức cách mạng của ta, là cần, kiệm, liêm, chínhĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

B. làm tiêu hủy hết đạo đức chí công vô tư của cán bộ, đảng viên

C. làm mất lòng tin của quần chúng đối với cán bộ, đảng viên

D. phá hoại hết đạo đức cách mạng của cán bộ, là chí công vô tư

Câu 10. Trong thư gửi Đồng bào Nam bộ (6/1946), Chủ tịch Hồ Chí Minh nói:

A. Năm ngón tay cũng có ngón vắn ngón dài. Nhưng vắn dài đều họp nhau lại nơi bàn tay.Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

B. Dân tộc Việt Nam chung một cội nguồn, dù mỗi người có những điểm không giống nhau.

C. Năm ngón tay cũng có ngón ngắn ngón dài. Nhưng ngắn dài đều họp nhau lại nơi bàn tay.

D. Năm ngón tay cũng có ngón dài ngón ngắn. Nhưng ngắn dài đều họp nhau lại nơi bàn tay.

Câu 11: Trong bài nói chuyện về Bản tổng cương và điều lệ của Đảng(10/5/1950), Hồ Chí Minh viết: Đa số Đảng viên của Đảng những đồng chí công nông vì trình độ kém, thường không biết lý luận Mác - Lênin ra sao, nhưng những cái họ làm chính lại là ............. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống.

A. chủ nghĩa Mác

B. cách mệnh

C. Mác - LêninĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

D. cách mạng

Câu 12. Hãy chọn đáp án đúng. Trong Sửa đổi lề lối làm việc (10/1947), nói về cách lãnh đạo, Hồ Chí Minh viết: Chúng ta tuyệt đối không nên theo đuôi quần chúng. Nhưng....

A. phải khéo tranh thủ ý kiến của quần chúng

B. phải khéo tập trung ý kiến của quần chúngĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

C. phải khéo giải thích cho quần chúng hiểu

D. phải khéo định hướng quần chúng theo quan điểm của mình

Câu 13. Công trình kinh tế xã hội nào dưới đây là do nước bạn Cuba đã tặng cho Việt Nam trong chuyến thăm lần đầu tiên của chủ tịch Cuba Fidel Castro vào năm 1973?

A. bệnh viện Bưu Điện

B. bách hóa Tràng Tiền

C. trại bò giống Ba VìĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

D. khách sạn Dân Chủ

Câu 14. Trong bài nói chuyện cùng đồng bào trước khi sang Pháp (5/1946), chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định mục đích của Người bất kỳ bao giờ, bất kỳ ở đâu là?

A. làm cho dân giàu nước mạnh

B. làm cho nhân dân hạnh phúc

C. làm cho ích quốc lợi dânĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

D. làm cho nước nhà độc lập

Câu 15. Hãy chọn đáp án đúng. Trong tác phẩm Đạo đức cách mạng (12/1958), Hồ Chí Minh viết: Chủ nghĩa cá nhân là .... Người cách mạng phải tiêu diệt nó.

A. một thứ xấu xa

B. một chủ nghĩa xa lạ với chủ nghĩa xã hội

C. một kẻ địch hung ác của chủ nghĩa xã hộiĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

D. một thứ dịch bệnh nguy hiểm

Câu 16. Sau khi bà hi sinh, tên bà đã được dùng để đặt cho cho các đội nữ du kích ở Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình. Bà là gi?

A. Nguyễn Thị Út

B. Hoàng NgânĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

C. Nguyễn Thị Chiên

D. Trần Thị Lý

Câu 17. Trong số các vườn quốc gia sau, chỉ có một vườn quốc gia ở trong đất liền là:

A. vườn quốc gia Cát Bà.

B. Vườn quốc gia Mũi Cà Mau.

C. Vườn quốc gia Phú Quốc.

D. Vườn quốc gia Vũ Quang.Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 18. Khai thông đường sang Trung Quốc và thế giới, mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc là các mục tiêu đặt ra cho chiến dịch quản. sự nào dưới đây?

A. Biên giới (1950)Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

B. Việt Bắc (1947)

C. Hà Nam Ninh (1951)

D. Tây Bắc (1953)

Câu 19. Trong “Bài nói chuyện về Bản Tổng cương và điều lệ của Đảng” (10/5/1950), Hồ Chí Minh viết: “Đảng viên không phải là một ông thánh, nhưng vì mình có ....., một ý chí và hành động thống nhất, có kinh nghiệm, gan dạ... và được Đảng giáo dục nên có thể làm được như vậy, “nó bé nhưng chỉ nó khôn”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống.

A. một nhận thức đúng

B. một con đường đi đúng

C. một chủ nghĩa đúng

D. một tư tưởng đúngĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 20. Hãy chọn đáp án đúng. Trong bài “Cán bộ và đời sống mới” (2/9/1947), Hồ Chí Minh viết:

A. Nếu hoang phí xa xỉ, thì ắt phải tìm cách tham những

B. Nếu hoang phí xa xỉ, thì ắt phải tìm cách xoay tiềnĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

C. Nếu hoang phí xa xỉ, thì ắt phải tìm cách đục khoét

D. Nếu hoang phí xa xỉ, thì ắt phải tìm cách moi tiền

Câu 21. Hãy chọn đáp án đúng. Trong “Sửa đổi lối làm việc” (10/1947), khi nói về bệnh chủ quan, Hồ Chí Minh viết: “Nguyên nhân của bệnh chủ quan là:..”.

A. kèm lý luận, hoặc khinh lý luận, hoặc lý luận suôngĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

B. không có lý luận soi đường

C. lý luận sai dẫn đến nhận thức sai

D. coi thường lý luận, lười học lý luận

Câu 22. Hãy chọn đáp án đúng. Trong bài “cán bộ và đời sống mới” (2/9/1947), Hồ Chí Minh viết: “Hỡi các bạn kia ơi! Các bạn phải hiểu rằng: trong lúc này, hoang phí xa xỉ là.....”.

A. Trái với lòng dân, trái với đạo đức cách mạngĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

B. Trái với ý dân, trái với tư cách người cách mạng

C. Trái với ý Đảng, lòng dân

D. Trái với quy định của Đảng và Nhà nước

Câu 23. Trong “Bài nói chuyện về Bản Tổng cương và điều lệ của Đảng” (10/5/1950), Hồ Chí Minh viết: “Đã khôn rồi lại phải kiên quyết, không kiên quyết thì dễ đi đến .....”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống.

A. vô nguyên tắc

B. tùy tiện

C. cơ hội

D. ba phải

Câu 24. Hãy chọn đáp án đúng. Trong tác phẩm “Đạo đức cách mạng” (12/1958), Hồ Chí Minh viết: “Cho nên thắng lợi của chủ nghĩa xã hội không thể tách rời thắng lợi của ....”.

A. cuộc đấu tranh trừ bỏ chủ nghĩa cá nhânĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

B. cuộc đấu tranh chống bảo thủ, lạc hậu

C. cuộc đấu tranh chống giặc dốt

D. cuộc đấu tranh vì sự tiến bộ của loài người

Câu 25. Trong “Bài nói chuyện về Bản Tổng cương và điều lệ của Đảng” (10/5/1950), Hồ Chí Minh viết: “Còn một số đảng viên tri thức thì lại chỉ mà...... không có công tác thực tế, học mà không làm”. Hãy chọn đáp án đúng để điển vào chỗ trống.

A. giở sách ra đọc

B. lý luận suôngĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

C. sách vở

D. lý thuyết

Câu 26. Ai là người được truy tặng nữ danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam ngay trong đợt phong tặng đầu tiên vào năm 1955?

A. Mạc Thị Bưởi

B. Nguyễn Thị ChiênĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

C. Tạ Thị Kiều

D. La Thị Tám

Câu 27. Hãy chọn đáp án đúng. Trong “Sửa đổi lối làm việc” (10/1947), Hồ Chí Minh viết: “Vì bệnh hẹp hòi mà cán bộ phái đến.....”.

A. thường không hợp tác với cán bộ địa phương

B. thường kiêu ngạo, khinh rẻ cán bộ địa phươngĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

C. thường kiêu căng, đòi hỏi quyền lợi

D. thường coi thường cán bộ địa phương

Câu 28. Hãy chọn đáp án đúng. Trong tác phẩm “Đạo đức cách mạng” (12/1958), Hồ Chí Minh viết: “Vết tích xấu nhất và nguy hiểm nhất của xã hội cũ là.....”.

A. đàn áp nhân dân.

B. chủ nghĩa cá nhânĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

C. coi thường nhân dân

D. bóc lột nhân dân

Câu 29. Trong Thường thức chính trị (1953), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Ở nước ta chính quyền là của nhân dân, do nhân dân làm chủ. Nhân dân là ông chủ nằm chính quyền. Nhân dân ... thi hành chính quyền ấy. Thế là dân chủ”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. sáng suốt lựa chọn đại biểu thay mặt mình

B. bầu ra đại biểu thay mặt mìnhĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

C. bầu ra các đại diện cử tri thay mặt mình

D. bầu chọn những người đại diện nhân dân

Câu 30. Trong “Bài nói chuyện về Bản Tổng cương và điều lệ của Đảng” (10/5/1950), Hồ Chí Minh viết: “Đảng viên không phải là ....., nhưng vì mình có một tư tưởng đúng, một ý chí và hành động thống nhất, có kinh nghiệm, gan dạ... và được Đảng giáo dục nên có thể làm được như vậy, “nó bé nhưng chỉ nó khôn”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống.

A. một vị bồ tát

B. thánh nhân

C. đấng tối cao

D. một ông thánhĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

2. Đáp án Học và làm theo lời Bác 2020 bảng C vòng 2

Từ ngày 28/9 đến 4/10/2020

Câu 1: Trong bài nói tại hội nghị những người Ấn nghiên cứu các vấn đề quốc tế (1958), Hồ Chí Minh viết: Nguyện vọng tha thiết và ý chí sắt đá của toàn dân Việt Nam là thực hiện thống nhất đất nước bằng..." Hãy chọn đáp án đúng.

A. Phương pháp hòa bìnhĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

B. tinh thần đoàn kết

C. con đường đoàn kết

D. con đường hòa bình

Câu 2. Trong bài Công tác cầu đường (1953), Hồ Chí Minh viết: Cầu đường là..... của đất nước. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. Mạch máuĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

B. Trụ cột

C. Mặt tiền

D. Xương sống

Câu 3. Trong bài nói tại đại hội sinh viên Việt Nam lần thứ hai (1958), Hồ CHí Minh cho rằng: để xây dựng chủ nghĩa xã hội thì cần phải có cái gì?

A. cần có lao động trí óc và lao động chân tayĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

B. cần có lao động và tinh thần cách mạng

C. cần có trí tuệ và đạo đức cách mạng

D. cần có lý thuyết kết hợp với thực tiễn

Câu 4. Trong bài nói chuyện ở lớp chỉnh Đảng Trung ương khóa 3 (1953), Hồ Chí Minh viết: Chỉ cần có....sửa chữa khuyết điểm, cải tạo mình, cải tạo xã hội thì nhất định làm được. Hãy lựa chọn đáp án đúng.

A. quyết tâmĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

B. quyết định

C. ý kiến

D. kiên quyết

Câu 5. Trong bài nói tại Hội những người Ấn nghiên cứu các vấn đề quốc tế (1958), Hồ Chí Minh cho rằng: Nhờ....mà nước Việt Nam chúng tôi nhất định sẽ thống nhất. Hãy chọn đáp ánh đúng.

A. tinh thần dân tộc

B. đại đoàn kết toàn dânĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

C. sự lãnh đạo của Đảng

D. sự đoàn kết nhất trí

Câu 6. Nói chuyện tại Hội nghị mở rộng ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Hồ Chí Minh cho rằng: Đoàn kết thật sự nghĩa là vừa đoàn kết vừa đấu tranh, học những cái tốt của nhau,phê bình những cái sai của nhau và phê bình........ Hãy chọn đáp ánh đúng.

A. trên tinh thần tích cực giúp đỡ nhau tiến bộ

B. trên lập trường chính nghĩa, bác ái

C. với thái độ tích cực, thân ái, yêu nước

D. trên lập trường thân ái, vì nước, vì dânĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 7: Vào năm Minh Mạng thứ 20 (1839), Côn Đảo thuộc tỉnh nào?

A. Gia Định

B. Vĩnh LongĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

C. Trà Vinh

D. Bến Tre

Câu 8: Nói chuyện với anh chị em học viên, cán bộ công nhân viên, học viên trường Đại học nhân dân Việt nam (khóa III-1958), Hồ Chí Minh cho rằng: Muốn xã hội giàu có thì mỗi cá nhân, mỗi gia đình cho đến cả nước phải.....Hãy chọn đáp án đúng.

A. tích cực sản xuất, tích cực tiết kiệm

B. lao động tốt, một người làm việc bằng hai

C. tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệmĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

D. thi đua sản xuất, thực hành tiết kiệm

Câu 9: Trong thư chúc mừng năm mới năm 1949, Hồ Chí Minh chúc "Đồng bào sẽ xung phong thi đua tăng gia sản xuất về mọi nghề, mọi ngành....Hãy lựa chọn đáp án đúng.

A. diệt giặc ngoại xâm, diệt giặc dốt

B. diệt giặc ngu,diệt giặc dốt

C. diệt giặc đói, diệt giặc dốtĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

D. diệt giặc đói, diệt giặc nghèo

Câu 10. Tháng 3/1965, Đoàn thanh niên nhân dân cách mạng miền Nam đã phát động phong trào gì?

A. năm xung phong

B. ba quyết tâm

C. ba mục tiêu

D. ba sẵn sàngĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 11: Trong lời kêu gọi buổi ra mắt Đảng lao động Việt Nam (1951), Hồ Chí Minh viết: Nhiệm vụ của Đảng lao động Việt Nam là kiên quyết lãnh đạo toàn dân đi đến.... Hãy chọn đáp án đúng?

A. Đưa kháng chiên đến thắng lợi hoàn toàn

B. Xây dựng nước Việt Nam dân chủ mới

C. kháng chiến thắng lợi, kiến quốc thành côngĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

D. xây dựng một Đảng lao động Việt Nam

Câu 12: Trong bài nói tại hội nghị cán bộ cao cấp nghiên cứu Nghị quyết hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành TW đảng (6/1/1966), Hồ Chí Minh nói: Ta nói chống bệnh quan liêu, bây giờ phải.... Hãy chọn đáp án đúng.

A. chống bệnh chủ quan

B. chống người quan liêuĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

C. chống nạn tham nhũng

D. chống chủ nghĩa cá nhân

Câu 13: Trong trả lời phỏng vấn của phóng viên báo Nhân đạo ở hà Nội (20/7/1964), Hồ Chí Minh nói: Nguyện vọng cả nhân dân nước Việt Nam là xây dựng một nước Việt Nam.... Hãy lựa chọn đáp án đúng.

A. thống nhất, hòa bình, độc lập, dân chủ và giàu mạnh

B. độc lập, dân chủ, hòa bình, thống nhất và giàu mạnh

C. hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnhĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

D. độc lập, tự do, hạnh phúc, thống nhất và giàu mạnh

Câu 14: Trong bài nói tại buổi bế mạc lớp chỉnh huấn cán bộ Đảng, dân, chính các cơ quan trung ương (1953), Hồ Chí Minh căn dặn: cán bộ lãnh đạo cần phải làm ....thực hiện dân chủ...và.... Hãy lựa chọn đáp án đúng.

A. công bằng, phê chuẩn, tự đấu tranh

B. gương mẫu, phê bình, tự phê bìnhĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

C. cẩn thận, phê duyệt, tự phục vụ

D. chủ động, phê bình, tự phê phán

Câu 15: Trong lời chúc mừng đầu năm gửi nhân dân Mỹ (1/1/1966), Hồ Chí Minh viết: Nhân dân Việt Nam rất tha thiết với hòa bình, nhưng hòa bình thật sự không thể tách khỏi... Hãy lựa chọn đáp án đúng

A. tự do thật sự

B. độc lập thật sựĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

C. chủ nghĩa xã hội

D. độc lập dân tộc

Câu 16: Trong bài nói tại lớp chỉnh Đảng trung ương khóa 2 (1953), Hồ CHí Minh viết: Cán bộ có quyết tâm thì.... Hãy lựa chọn đáp án đúng.

A. cải tạo được mình, được quê hương, được xã hội

B. cải tạo được nhân viên, được nước nhà, được xã hội

C. cải tạo được mình, được nước nhà, được gia đình

D. cải tạo được mình, được nước nhà, được xã hộiĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 17: Trong bài công tác cầu đường (1953), Hồ Chí Minh nói cầu đường tốt thì có lợi cho lĩnh vực nào?

A. kinh tế, giáo dục, chính trị

B. văn hóa, giáo dục, quân sự

C. kinh tế, quân sự, chính trịĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

D. văn hóa, quân sự, chính trị

Câu 18: Cảng nào sau đây được người Pháp xây dựng năm 1874?

A. cảng Hải PhòngĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

B. cảng Vân Đồn

C. cảng Quy Nhơn

D. cảng Hội An

Câu 19: Đến cuối năm 2014, đã có bao nhiêu quốc gia thừa nhận Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển 1982?

A. 196 quốc gia

B. 186 quốc gia

C. 166 quốc giaĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

D. 176 quốc gia

Câu 20: Trong bài Phải chống bệnh quan liêu...1953, Hồ Chí Minh viết: Các báo chí thì cần nêu những việc kiểu mẫu, phân tách rõ ràng, làm cho mọi người nhận rõ: quan liêu, tham ô, lãng phí là.... Hãy lựa chọn đáp ánh đúng?

A. kẻ ác

B. kẻ thù

C. tội ácĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

D. tội lỗi

Câu 21: Trong bài công tác cầu đường (1953), Hồ Chí Minh viết: Những kinh nghiệm quý báu cần được phổ biến.... Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. kịp thời và kín đáo

B. mau chóng và rộng khắpĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

C. cẩn thận và mau chóng

D. lan rộng và cẩn thận

Câu 22: Nói chuyện với anh chị em học viên, cán bộ công nhân viên, học viên trường Đại học nhân dân Việt Nam (khóa III-1958), Hồ Chí Minh khẳng định: Muốn cải tạo xã hội thì phải.... Hãy chọn đáp án đúng?

A. cải tạo bản thân

B. thay đổi bản thân

C. nhìn nhận lại mình

D. cải tạo mìnhĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 23: "Dù là tên tuổi không được đăng lên báo, không được thưởng huân chương, song những người thầy giáo tốt là những người anh hùng vô danh".

Đây là lời khẳng định của Bác Hồ vào thời gian nào?

A. 3/1964

B. 9/1960

C. 6/1966

D. 10/1964Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 24. Dòng nào sau đây nêu đúng nhất 4 nước mà Vịnh Thái Lan tiếp giáp?

A. Việt Nam, Malaysia, Philippines và Thái Lan

B. Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Campuchia

C. Việt Nam, Campuchia, Indonesia và Philippines

D. Việt Nam, Campuchia, Thái Lan và MalaysiaĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 25: Trong bài Phải chống bệnh quan liêu...1953,Hồ Chí Minh viết: Những người bị phê bình (cán bộ hoặc cơ quan), thì phải thật thà tự kiểm thảo trước quần chúng, phải.... Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. quyết định thay đổi

B. quyết định sửa chữa

C. quyết tâm sửa đổiĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

D. quyết tâm học tập

Câu 26: Trong bài nói chuyện với anh chị em học viên, cán bộ công nhân viên, học viên trường Đại học nhân dân Việt Nam khóa III-1958, Hồ Chí Minh quan niệm tư tưởng xã hội chủ nghĩa là gì?

A. đặt lợi ích chung của cả nước lên trước hếtĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

B. luôn chịu khó học hỏi, không tham ô lãng phí

C. hi sinh bản thân mình vì độc lập tự do của dân tộc

D. là tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm

Câu 27: Là tác giả của phương pháp cắt gan khô, từ năm 2000 nhà nước đã đặt ra mọt giải thưởng y học mang tên ông. Ông là ai?

A. Tôn Thất tùngĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

B. Phạm Ngọc Thạch

C. Đặng Văn Ngữ

D. Lương Đình Của

Câu 28: Trả lời những câu hỏi của cử tri Hà Nội 1958, Hồ Chí Minh nói: .... là công bằng hợp lý: làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít, không làm thì không được hưởng. Hãy chọn đáp án đúng?

A. chủ nghĩa cộng sản

B. chủ nghĩa xã hộiĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

C. nhà nước cộng sản

D. xã hội lý tưởng

Câu 29: Báo nhân dân - cơ quan ngôn luận của Đảng được quyết định xuất bản vào lúc nào?

A. đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III cảu Đảng năm 1960

B. đại hội đại biểu lần thứ I Đảng cộng sản Đông Dương năm 1975

C. hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt nam năm 1930.

D. đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng năm 1951Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 30: Nói chuyện với anh chị em học viên cán bộ công nhân viên, học viên trường Đại học nhân dân Việt Nam khóa III-1958, Hồ Chí Minh cho rằng: Để cải tạo xã hội, một mặt phải cải tạo vật chất như tăng gia sản xuất, một mặt phải....Hãy chọn đáp án đúng?

A. cải tạo tư tưởngĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

B. cái tạo suy nghĩ

C. cải tạo nhận thức

D. cải tạo tư duy

Đánh giá bài viết
2 2.938
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải trí - Thư giãn Xem thêm