Đề luyện thi vào lớp 6 môn Toán

637 79.692
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đề luyện thi vào lớp 6 môn Toán
Đề 1
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
TUYỂN SINH LỚP 6 TRƯỜNG THCS BÌNH THẮNG
NĂM HỌC 2018 2019
Khóa ngày 1 tháng 6 năm 2018
MÔN KIỂM TRA: TOÁN Phần Trắc nghiệm
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
Em hãy chọn phương án trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi sau thể hiện vào
phiếu trả làm bài trắc nghiệm.
Câu 1: Nếu tăng một cạnh của hình lập phương lên 4 lần thì thể tích của hình lập
phương đó sẽ tăng lên:
A. 64 lần B. 32 lần C. 16 lần D. 4 lần
Câu 2: Quãng đường AB dài 7 km. Lúc 8 giờ 45 phút bạn An đi bộ t A đến B với
vận tốc 3,6 km/giờ đến 10 giờ thì nghỉ một lát. Vậy lúc đó bạn An còn cách B
bao nhiêu ki-lô-mét?
A. 4,82 km B. 2,5 km C. 4,14 km D. 4,5 km
Câu 3: Trong các số sau, số nào chia hết cho cả 2; 5 9?
A. 1323 B. 1620 C. 1125 D. 1020
Câu 4: Một hình chữ nhật chiều rộng bằng 18,75% chu vi của hình đó. T số
phần trăm của chiều rộng chiều dài của hình chữ nhật đã cho là:
A. 50% B. 20% C. 60% D. 25%
Câu 5: Giá ban đầu dự định bán 15 000 đồng, nhưng sau đó chỉ bán với 12
000 đồng. Như vậy người ta đã giảm giá so với dự định bao nhiêu phần trăm?
A. 35% B. 25% C. 20% D. 30%
Câu 6: Số t nhiên lớn nhất 5 chữ số khi chia số đó cho 2012 được thương
số bằng nhau là:
A. 98637 B. 99999 C. 98588 D. 96624
Câu 7: Chữ số 5 trong số 210,152 thuộc hàng nào?
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. hàng trăm
B. hàng phần mười
C. hàng phần trăm
D. hàng chục
Câu 8: Hình vuông ABCD cạnh bằng 4 cm.Diện tích phần màu hình bên là:
A. 12,44 cm
2
B. 4,44 cm
2
C. 5,44 cm
2
D. 3,44 cm
2
Câu 9: Cho hình tam giác ABC diện tích bằng 250 cm
2
. Kéo dài cạnh đáy BC
về phía C thêm một đoạn thẳng CD sao cho BD = BC. Diện tích tam giác ACD là:
A. 125 cm
2
B. 375 cm
2
C. 500 cm
2
D. 250 cm
2
Câu 10: Anh đi từ nhà đến trường mất 30 phút, em đi từ n đến trường đó mất 40
phút. Nếu em đi học trước anh 5 phút thì anh đi bao nhiêu phút sẽ gặp em?
A. 25 phút B. 15 phút C. 12 phút D. 20 phút
Câu 11: Một xem phim giá gốc 20 000 đồng. An mua 4 vé có sử dụng phiếu
giảm giá 25%. Bình mua 5 sử dụng phiếu giảm giá 30%. Vậy mua như thế
thì Bình phải trả nhiều hơn An bao nhiêu tiền?
A. 20 000 đồng B. 5 000 đồng C. 10 000 đồng D. 15 000 đồng
Câu 12: ba người cùng làm một công việc. Nếu làm riêng, người thứ nhất làm
xong công việc sau 4 giờ, người thứ hai làm xong sau 6 giờ, còn người thứ ba làm
xong sau 12 giờ. Vậy cả ba người làm chung t bao lâu sẽ xong công việc?
A. 1 giờ 30 phút B. 2 giờ C. 1 giờ D. 3 giờ
Câu 13: Tổng ba số 2012. Nếu lấy số thứ nhất chia cho số thứ hai thì được
thương 3 2. Nếu lấy số thứ hai chia cho s thứ ba thì cũng được thương 3
2. Số thứ nhất là:
A. 154 B. 1388 C. 1394 D. 464
A
B
C
D
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 14: Cho dãy số sau: 1; 7; 13; 19; 25; ….. Số nào trong các số sau thuộc dãy số
trên?
A. 1075 B. 351 C. 686 D. 570
Câu 15: Trong các số tự nhiên từ 1000 đến 9999 bao nhiêu số không chia hết
cho 3?
A. 9 000 s B. 6 000 số C. 3 000 số D. 4 500 số
Câu 16: Người ta thả một khối sắt (đặc) hình lập phương vào một chậu đựng đầy
nước thì khối sắt chìm hoàn toàn trong nước lượng nước tràn ra ngoài 27 lít.
Vậy cạnh khối sắt đó là:
A. 27 dm B. 6 dm C. 9 dm D. 3 dm
Câu 17: Một hình hộp chữ nhật chiều cao 7 dm. Nếu tăng chiều cao thêm 3dm
thì thể tích hộp tăng thêm 96dm
3
. Thể tích của hình hộp chữ nhật đó là:
A. 224 dm
3
B. 672 dm
3
C. 960 dm
3
D. 288 dm
3
Câu 18: Hàng ngày bạn Nam đi từ nhà lúc 6 giờ 30 phút đến trường lúc 7 giờ
kém 10 phút. Sáng nay do việc bận nên 7 giờ kém 25 phút bạn mới xuất phát.
Nam tính rằng để đến trường đúng giờ, mỗi phút bạn phải đi nhanh hơn hàng ngày
50m. Độ dài quãng đường từ nhà Nam đến trường là:
A. 2,5 km B. 4 km C. 3,5 km D. 3km
Câu 19: m 2 số chẵn tổng bằng 2010, biết giữa chúng còn có 4 số chẵn?
A. Số bé: 1002; Số lớn: 1008 B. Số bé: 1004; Số lớn: 1006
C. Số bé: 998; Số lớn: 1012 D. Số bé: 1000; Số lớn: 1010
Phần 2: Tự luận
Bài 1: (1,0 điểm)
Tính:
Bài 2: (3,0 điểm)
Cho hình chữ nhật ABCD DC = 20cm, BC = 15cm điểm M trung điểm
của cạnh AB. Đoạn thẳng DB cắt đoạn thẳng MC tại điểm O.
Tính:
a. Diện tích hình thang AMCD.
b. Tỉ số của diện tích tam giác BDC diện tích hình thang AMCD.

Đề thi vào lớp 6 môn Toán năm 2018

Đề luyện thi vào lớp 6 môn Toán năm 2018 - 2019 bao gồm 2 phần Trắc nghiệm và tự luận cho các em học sinh cùng các bậc phụ huynh tham khảo cho con em mình ôn luyện, chuẩn bị kiến thức cho kì thi tuyển sinh vào lớp 6 trường Chuyên năm học mới đạt hiệu quả cao. Mời thầy cô cùng các em học sinh tham khảo.

Đề thi vào lớp 6 gồm 2 phần Tự luận và Trắc nghiệm. 3 đề thi có đáp án chi tiết kèm theo cho các em học sinh nắm được cấu trúc đề thi, hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã học lớp 5 chuẩn bị cho chương trình học lớp 6.

Đề ôn thi vào lớp 6 môn Toán mới nhất

Đánh giá bài viết
637 79.692
Thi vào lớp 6 môn Toán Xem thêm