Đề thi giữa học kì 1 môn Toán 10 năm học 2020 - 2021 Đề số 5

Đề thi giữa học kì môn Toán lớp 10 năm học 2020 - 20021 - Đề số 5 được VnDoc biên soạn bao gồm các dạng bài tập và đáp án chi tiết được xây dựng theo trọng tâm chương trình học THPT giúp học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, giúp định vị khả năng tư duy logic, khả năng nhận biết. Đây là nền tảng vững chắc giúp các bạn tự tin làm bài trong các kì thi và kiểm tra định kì. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết. Chúc các bạn ôn tập thật tốt!

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 10, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 10 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 10. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đề thi giữa học kì I lớp 10 năm 2020 – 2021

Môn: Toán – Đề số 5

Thời gian: 90 phút

Bản quyền thuộc về VnDoc.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

Đề thi giữa kì 1 – Đề số 5

Câu 1: Xác định m để 3 đường thẳng y=2x-1,y=x+2,y=\left( m-1 \right)x-3 đồng quy

A. m=0B. m=7
C. m=\pm 1D. m=-2

Câu 2: Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm A\left( 1,2 \right),B\left( -1,4 \right) là:

A. x+y=3B. x-2y-3=0
C. x-y=1D. x+2y=-2

Câu 3: Hàm số y=2{{x}^{2}}-3x+5 có đồ thị (P). Đỉnh của parabol có hoành độ là:

A. x=\frac{3}{2}B. x=\frac{3}{4}
C. x=-\frac{3}{2}D. x=-\frac{3}{4}

Câu 4: Giá trị lớn nhất của hàm số y=-{{x}^{2}}-x+15

A. \max y=\frac{15}{2}B. \max y=12
C. \max y=\frac{61}{4}D. \max y=\frac{11}{5}

Câu 5: Cho parabol (P) y={{x}^{2}}-x và đường thẳng (d) y=mx-1. Tìm giá trị của m để (P) cắt (d) tại 2 điểm phân biệt

A. m\in \left( -3,1 \right)B. m\in \left[ -3,1 \right]
C. m\in \left( -\infty ,-3 \right]\cup \left[ 1,+\infty \right)D. m\in \left( -\infty ,-3 \right)\cup \left( 1,+\infty \right)

Câu 6: Tập xác định của hàm số y=\sqrt{2x-1}+\sqrt{x+3}

A. D=\mathbb{R}\backslash \left( -\infty ,\frac{1}{2} \right)B. D=\mathbb{R}\backslash \left( -\infty ,-3 \right)
C. D=\mathbb{R}\backslash \left( -\infty ,\frac{1}{2} \right]D. D=\mathbb{R}\backslash \left( -\infty ,-3 \right]

Câu 7: Phương trình 2{{x}^{2}}-x+3=2m-1 vô nghiệm khi và chỉ khi:

A. m\ge \frac{11}{3}B. m<\frac{31}{16}
C. m\ge \frac{4}{13}D. m<\frac{1}{5}

Câu 8: Tập xác định của hàm số y=\frac{3x-1}{\sqrt{-4x+3}}

A. D=\left[ \frac{3}{4},+\infty \right)B. D=\mathbb{R}\backslash \left( \frac{3}{4},+\infty \right)
C. D=\mathbb{R}\backslash \left[ \frac{3}{4},+\infty \right)D. D=\left( -\frac{3}{4},+\infty \right)

Câu 9: Phương trình đường thẳng đi qua điểm I\left( 3,-1 \right) và song song với đường thẳng 2x-3y=5 là:

A. 2x+3y=4B. 2x+3y-1=0
C. 2x-3y=9D. 2x-3y+9=0

Câu 10: Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số chẵn?

A. y={{x}^{3}}+2{{x}^{2}}-1B. y=\left| 2x+1 \right|+{{x}^{2}}
C. y=\frac{x+1}{x}D. y=\sqrt{x-1}-1

Câu 11: Cho tam giác ABC có M, N lần lượt là trung điểm của BC và AB, điểm D thuộc cạnh AC sao cho DC = 2DA và gọi K là trung điểm của ND. Phân tích \overrightarrow{AK}=m\overrightarrow{AB}+n\overrightarrow{AC}. Giá trị biểu thức T=4m-6n là:

A. T=\frac{1}{3}B. T=2
C. T=1D. T=0

Câu 12: Cho 4 điểm bất kì A, B, C, D. Đẳng thức nào sau đây đúng?

A. \overrightarrow{DA}=\overrightarrow{DB}-\overrightarrow{BA}B. \overrightarrow{CD}+\overrightarrow{CA}=\overrightarrow{DA}
C. \overrightarrow{DB}-\overrightarrow{DA}=\overrightarrow{BA}D. \overrightarrow{BC}+\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AC}

Câu 13: Cho tam giác ABC có AB = AC = a, \widehat{ABC}={{120}^{0}}. Độ dài vectơ \overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC} bằng:

A. 2aB. a\sqrt{3}
C. aD. 3a

Câu 14: Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB = 3, AC = 4. Tính độ dài vectơ \overrightarrow{u}=\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}

A. 12\sqrt{3}B. 2\sqrt{13}
C. 2\sqrt{2}D. 3\sqrt{2}

Câu 15: Tập xác định của hàm số y=f\left( x \right)=\frac{1}{\sqrt{x-1}}+\sqrt{3-x}

A. D=(1,3]B. D=\left[ 1,3 \right]
C. D=\left( 1,3 \right)D. D=\left( -\infty ,1 \right)\cup \left( 3,+\infty \right)

(Tài liệu vẫn còn tiếp)

Mời bạn đọc tải tài liệu để xem đầy đủ đề thi và đáp án

Đáp án phần trắc nghiệm đề số 5

1.B2.A3.B4.C5.D
6.A7.B8.C9.C10.B
11.D12.D13.C14.B15.A
16.C17.D18.B19.A20.A
21.D22.A23.B24.A25.C

-------------------------------------------------

Mời bạn đọc tham khảo thêm một số tài liệu liên quan:

Trên đây là Đề thi giữa học kì 1 môn Toán 10 năm học 2020 - 2021 Đề số 5 VnDoc.com giới thiệu tới quý thầy cô và bạn đọc . Ngoài ra VnDoc mời độc giả tham khảo thêm tài liệu ôn tập một số môn học: Toán lớp 10, Tiếng anh lớp 10, Vật lí lớp 10, Ngữ văn lớp 10,...

Đánh giá bài viết
1 1.356
Sắp xếp theo
    Đề thi giữa kì 1 lớp 10 Xem thêm