Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020 - Đề 10

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020 - Đề 10 là tài liệu ôn tập giúp các thầy cô cùng các bậc phụ huynh cho các em học sinh ôn tập và ra đề thi học kì 1 lớp 2 hiệu quả nhất. Chúc các em học tốt và thi tốt.

1. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020 - Đề 10

I. TRẮC NGHIỆM (2,5 điểm)

Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1. Cho hình vẽ: (1 điểm)

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020 - Đề 10

a. Số hình vuông có trong hình vẽ là:

A. 4

B. 5

C. 6

b. Số hình tam giác có trong hình vẽ là:

A. 4

B. 5

C. 6

Câu 2. Cho phép tính: 53 – 36. Kết quả của phép tính trên là: (0,5 điểm)

A. 27

B. 17

C. 7

Câu 3. 14kg + ... kg = 32kg. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: (0,5 điểm)

A. 22kg

B. 18kg

C. 28kg

Câu 4. Kết quả của phép cộng 18 + 17 là: (0,5 điểm)

A. 25

B. 35

C. 21

II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 5. Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

53 – 23

60 – 27

83 – 26

74 – 35

Câu 6. Tìm x: (2 điểm)

a. x – 29 = 58

b. 63 – x = 41

c. x + 25 = 63

d. 35 + x = 61

Câu 7. Lan hái được 46 bông hoa, Mai hái được ít hơn Lan 8 bông hoa. Hỏi Mai hái được bao nhiêu bông hoa? (2 điểm)

Câu 8. Tìm số lớn nhất có hai chữ số mà tổng hai chữ số của số đó bằng 13? (1 điểm)

Câu 9. (0,5 điểm)

Hình vẽ sau có: ……. hình tam giác.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020 - Đề 10

2. Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020 - Đề 10

I. TRẮC NGHIỆM (2,5 điểm)

Câu 1.

a. B. 5

b. C. 6

Câu 2. B. 17

Câu 3. B. 18kg

Câu 4. B. 35

II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 5.

53 – 23 = 30

60 – 27 = 33

83 – 26 = 57

74 – 35 = 39

Câu 6.

a. x – 29 = 58

x = 58 + 29

x = 87

b. 63 – x = 41

x = 63 - 41

x = 22

c. x + 25 = 63

x = 63 - 25

x = 38

d. 35 + x = 61

x = 61 - 35

x = 26

Câu 7.

Mai hái được số bông hoa là:

46 - 8 = 38 (bông hoa)

Đáp số: 38 bông hoa.

Câu 8. Số lớn nhất có hai chữ số mà tổng hai chữ số của số đó bằng 13.

13 = 7 + 6 = 8 + 5 = 9+ 4

=> Số cần tìm là 94.

Câu 9.

Hình vẽ có 4 hình tam giác.

Các thầy cô không nên đặt nặng quá nhiều về việc làm bài tập cho các em, trong giờ học nên kết hợp cả thực hành để không khí lớp trở lên vui tươi và sôi động hơn. Và nên rèn cho học sinh biết, đặt ra câu hỏi và giải quyết vấn đề gặp phải trong quá trình học tập.

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các em Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020 - Đề 10. Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm tài liệu môn Tiếng Việt 2giải toán lớp 2 hay Tiếng Anh lớp 2, Giải Tự nhiên và xã hội 2, Bài tập cuối tuần lớp 2,.... để học tốt hơn các chương trình của lớp 2.

Đánh giá bài viết
1 1.887
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán Xem thêm