Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020 - Đề 9

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020 - Đề 9 là tài liệu ôn tập giúp các thầy cô cùng các bậc phụ huynh cho các em học sinh ôn tập và ra đề thi học kì 1 lớp 2 hiệu quả nhất. Chúc các em học tốt và thi tốt.

1. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020 - Đề 9

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Khoanh tròn vào trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1. Anh nhiều hơn em 6 viên kẹo. Nếu anh cho em 4 viên kẹo thì ai có kẹo nhiều hơn?

A. Anh

B. Em

C. Không ai nhiều hơn

Câu 2. Ngày 28 tháng 10 là thứ hai. Ngày 23 tháng 10 là thứ mấy?

A. Thứ năm

B. Thứ tư

C. Thứ ba

Câu 3. Có mấy đoạn thẳng ở hình bên:

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn toán năm 2019

A. 6 đoạn thẳng

B. 5 đoạn thẳng

C. 4 đoạn thẳng

Câu 4. Cho ...9 < 89.

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 7

B. 8

C. 9

Câu 5. Đồng hồ nào chỉ cùng giờ:

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn toán năm 2019

A. Đồng hồ A và đồng hồ D

B. Đồng hồ A và đồng hồ E

C. Đồng hồ C và đồng hồ D.

Câu 6. Hình bên có:

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn toán năm 2019

A. 3 hình tam giác và 1 hình tứ giác.

B. 3 hình tam giác và 2 hình tứ giác.

C. 4 hình tam giác và 2 hình tứ giác.

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 7. (2 điểm) Đặt tính và tính:

a. 58 + 29

b. 91 – 89

c. 52 + 15

d. 100 – 71

Câu 8. (1 điểm) Tính nhẩm:

7 + 23 + 8 = .....

79 – 9 + 5 = .....

85 – 25 + 6 = .....

20 + 40 – 30 = .....

Câu 9. (1 điểm) Tìm x biết:

a. 56 – x = 27

b. x + 18 = 71 – 23

Câu 10. (2 điểm) Đoạn thẳng thứ nhất dài 63 dm. Đoạn thẳng thứ hai ngắn hơn đoạn thẳng thứ nhất 14 dm. Hỏi đoạn thẳng thứ hai dài bao nhiêu đề-xi-mét?

Câu 11. (1 điểm) Điền số còn thiếu vào chỗ trống

4... - 17 = 23

86 - 37 = ...9

2. Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 2 môn toán năm 2019

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. B. Em

Câu 2. B. Thứ tư

Câu 3. A. 6 đoạn thẳng

Câu 4. A. 7

Câu 5. B. Đồng hồ A và đồng hồ E

Câu 6. C. 4 hình tam giác và 2 hình tứ giác.

II. TỰ LUẬN

Câu 7.

a. 58 + 29 = 87

b. 91 – 89 = 2

c. 52 + 15 = 67

d. 100 – 71 = 29

Câu 8.

7 + 23 + 8 = 38

79 – 9 + 5 = 75

85 – 25 + 6 = 66

20 + 40 – 30 = 30

Câu 9.

a. 56 – x = 27

x = 56 - 27

x = 29

b. x + 18 = 71 – 23

x + 18 = 48

x = 48 - 18

x = 30

Câu 10.

Đoạn thẳng thứ hai dài số đề-xi-mét là:

63 - 14 = 49 (dm)

Đáp số: 49 đề-xi-mét

Câu 11.

40 - 17 = 23

86 - 37 = 49

Vai trò quản lí của giáo viên đối với lớp là rất quan trọng, không những phải quan tâm đến việc học của các em, các thầy cô cũng phải xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch giáo dục, đôn đốc, kiểm tra và đánh giá kết quả học tập và tu dưỡng của học sinh trong lớp. Mời các bạn cùng xem: 10 biện pháp đảm bảo giáo viên làm tốt công tác chủ nhiệm.

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các em Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020 - Đề 9. Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm tài liệu môn Tiếng Việt 2giải toán lớp 2 hay Tiếng Anh lớp 2, Giải Tự nhiên và xã hội 2, Bài tập cuối tuần lớp 2,.... để học tốt hơn các chương trình của lớp 2.

Đánh giá bài viết
7 1.792
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán Xem thêm