Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Vật lý ban KHTN năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Chí Thanh - TP. HCM

S GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TP. H CHÍ MINH
TRƯNG THPT NGUYN CHÍ THANH
-------oOo-------
KIM TRA HC K II - NĂM HỌC: 2018- 2019.
KHI 10- BAN T NHIÊN.
MÔN: VT LÝ - Thi gian: 45 phút
Câu 1. Phát biểu định luật bảo toàn động lượng .
AD : Viên bi A khi lưng 200 g đang chuyn đng theo phương ngang vi tc đ v
1
= 5 m/s thì ti đập vào viên bi B
có khối lưng 100 g đang đng yên (v
2
= 0). Sau khi va chm viên bi B chuyn đng v phía trưc (cùng hưng vi
chuyn đng ca bi A trưc va chm) với tc đ
'
2
v
= 3 m/s. Tính tc đ
'
1
v
ca viên bi A sau va chm.
Câu 2. Nêu định nghĩa động năng.
AD: Tính động năng của mt xe khối lượng 2 tấn đang chuyển động vi tốc độ 20m/s.
Câu 3. Nêu định nghĩa, công thức và đơn vị của Thế năng trọng trường.
Câu 4. Nội năng gì? Nội năng của vật phụ thuộc vào những yếu tố nào? những cách nào làm thay
đổi nội năng của một vật?
Câu 5. Phát biểu viết công thức định luật Bôilơ – Mariôt. Giải thích tại sao bọt
khí trong nước nổi lên càng gần mặt nước thì càng phình to ra ? Giả sử nhiệt độ
trong nước không đổi.
Câu 6. Một vật được kéo từ trang thái nghỉ trên đoạn đường ngang dài 20 m với
lực kéo nằm ngang có độ lớn 450 N , lực cản do ma sát tác dụng lên vật 150 N.
Tính công của lực kéo và công của lực ma sát tác dụng lên vật .
Câu 7. Một vật khối lượng m rơi tự do từ độ cao 90m so với mặt đất (chọn mặt đất là gốc thế năng); (g =
10m/s
2
). Xác định vận tốc mà tại M mà vật có động năng bằng
1
2
cơ năng.
Câu 8. Một khối khí tưởng biến đổi quá trình được biểu diễn như đồ thị
sau:
a) Hãy gi tên các quá trình chuyn trng thái : t (1) sang (2); t (2) sang (3);
t (3) sang (1)?
b) Biết rng trng thái (1) có p
1
= 1 atm . Tính áp sut trng thái (2).
Câu 9. Trong xy lanh của một động cơ đốt trong hỗn hợp khí ở áp suất 1atm, nhiệt độ 47
o
C có thể tích 40
dm
3
. Sau khi nén hỗn hợp khí áp suất 15 atm. Tính nhiệt độ của khí sau khi nén? Biết thể tích sau khi
nén 5 dm
3
.
Câu 10. Người ta truyền cho khí trong xi lanh một nhiệt lượng 110 J. Chất khí nra, thực hiện công 75J
đẩy pit-tông lên. Tính độ biến thiên nội năng của khí.
---oOo---
150
300
80
40
V(
3
)
O
T(K)
(1)
(2)
(3)
ĐÁP ÁN LÝ 10 TN
Câu 1
Đnh lut bo toàn đng lưng: tng đng lượng ca mt h cô lp là mt đi lưng bo toàn
0,25
Chn chiu dương là chiều chuyển động của viên bi A tc va chm
Áp dụng ĐLBT động lượng: m
1.
𝑣
1
= m
1
.𝑣
1
+ m
2
. 𝑣
2
Chiếu lên chiu dương: m
1.
v
1
= m
1
.v
1
+m
2.
v
2
Thế s tính được: v
1
= 3,5 (m/s)
0,25
0,25
0,25
Câu 2
Đnh nghĩa đng năng: Đng năng là năng lượng vt có đưc do nó đang chuyn đng.
0,25
Công thc đng năng
𝑊
đ
=
1
2
𝑚𝑣
2
W
đ
= 4.10
5
J
0,25
0,5
Câu 3
+ Thế năng trọng trường là dạng năng lượng do tương tác gia vật và trái đt
0.25
+ Công thc: W
t
= mgz
+ Đơn v:
W : : :
t
Jun J m kg z met
0,5
0,25
Câu 4
+ Trong nhit đng lc hc ngưi ta gi tng đng năng và thế năng ca các phân t cu to nên vt là ni
năng ca vt.
0,5
+ Ni năng ph thuc 2 yếu t là nhit đ và th tích ca vt.
+ 2 cách làm thay đi ni năng: thc hin công và truyn nhit. (Thiếu 1 kng cho đim)
0,25
0.25
Câu 5
Đ. lut: trong quá trình đng nhit ca mt lưng khí nht đnh, áp sut t l nghch vi th tích.
P.V = hs hay P
1
V
1
= P
2
V
2
.
0,5
0,25
Gii thích : Khi bt khí ni lên P gim
V tăng
0,25
Câu 6
A
FK
= F
K
.s = 450.20=9000J
0,5
A
ms
= - F
ms
.s = -150.20 = -3000 J
0,5
Câu 7

tmax max
W W mgh
Tại M:
1
2
d
WW

2
11
22
max
mv mgh
30v (m / s )
0,25
0,25
0,5
Câu 8
(1) (2): Đẳng nhit
(2) (3): Đẳng tích
(3) (1): Đẳng áp
1 1 2 2 2
0,5 atmpV p V p
.
0.25
0,25
0,25
0,25
Câu 9
+ Áp dng phương trình trạng thái:
1 1 2 2
12
p V p V
TT
+ T
2
= 600 K
0,5
0,5
Câu 10
Khi khí nhn nhit: Q = 110 (J) > 0
0,25
Khi khí thc hin công: A = - 75J < 0
Độ biến thiên nội năng:
U A Q
(Ghi công thc và thế s đúng dấu cũng cho đủ điểm)
= -75 + 110 = 35 J
0,25
0,25
0,25
Thiếu đơn vị: tr 0,25đ/1lần. Tr tối đa 0,5 đ trên toàn bài.

Đề thi học kì 2 Vật lý 10

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Vật lý ban KHTN năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Chí Thanh - TP. HCM. Tài liệu gồm 10 câu hỏi bài tập, thời gian làm bài 45 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Vật lý ban KHTN năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Chí Thanh - TP. HCM. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 585
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 10 Xem thêm