Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Toán trường THCS Nguyễn Trường Tộ, Đắk Lắk năm học 2020 - 2021

Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: [email protected]m | Hotline: 024 2242 6188
PGD&ĐT HUYỆN BUÔN ĐÔN KIM TRA HC K II M HỌC 2020-2021
TRƯNG THCS NGUYỄN TRƯỜNG T Môn: TOÁN - LP 9
Thi gian làm bài 90 phút
MA TRN Đ KIM TRA
Cấp độ
Ch đề
Nhn biết
Thông hiu
Cng
Cấp độ thp
Cấp độ cao
TNK
Q
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNK
Q
TL
1. Hàm s y = ax
2
(a
0)
1
0,5
5%
1
0,5
5%
2. Phương trình bậc hai
1
0,5
5%
1
1
10%
1
0,5
5%
3
2,0
20%
3. H thc Viét
1
0,5
5%
1
1,0
10%
2
1,5
15%
4. Gii bài toán bng cách
lập phương trình
1
1,0
10%
1
1,0
10%
5. Hình nón
1
0,5
5%
1
0,5
5%
6. Hình tr
1
0,5
5%
1
0,5
5%
7. Góc tâm
1
0,5
5%
1
0,5
5%
8. T giác ni tiếp
1
1,0
10%
1
0,5
5%
1
1,0
10%
1
1,0
10%
4
3,5
35%
Tng s câu
S đim
T l %
5
3,5
35%
5
3,0
30%
3
2,5
25%
1
1,0
10%
14
10
100%
Giáo viên biên son
Lê Thiện Đức
Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: [email protected]m | Hotline: 024 2242 6188
PGD&ĐT HUYỆN BUÔN ĐÔN KIM TRA HC K II NĂM HỌC 2020-2021
TRƯNG THCS NGUYỄN TRƯỜNG T Môn: TOÁN - LP 9
Thi gian làm bài 90 phút
I/ Phn trc nghim: (4 điểm)
Hc sinh chn ch cái đứng đầu ý đúng các câu ri ghi vào bài làm.
Câu 1. (0,5đ) Bit thc
'
của phương trình 4x
2
6x 1 = 0 là:
A. 13 B. 5 C. 20 D. 52
Câu 2. (0,5đ) Cho tam giác ABC vuông ti A có AC = 3cm và AB = 4cm. Quay tam giác
đó một vòng quanh cạnh AB được mt hình nón. Din tích xung quanh của hình nón đó
là:
A. 15
2
( )cm
B. 30
2
( )cm
C. 24
2
( )cm
D. 20
2
( )cm
Câu 3. (0,5đ) Công thc tính th tích ca hình tr có bán kính đường tròn đáy bng R,
chiu cao bng h là:
A.
2
Rh
B.
3
4
3
R
C.
2
4
3
Rh
D.
2
1
3
Rh
Câu 4. (0,5đ) Giá tr ca a đ phương trình x
2
+2x - a = 0 có nghim kép là:
A. a = -1 B. a = 4 C. a = 1 D. a = 4
Câu 5. (0,5đ) Phương trình bậc hai x
2
+7x - 8 = 0 tích hai nghim của phương trình
bng:
A. - 8 B. 8 C. 7 D. 7
Câu 6. (0,5đ) Tam giác đều ABC ni tiếp đường tròn (O). M là một đim trên cung nh
AC (M khác A và C), s đo của góc AMC là:
A. 120
o
B. 60
o
C. 30
o
D. 180
o
Câu 7. (0,5đ) Đim P (1; 2) thuc đ th hàm s
2
y ax
khi a bng:
A. -2 B. 2 C. 4 D. 4
Câu 8. (0,5đ) Cho (O; R) và (O’; R) cắt nhau tại A và B, O’nằm trên (O). Số đo cung
AO’B của đường tròn (O) là:
Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: [email protected]m | Hotline: 024 2242 6188
A. 120
o
B. 60
o
C. 30
o
D. 240
o
II/ Phần tự luận. (6 điểm)
Câu 1. (2đ) Cho phương trình
2
2 4 4 0x mx m
a) Giải phương trình khi m = 3
b) Tìm m để phương có hai nghiệm
12
,xx
sao cho
12
11
1
xx

Câu 2. (1đ) Mt hình ch nht có chiu dài hơn chiều rộng 3cm và đưng chéo là 15cm.
Tính din tích ca hình ch nht đó.
Câu 3. (3đ) Cho hình vuông ABCD, điểm E thuc cnh BC (E
B và E
C). Qua B k
đường thng vuông góc với DE, đưng thng này ct các đưng thng DE và DC theo
th t H và K.
a) Chng minh rng BHCD là t giác ni tiếp.
b) Tính s đo góc CHK.
c) Chng minh KC.KD = KH. KB.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 9 môn Toán có đáp án

Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Toán trường THCS Nguyễn Trường Tộ, Đắk Lắk năm học 2020 - 2021 là đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 9 dành cho các bạn học sinh lớp 9 tham khảo. Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Toán này sẽ giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nói chung và ôn thi kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 9 nói riêng. Mời các bạn và thầy cô tham khảo. Chúc các bạn đạt điểm cao trong các kì thi quan trọng sắp tới.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 9. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Ngoài Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Toán trường THCS Nguyễn Trường Tộ, Đắk Lắk năm học 2020 - 2021, mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học học kì 1 lớp 9, đề thi học học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 58
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Toán Xem thêm