Đề thi KSCL lớp 11 môn Toán trường THPT Đồng Đậu năm học 2019 - 2020 (lần 1)

TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐU ĐỀ THI KSCL LN I NĂM HC 2019 - 2020
MÔN TOÁN KHI 11
Thi gian làm bài: 90 phút (không k thi gian phát đề)
MÃ Đ 134
Câu 1: Tìm tập xác định ca hàm s:
sin 1
cos
x
y
x
=
.
Câu 2: Giải phương trình:
3
cos
2
x =
.
Câu 3: Giải phương trình:
2
2sin sin 1 0
xx −=
.
Câu 4: Tìm giá tr ln nht và giá tr nh nht ca hàm s
sin2 3cos2 1yx x=++
.
Câu 5: Tìm để phương trình 4 = 
3 + 
có nghim thuc khong 0;

.
Câu 6: Đề thi kho sát môn toán ca hc sinh khối 11 trường THPT Đồng Đậu gm hai phn
đề t lun và trc nghim. Mi hc sinh d thi phi thc hin gii 2 phn đề gm mt phn t
lun và mt phn trc nghiệm. Trong đó tự luận có 12 đề, trc nghiệm có 15 đề. Hi mi hc
sinh có bao nhiêu cách chọn đề thi gm t lun và trc nghim?
Câu 7: Trong mt cuc thi pha chế, mi đội chơi được s dng tối đa 24g hương liệu, 9 lít
nước 210g đường để pha chế nước cam c táo. Đ pha chế 1 lít nước cam cn 30
gam đường, 1 lít nước và 1 gam hương liu; pha chế 1 lít c táo cần 10 gam đường, 1 lít
nước 4 gam hương liệu. Mi lít c cam nhận được 60 điểm thưng. Mi lít c táo
được 80 điểm thưng. Hi cn pha chế bao nhiêu lít nước trái cây mi loi đ được s điểm
thưởng là ln nht?
Câu 8: Trong mt phẳng Oxy, cho đường thng d: x + y - 2 = 0 . Viết phương trình đường
thng d’ nh của đường thng d qua phép tnh tiến theo vecto
(1; 2)
v
.
Câu 9: Trong mt phẳng Oxy, cho điểm N(-2;3). Tìm nh ca đim N khi thc hin liên tiếp
phép tnh tiến theo vectơ
(1; 1)v
phép v t tâm I t s 2, vi I(1;2).
Câu 10:
15TCho đường tròn (C): 15T
22
2 4 20 0xy xy+−+=
15T và hai đưng thng 15T
1
:2 5 0d xy+−=
,
15T. Lập phương trình đường thng tiếp xúc vi (C) ti A và ct 15T
12
,dd
15T lần lượt ti
B và C sao cho B là trung điểm của đoạn thng AC.
-------------------- HT--------------------
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
ĐÁP ÁN Đ THI KHO SÁT CHT NG LẦN 1 NĂM HỌC 2019 - 2020
MÔN TOÁN KHI 11
MÃ Đ 134
Câu
Đáp án
Đim
1
Tìm tập xác định ca hàm s:
sin 1
cos
x
y
x
=
.
Điu kin:
cos 0
x
.
0,25
( ).
2
x kk
π
π
⇔≠ +
0,25
Tập xác định
\;
2
kk
π
π

+∈



.
0,5
2
Giải phương trình:
3
cos .
2
x =
3
cos cos cos .
26
xx
π
=⇔=
0,5
2 ( ).
6
x kk
π
π
⇔=±+
0,5
3
Giải phương trình:
2
2sin sin 1 0.xx −=
2
sin 1
2sin sin 1 0 .
1
sin
2
x
xx
x
=
−=
=
0,25
sin 1 2 ( ).
2
x x kk
π
π
=⇔= +
0,25
2
1
6
sin ( ).
7
2
2
6
xk
xk
xk
π
π
π
π
=−+
=−⇔
= +
0,25
Vy nghim của phương trình là:
2
2
xk
π
π
= +
2
6
7
2
6
xk
xk
π
π
π
π
=−+
= +
()k
.
0,25
4
Tìm giá tr ln nht, giá tr nh nht ca hàm s:
sin2 3cos2 1yx x=++
.
Gi s hàm s đạt gía tr ln nht hoc nh nht là y, khi đó phương trình
0,25
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
sau có nghim:
sin2 3cos2 -1.x xy
+=
Ta có:
( )
(
)
2
2
13 1
y
+ ≥−
0,25
2
2 30 1 3yy y − ≤ ⇔−
.
0,25
Vy hàm s đã cho đạt giá tr ln nht là 3.
Hàm s đã cho đạt giá tr nh nht là -1.
0,25
5
Tìm để phương trình 4 = 
3 + 
có nghim thuc
khong
0;

.
4 = 
3 + 
(
2 1
)
= 4
2 4
2 32 + 3()
0,25
Đặt t = cos2x.
0;

; 1
.
0,25
(*)
2
43mt
=
Xét hàm
2
3
4 3; ;1
2
yt t

=−∈


Ta có bng biến thiên:
t
3
2
1
y
1
0
0,25
T bng biến thiên ta có 0<m<1 thì tha mãn yêu cu bài toán.
0,25
6
Đề thi kho sát môn toán ca hc sinh khi 11 trưng THPT Đồng Đậu
gm hai phần đề t lun và trc nghim. Mi hc sinh d thi phi thc hin
gii 2 phần đề gm mt phn t lun và mt phn trc nghiệm. Trong đó tự
luận 12 đề, trc nghiệm 15 đề. Hi mi hc sinh có bao nhiêu cách
chọn đề thi gm t lun và trc nghim?
Mi hc sinh chn 1 đ t lun có 12 cách; chn 1 đ trc nghim có 15
cách.
0,5
Theo quy tc nhân, mi hc sinh d thi có 12.15=180 cách chọn đề.
0,5
7
Trong mt cuc thi pha chế, mi đội chơi được s dng tối đa 24g hương
liu, 9 lít nước 210g đường để pha chế nước cam c táo. Đ pha
chế 1 lít nước cam cần 30 gam đường, 1 lít nước 1 gam hương liệu; pha
chế 1 lít nưc táo cần 10 gam đường , 1 lít nước 4 gam hương liệu. mi
lít c cam nhận được 60 điểm thưng. Mi lít c táo được 80 điểm
thưởng. Hi cn pha chế bao nhiêu lít nước trái cây mi loi đ được s
điểm thưởng là ln nht?
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi KSCL lớp 11 môn Toán trường THPT Đồng Đậu năm 2019

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc Đề thi KSCL lớp 11 môn Toán trường THPT Đồng Đậu năm học 2019 - 2020 (lần 1) để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu ôn tập, củng cố kĩ năng làm Toán của mình nhé. Mời bạn đọc cùng tham khảo và tải về tại đây.

Đề thi KSCL lớp 11 môn Toán trường THPT Đồng Đậu năm học 2019 - 2020 (lần 1) mà VnDoc.com muốn giới thiệu tới bạn đọc dưới đây có đáp án kèm theo, đề thi là tổng hợp về kiến thức tìm tập xác định của hàm số, kĩ năng giải phương trình, bài thi được làm trong vòng 90 phút, mời bạn đọc cùng tha khảo chi tiết.

VnDoc.com vừa giới thiệu tới bạn đọc về Đề thi KSCL lớp 11 môn Toán trường THPT Đồng Đậu năm học 2019 - 2020 (lần 1). Bên cạnh đó VnDoc.com mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tài liệu đầy đủ cho các môn Toán lớp 11, Tiếng Anh lớp 11, Ngữ Văn lớp 11..., bạn đọc cũng có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 11 hay đề thi học kì 2 lớp 11, ....

Đánh giá bài viết
2 947
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 11 Xem thêm