Đề thi thử Đại học cao đẳng năm 2013 môn Lịch sử

Đề thi đại học khối C

CÂU LẠC BỘ SỬ HỌC TRẺ

ĐỀ THI THỬ SỐ 2

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013
Môn thi: LỊCH SỬ; Khối: C

Thời gian làm bài: 180 phút

PHẦN LÀM CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)

Câu I (2,5 điểm)

Trình bày tác động của hai sự kiện lịch sử sau đây đối với cách mạng Việt Nam trong thập niên 30 của thế kỉ XX :

- Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933).

- Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản (7 – 1935).

Câu II (2,5 điểm)

Trong phong trào giải phóng dân tộc 1939 – 1945, những cuộc nổi dậy nào được xem là những tiếng súng báo hiệu cho cuộc khởi nghĩa toàn quốc ? Tóm tắt nguyên nhân bùng nổ, diễn biến và kết quả của các sự kiện này.

Câu III (2,0 điểm)

Nêu nhiệm vụ và tính chất của cuộc Cách mạng tháng Tám 1945 ở Việt Nam.

PHẦN RIÊNG (3,0 điểm)

Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu IV.a hoặc IV.b)

Câu IV.a. Theo chương trình Chuẩn (3,0 điểm)

Nêu âm mưu và thủ đoạn của đế quốc Mĩ trong việc tiến hành chiến lược “Chiến tranh cục bộ” và “Việt Nam hóa chiến tranh”. Từ đó, hãy tìm ra điểm giống nhau và khác nhau giữa hai chiến lược trên.

Câu IV.b. Theo chương trình Nâng cao (3,0 điểm)

Bằng tư liệu lịch sử chọn lọc, hãy nêu những điểm giống và khác nhau giữa chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 với Chiến dịch Hồ Chí Minh 1975.

Đánh giá bài viết
1 2.187
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi đại học khối C Xem thêm