Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán lần 1 Sở GD&ĐT Bắc Giang

Trang 1/6 - Mã đề thi 101
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BẮC GIANG
ề thi gồm có 06 trang)
KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
LẦN 1 NĂM 2021
BÀI THI: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
Mã đề thi: 101
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Số báo danh: .............................
Câu 1: Gọi
T
là tập tất cả những giá trị thực của
x
để
3
log 2021
x
có nghĩa. Tìm
T
?
A.
0;2021
T . B.
0;2021
T .
C.
;2021
T  . D.
;2021
T  .
Câu 2: Cho hai tích phân
5
2
d 8
f x x
2
5
d 3
g x x
. Tính
5
2
4 1 d
I f x g x x
.
A.
27
I
. B.
3
I
. C.
13
I
. D.
11
I
.
Câu 3: Nguyên hàm
cos 2
x dx
bằng
A.
1
sin 2 .
2
x C
B.
sin 2 .
x C
C.
1
sin 2 .
2
x C
D.
sin 2 .
x C
Câu 4: Cho một hình cầu có diện tích bề mặt bằng
16
, bán kính của hình cầu đã cho bằng
A. 1. B. 2. C. 4. D. 3.
Câu 5: Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng
: 2 3 5 0
P x y
. Vectơ nào sau đây là một vectơ
pháp tuyến của
P
?
A.
1
2; 3;0 .
n
B.
4
2;3;5 .
n
C.
2
2; 3;5 .
n
D.
3
2;3;5 .
n
Câu 6: Cho
,
a b
là các số thực dương thỏa mãn
1
a
log 3
a
b
. Tính
2
log
a
a b
.
A. 4. B. 3. C. 5. D. 6.
Câu 7: Cho khối lăng trụ tam giác có thể tích bằng 12 và diện tích đáy bằng 3. Chiều cao của khối lăng
trụ đã cho bằng
A. 4. B. 3. C. 8. D. 12.
Câu 8: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường
2
y x
2
y x
bằng
A.
9
.
4
B.
8
.
9
C.
9.
D.
9
.
2
Câu 9: Nghiệm của phương trình
1
2 8
x
A.
2
x . B.
3
x . C.
3
x . D.
2
x .
Câu 10: Cho hình nón có chiều cao bằng 3 và bán kính đáy bằng 4. Diện tích toàn phần của hình nón đã
cho bằng
A.
16
. B.
20
. C.
36
. D.
26
.
Câu 11: Trong không gian
,
Oxyz
cho hai điểm
2;1;0
A
,
0; 1;4
B
. Mặt phẳng trung trực của đoạn
thẳng
AB
có phương trình là
A.
2 2 0
x y
. B.
2 4 0
x y z
.
Trang 2/6 - Mã đề thi 101
C.
2 3 0
x y z
. D.
2 3 0
x y z
.
Câu 12: Giá trị của
3
0
d
x
bằng
A.
2
. B.
1
. C.
0
. D.
3
.
Câu 13: Cho khối chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh đều bằng 2. Thể tích của khối chóp đã cho bằng
A.
4 2.
B.
4 2
.
3
C.
4 3
.
3
D.
4 3.
Câu 14: Trong không gian
,
Oxyz
hình chiếu vuông góc của điểm
2;3;4
A
trên mặt phẳng tọa độ
Oxy
có tọa độ là
A.
2;0;0 .
B.
2;3;0 .
C.
0;3;4 .
D.
2;0;4 .
Câu 15: Trong không gian
,
Oxyz
cho ba điểm
2;0;0
A
,
0; 1;0
B
0;0;3 .
C
Mặt phẳng
ABC
đi qua điểm nào trong các điểm dưới đây?
A.
2; 1;3 .
Q B.
2; 1; 3 .
M
C.
1; 2;3 .
N D.
3; 1;2 .
P
Câu 16: Hàm số nào sau đây là một nguyên hàm của hàm số
2
x
f x e
?
A.
2
1
2020
2
x
F x e
. B.
2
2 1
x
F x e
.
C.
2
1
2
x
F x e x
. D.
2
2021
x
F x e
.
Câu 17: Trong không gian
,
Oxyz
cho phương trình
2 2 2 2
2 2 2 3 3 7 0
x y z m y m z m
với m là tham số thực. Có bao nhiêu số tự nhiên m để phương trình đã cho là phương trình của một mặt
cầu?
A.
4
. B.
3
. C.
5
. D.
2
.
Câu 18: Hàm số nào dưới đây có bảng biến thiên như hình vẽ sau?
A.
4 2
2 1.
y x x B.
3 2
3 1
y x x .
C.
4 2
2 1.
y x x D.
3 2
3 1
y x x .
Trang 3/6 - Mã đề thi 101
Câu 19: Cho hàm số bậc ba
y f x
có đồ thị là đường cong như hình vẽ sau:
`
x
y
1
3
-
1
-1
O
Số nghiệm thực của phương trình
2 5 0
f x
A. 2. B. 1. C. 3. D. 0.
Câu 20: Số giao điểm của đường cong
3 2
2 1
y x x x
và đường thẳng
1 2
y x
A.
1
. B.
2
. C.
3
. D.
0
.
Câu 21: Cho khối trụ có bán kính đáy
3
r
và chiều cao
4.
h
Thể tích của khối trụ đã cho bằng
A.
16 .
B.
48 .
C.
12 .
D.
36 .
Câu 22: Cho hình lập phương .
ABCD A B C D
(hình vẽ bên dưới). Số đo góc giữa hai đường thẳng
AC
A D
bằng
A.
30
. B.
45
. C.
60
. D.
90
.
Câu 23: Cho hàm số
y f x
có đồ thị như hình vẽ sau:
Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng
A. 2. B. 1. C. -2. D. -1.
Câu 24: Nghiệm của phương trình
2
log 3 1 3
x
A.
10
.
3
x
B.
7
.
3
x
C.
3.
x
D.
6.
x
Câu 25: Cho hàm số
y f x
có bảng biến thiên như sau:

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 môn Toán

Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán Sở GD&ĐT Bắc Giang lần 1 được VnDoc.com sưu tầm và gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi với cấu trúc 50 câu hỏi trắc nghiệm Toán 12, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em ôn thi THPT Quốc gia.

Nhằm giúp các em học sinh lớp 12 có tài liệu ôn thi THPT Quốc gia, VnDoc giới thiệu chuyên mục Ôn thi THPT Quốc gia bao gồm nhiều đề thi thử khác nhau được sưu tầm từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập và luyện đề.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Toán lần 1 Sở GD&ĐT Bắc Giang, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 44
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm